Thanh Hoá: Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản.
Thanh Hoá phát triển kinh tế nông nghiệp nhờ công nghệ Thanh Hoá tập trung phát triển các nguồn gen cây trồng, vật nuôi, thủy sản có giá trị cao Xây dựng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, tại một số địa phương vẫn còn xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Việc quản lý, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm chưa kịp thời, công tác thống kê sản lượng khoáng sản đã khai thác còn bất cập, có tình trạng tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác kê khai không trung thực sản lượng khoáng sản thực tế khai thác,... Vấn đề này đã được các cơ quan chức năng phát hiện, chỉ ra, được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và UBND tỉnh Thanh Hoá đã tạm dừng hoạt động khai thác đối với một số mỏ, bãi tập kết cát.

Thanh Hoá: Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

Hoạt động khai thác cát diễn ra tại sông Bưởi nơi giao nhau với sông Mã (khu vực gần ngã ba sông) thuộc địa bàn huyện Vĩnh Lộc và huyện Yên định thời gian vừa qua.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Mội trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định trong hoạt động khai thác, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông. Cụ thể, kiểm tra về yêu cầu đối với bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông, việc lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi, mua - bán tại bến bãi, căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại các văn bản có liên quan, để hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trước ngày 15/2/2024.

Tổng hợp rà soát số liệu về công tác quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, kiến nghị các biện pháp quản lý 3 tiếp theo, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Khoáng sản Việt Nam) và UBND tỉnh trước ngày 15/2/2024.

Kiểm tra, giám sát việc thống kê, kiểm kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Rà soát các Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn khai thác để yêu cầu đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường theo quy định, trường hợp cố tình chậm chễ thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trước ngày 20/1/2024.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh bố trí điều phối sản lượng khoáng sản khai thác cho các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nội dung khác có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở bờ, bãi sông, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong báo cáo đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến việc bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông. Bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ, xói lòng dẫn, xói lở bờ, bãi sông, suy giảm mực nước sông trong mùa cạn, bảo tồn các hệ sinh thái liên quan (đặc biệt trên các tuyến Sông Mã và Sông Chu), đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản liên quan đến đê điều, bờ bãi sông, tiêu, thoát lũ theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan kiểm tra việc tổ chức khai thác tại các khu vực mỏ được cấp phép đảm bảo theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá , Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại các văn bản có liên quan.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, kiểm tra, rà soát việc đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi đảm bảo theo đúng quy định.

Công an tỉnh Thanh Hoá thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, công tác nghiệp vụ để khoanh vùng, phòng ngừa, đấu tranh với các điểm phức tạp về khai thác khoáng sản; đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, trọng tâm là: khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép; hoạt động vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải, các phương tiện bơm hút cát, sỏi không có đăng ký, đăng kiểm...; lập kế hoạch, phương án đấu tranh đối với vụ việc có dấu hiệu của tội phạm; thông báo cho chính quyền địa phương biết khi phát hiện và xử lý đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án giám sát thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra về việc yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông, việc tuân thủ các quy định về đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản được sử dụng trong các công trình, dự án.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo chỉ đạo của UBND. Kiểm tra, giám sát về thời gian được phép khai thác, việc thực hiện các quy định pháp luật trong báo cáo đánh giá tác động/cam kết bảo vệ môi trường của hoạt động khai thác đến việc bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông; bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ, xói lòng dẫn, xói lở bờ, bãi sông, suy giảm mực nước sông trong mùa cạn, bảo tồn các hệ sinh thái liên quan.

Thanh Hoá: Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

Tình trạng sạt lở bờ sông Mã khá nghiêm trọng, tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến sạt lở bờ, bãi sông (đặc biệt trên các tuyến Sông Mã và Sông Chu) và phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để có biện pháp khắc phục tạm thời (nếu có) đảm bảo theo quy định và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp, tham mưu, đề xuất giải quyết theo quy định.

Kiên quyết xử lý và công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý; đề xuất với cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, yêu cầu các Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi sử dụng vật liệu xây dựng công trình phải có hóa đơn, chứng từ mua bán từ các mỏ hợp pháp, đã được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác làm cơ sở để kiểm soát trữ lượng, công suất tại các mỏ đảm bảo theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động, khai thác cát sỏi, lòng sông nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động, khai thác cát, sỏi lòng sông; thực hiện theo đúng hồ sơ, giấy phép và phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (đường thủy nội địa và đường bộ), đê điều, vệ sinh môi trường, hành lang thoát lũ, không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; tuân thủ việc bốc xúc cát, sỏi lên phương tiện vận tải đúng tải trọng theo quy định; chịu sự kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các hành vi phạm trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, có trách nhiệm kê khai và nộp thuế đúng, đủ theo sản lượng được phép khai thác, hàng tháng kê khai giá bán tại mỏ gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm việc kê khai giá bán không đúng thực tế và vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản.

