×
Đường dây nóng:
0904 583 584

Tháng 3/2020: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 39 tỷ USD

Cập nhật: 31/03/2020 05:06:48
TH&SP Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 năm 2020 đạt 39 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, giảm 4,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 2,3%
So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,69%, trong đó xuất khẩu ước đạt 59,07 tỷ USD, tăng 0,5% và nhập khẩu ước tính đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2020 ước tính thặng dư 1 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3 năm 2020 đạt 2,8 tỷ USD.

Thông tin các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính đạt 141 triệu USD, giảm 20,8% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng/2020 ước đạt 1,2 triệu tấn, trị giá ước đạt 532 triệu USD, tăng 11,6% về lượng nhưng giảm 8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính là 900 triệu USD, tăng 20,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 2,47 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính đạt 1100 triệu USD, giảm 19,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 3,85 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 03/2020, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 6,49 tỷ USD, giảm 8,9% so cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 03/2019, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 600 triệu USD, tăng 19,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2020 ước đạt 1,58 tỷ USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 03/2020 là 4,8 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 12,36 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính đạt 2,8 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2020 ước tính đạt hơn gần 8,19 tỷ USD, tăng 16,17% so với cùng kỳ năm trước.

xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3 năm 2020 đạt 39 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Về các mặt hàng nhập khẩu

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 03/2020 ước tính là 500 nghìn tấn, giảm 16,6% so với tháng trước và trị giá là 234 triệu USD, giảm 26,1% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 3 tháng/2020 ước tính đạt 1,85 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,018 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 17,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 4,5 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 13,18 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 2,6 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 7,8 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 1,1 tỷ USD, tăng 17% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 3,17 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 03/2020 là 800 triệu USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu vải các loại đạt 2,36 tỷ USD, giảm 17,7% so với 3 tháng/2019.

Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 03/2020 là 1,2 triệu tấn, tăng 17% và trị giá là 713 triệu USD, tăng 16,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 3 tháng/2020 ước đạt 3,17 triệu tấn, giảm 5,8% và trị giá là 1,89 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 03/2020  là 530 nghìn tấn, giảm 10,5% so với tháng trước và trị giá là 716 triệu USD, giảm 3,3%. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,53 triệu tấn, trị giá 2,01 tỷ USD;  tăng 4,7% về lượng và giảm 6,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 03/2020 là 130 nghìn tấn, giảm 12,9% và trị giá là 449 triệu USD, giảm 11,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 3 tháng/2020 ước đạt 404 nghìn tấn, tăng 0,3% và tổng kim ngạch ước đạt 1,38 tỷ USD, giảm 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 là 400 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,13 tỷ USD, giảm 14,3% so với 3 tháng/2019.

Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2020 đạt 8 nghìn chiếc, trị giá đạt 163 triệu USD, giảm 22% về lượng và 26,6% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 23 nghìn chiếc, trị giá đạt 497 triệu USD, giảm 43,1% về lượng và giảm 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình thu ngân sách nhà nước

Số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu ngày 01/03 đến ngày 29/03/2020 đạt 24.261 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 29/03/2020 đạt 75.185 tỷ đồng bằng 22,2% dự toán, bằng 21,2% chỉ tiêu phấn đấu.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 3 và ước kim ngạch XNK trong tháng 3/2020 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 3/2020 đạt 26.076 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 77.000 tỷ đồng, bằng 22,78% dự toán, bằng 21,69% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019 (84.336 tỷ đồng).

Lê Thoa (Theo HHTH)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng loại

Tin mới