Tiêu chuẩn xăng sinh học E5 RON 92-II

TH&SP Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Tên đầy đủ: Xăng sinh học E5 RON 92-II (tên viết tắt: Xăng E5 RON 92-II)

Tên khác (không là tên khoa học): 5% ethanol unleaded gasoline blends

Mục đích sử dụng: làm nhiên liệu cho các loại động cơ xăng.

Đặc tính kỹ thuật: Các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm xăng E5 RON 92-II được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN1:2015/BKHCN ban hành theo thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015; Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06/2015/PLX thay thế TCCS 06:2014/PETROLIMEX

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2015/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Xăng không chì pha 5% ethanol đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số: 005/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương pháp thử tương ứng của Xăng E5 RON 92-II được quy định như sau:

TT Tên chỉ tiêu Mức giới hạn Phương pháp thử
1 Trị số ốc tan (RON) phương pháp nghiên cứu, min 92 TCVN 2703 (ASTM D2699)
2 Hàm lượng chì, g/l, max 0,013 TCVN 7143 (ASTM D3237)
TCVN 6704 (ASTM D5059)
3 Thành phần cất phân đoạn TCVN 2698 (ASTM D86)
- Điểm sôi đầu, oC báo cáo
- 10% thể tích, oC, max 70
- 50% thể tích, oC, max 120
- 90% thể tích, oC, max 190
- Điểm sôi cuối, oC, max 215
- Cặn cuối, % thể tích, max 2,0
4 Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC trong 3 giờ, max loại 1 TCVN 2694 (ASTM D130)
5 Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100ml, max 5 TCVN 6593 (ASTM D381)
6 Độ ổn định ôxy hóa, phút, min 480 TCVN 6778 (ASTM D525)
7 Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max 350 TCVN 6701 (ASTM D2622)
TCVN 7760 (ASTM 5453)
TCVN 3172 (ASTM D4294)
8 Áp suất hơi (Reid) ở 37,8oC, kPa, min- max 43 - 75 TCVN 7023 (ASTM D4953)
ASTM D5191
9 Hàm lượng benzen, % thể tích, max 2,5 TCVN 6703 (ASTM D3606)
TCVN 3166 (ASTM D5580)
10 Hydrocacbon thơm, % thể tích, max 40 TCVN 7330 (ASTM D1319)
TCVN 3166 (ASTM D5580)
11 Hàm lượng olefin, % thể tích, max 38 TCVN 7330 (ASTM D1319)
ASTM D6296
12 Hàm lượng ôxy, % khối lượng, max 3,7 TCVN 7332 (ASTM D4815)
13 Hàm lượng etanol, % thể tích 4 - 5 TCVN 7332 (ASTM D4815)
14 Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3 báo cáo TCVN 6594 (ASTM D1298)
TCVN 8314 (ASTM D4052)
15 Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/l, max 5 TCVN 7331 (ASTM D3831)
16 Ngoại quan trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất TCVN 7759 (ASTM D4176)
Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng E5 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN1:2015/BKHCN
TT Tên chỉ tiêu Mức giới hạn Phương pháp thử
1 Trị số ốc tan (RON) phương pháp nghiên cứu, min 92 TCVN 2703 (ASTM D2699)
2 Hàm lượng chì, g/l, max 0,013 TCVN 7143 (ASTM D3237)
TCVN 6704 (ASTM D5059)
3 Thành phần cất phân đoạn TCVN 2698 (ASTM D86)
- Điểm sôi đầu, oC báo cáo
- 10% thể tích, oC, max 70
- 50% thể tích, oC, max 120
- 90% thể tích, oC, max 190
- Điểm sôi cuối, oC, max 215
- Cặn cuối, % thể tích, max 2,0
4 Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max 500 TCVN 6701 (ASTM D2622)
TCVN 7760 (ASTM 5453)
TCVN 3172 (ASTM D4294)
5 Hàm lượng benzen, % thể tích, max 2,5 TCVN 6703 (ASTM D3606)
TCVN 3166 (ASTM D5580)
6 Hydrocacbon thơm, % thể tích, max 40 TCVN 7330 (ASTM D1319)
TCVN 3166 (ASTM D5580)
7 Hàm lượng olefin, % thể tích, max 38 TCVN 7330 (ASTM D1319)
ASTM D6296
8 Hàm lượng ôxy, % khối lượng, max 3,7 TCVN 7332 (ASTM D4815)
9 Hàm lượng etanol, % thể tích 4 - 5 TCVN 7332 (ASTM D4815)
10 Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/l, max 5 TCVN 7331 (ASTM D3831)
11 Ngoại quan trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất TCVN 7759 (ASTM D4176)


Nguồn: https://b12.petrolimex.com.vn/nd/xang-e5-ron-92-ii/gt-mat-hang-va-tieu-chuan-xang-sinh-hoc-e5-ron-92-ii.html

Nguồn: https://b12.petrolimex.com.vn/nd/xang-e5-ron-92-ii/gt-mat-hang-va-tieu-chuan-xang-sinh-hoc-e5-ron-92-ii.html

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-tt-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động