Thanh Hoá: Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại trường học Thanh Hoá: Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại trường học
Thanh Hoá: Huyện Hậu Lộc chuyển mình từ quyết sách phát triển kinh tế biển Thanh Hoá: Huyện Hậu Lộc chuyển mình từ quyết sách phát triển kinh tế biển
Thanh Hoá: Nhiều tín hiệu vui đến với người trồng tre luồng Lang Chánh Thanh Hoá: Nhiều tín hiệu vui đến với người trồng tre luồng Lang Chánh
Hoàng Chung

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Việt Nam mua lượng lớn điều thô của Campuchia

Việt Nam mua lượng lớn điều thô của Campuchia

Campuchia sản xuất được 716.000 tấn hạt điều thô từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2024. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Việt Nam là 667.000 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu thanh long sang Mỹ, Anh, Đức bất ngờ tăng vọt

Xuất khẩu thanh long sang Mỹ, Anh, Đức bất ngờ tăng vọt

Xuất khẩu thanh long Việt sang Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Australia, Ấn Độ bất ngờ tăng vọt. Trong đó, xuất khẩu sang Đức và Anh tăng mạnh nhất gấp 2,3-2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA

Đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA

Những năm qua, thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, hoạt động xuất khẩu nói riêng, công tác kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế về kinh tế nói chung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nhập siêu quay lại sau 23 tháng: Nên mừng hay lo?

Nhập siêu quay lại sau 23 tháng: Nên mừng hay lo?

Sau 23 tháng xuất siêu liên tục, Việt Nam đã nhập siêu trở lại vào tháng 5/2024 với 1 tỉ USD. Mặc dù, nhập siêu sẽ tăng thêm áp lực tỷ giá nhưng khi phân tích kỹ lưỡng từng số liệu, đây lại có thể là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.
Sầu riêng Phú Yên sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Sầu riêng Phú Yên sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và tập đoàn ShengXiang Trade Group (Trung Quốc) đã ký kết hợp tác xuất khẩu sầu riêng dưới sự chứng kiến của đại diện một số sở, ban, ngành, các hộ trồng sầu riêng tại huyện Sông Hinh và tỉnh Đắk Lắk.
OPEC+ thống nhất cắt giảm sản lượng dầu thô tới cuối năm 2025

OPEC+ thống nhất cắt giảm sản lượng dầu thô tới cuối năm 2025

Mới đây, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) đã thống nhất gia hạn các mức cắt giảm sản lượng dầu thô chính thức đến năm 2025; đồng thời kéo dài hai biện pháp hạn chế nguồn cung khác trong các giai đoạn khác nhau.
Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá mạnh mẽ

Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá mạnh mẽ

Xuất khẩu cá ngừ và cua ghẹ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, trong khi xuất khẩu cá tra, mực, bạch tuộc tăng nhẹ.
Sợ bỏ lỡ ưu đãi tốt, nhiều người “chốt” mua nhanh bất động sản

Sợ bỏ lỡ ưu đãi tốt, nhiều người “chốt” mua nhanh bất động sản

Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua nhà khiến nhiều khách hàng nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đầu tư.
Lạm phát là vấn đề cần đặc biệt lưu ý!

Lạm phát là vấn đề cần đặc biệt lưu ý!

Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024 diễn ra vào sáng 1/6.
Xuất khẩu rau quả tăng trưởng 2 con số

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng 2 con số

5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả thu về gần 3 tỷ USD, tăng 28,1%. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới nhờ nguồn cung nội địa dồi dào.
"Đại bàng" nhộn nhịp đầu tư vào Việt Nam

"Đại bàng" nhộn nhịp đầu tư vào Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tháng 5/2024 ghi nhận lượng vốn đầu tư điều chỉnh, tăng thêm lớn nhất trong các tháng đầu năm 2024, gấp 2,8 lần tháng Tư, tăng 72% so với tháng Ba, gấp 4,1 lần tháng Hai và gấp hơn 3,6 lần tháng Một năm 2024.
Việt Nam xuất siêu 8,01 tỷ USD trong 5 tháng

Việt Nam xuất siêu 8,01 tỷ USD trong 5 tháng

5 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó xuất khẩu tăng 15,2%; nhập khẩu tăng 18,2%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỷ USD.
Chuyển đổi logistics xanh trong thương mại điện tử là yêu cầu cần thiết

Chuyển đổi logistics xanh trong thương mại điện tử là yêu cầu cần thiết

Logistics xanh là một phương pháp quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển hàng hóa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Xuất cấp gạo cho 5 địa phương dịp giáp hạt năm 2024

Xuất cấp gạo cho 5 địa phương dịp giáp hạt năm 2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.
Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp

Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp

Tại Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, Chính phủ quy định hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp.
Giá thịt lợn, giá điện kéo CPI tháng 5 tăng cao

Giá thịt lợn, giá điện kéo CPI tháng 5 tăng cao

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng 5 tăng 1,24%; và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%.
4 nhóm hàng xuất khẩu giữ "phong độ" tăng trưởng tỷ đô

4 nhóm hàng xuất khẩu giữ "phong độ" tăng trưởng tỷ đô

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có tăng trưởng nhiều nhất với con số tăng thêm 6,16 tỷ USD, tương ứng tăng 34,3%.
Đẩy mạnh chiến lược truyền thông cho ngành hàng cá tra

Đẩy mạnh chiến lược truyền thông cho ngành hàng cá tra

Bên cạnh việc tập trung các mặt hàng giá trị gia tăng, đảm bảo các tiêu chuẩn xanh xuất khẩu, các hoạt động truyền thông, tiếp thị cho mặt hàng cá tra cũng cần được quan tâm hơn nữa.
Xuất khẩu tôm "sôi động" tại thị trường EU

Xuất khẩu tôm "sôi động" tại thị trường EU

Trong khi xuất khẩu tôm sang Mỹ đảo chiều giảm so với tháng 3 thì EU nổi lên là thị trường có nhiều điểm sáng trong tháng 4 năm nay.
Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Hoa Kỳ đạt cao nhất kể từ đầu năm

Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Hoa Kỳ đạt cao nhất kể từ đầu năm

Tính đến hết tháng 4/2024, Hoa Kỳ tăng gấp 8,5 lần nhập khẩu các sản phẩm cá tra giá trị gia tăng từ Việt Nam với 860 nghìn USD.
Danh sách Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 xuất hiện cái tên đầy bất ngờ, bên cạnh các “ông lớn”

Danh sách Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 xuất hiện cái tên đầy bất ngờ, bên cạnh các “ông lớn”

Trong danh sách 25 doanh nghiệp được Great Place To Work vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024, bên cạnh các thương hiệu tầm cỡ thế giới đã xuất hiện một cái tên đầy bất ngờ - F88.
TP HCM sẽ mở thêm 1 chợ đầu mối diện tích 100 ha

TP HCM sẽ mở thêm 1 chợ đầu mối diện tích 100 ha

Để bảo đảm duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng hàng hóa TP HCM, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của chợ đầu mối như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, mới đây, Sở Công Thương TP HCM đã đề xuất nghiên cứu, phát triển chợ đầu mối trên địa bàn.
Meypearl Harmony – bất động sản đa chức năng được săn lùng tại Phú Quốc

Meypearl Harmony – bất động sản đa chức năng được săn lùng tại Phú Quốc

Dòng căn hộ biển đa chức năng tại Meypearl Harmony trở thành đáp án hoàn hảo cho bài toán đầu tư bền vững, vừa là nhà ở vừa linh hoạt khai thác cho thuê.
Hà Nội xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, dược và mỹ phẩm

Hà Nội xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, dược và mỹ phẩm

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 272 triệu đồng, trong đó có 7 quyết định thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và 11 quyết định thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Đẩy mạnh quảng bá thực phẩm, nông sản hữu cơ Việt Nam tại Australia

Đẩy mạnh quảng bá thực phẩm, nông sản hữu cơ Việt Nam tại Australia

Từ ngày 19-21/5, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tham gia Hội chợ Foodservice Australia 2024 tại thành phố Sydney.
Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Nga tăng gấp đôi

Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Nga tăng gấp đôi

Sau một giai đoạn trì trệ do ảnh hưởng của cuộc xung đội Nga – Ukraine, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nga đã phục hồi và có xu hướng ngày càng tăng. Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này đã tăng gấp đôi chỉ sau 3 năm.
Mở rộng thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp

Mở rộng thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 225/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kết quả khảo sát nắm tình hình và làm việc với các Bộ, địa phương về bảo đảm vật liệu san lấp cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.
9 tỉnh, thành phố đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD

9 tỉnh, thành phố đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 được Bộ Công Thương công bố ngày 16/5, trong 63 tỉnh/thành của cả nước, có 9 địa phương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động