Quảng Nam: Năm 2021, tổ chức ít nhất 02 Hội chợ chuyên đề về sản phẩm OCOP

Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch 1992/KH-UBND vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành về việc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Gìn giữ tiếng nói, chữ viết của người Cơ Tu ở Quảng Nam Quảng Nam: Lăng thờ Đức Ông Nam Hải được xếp hạng di tích cấp tỉnh Quảng Nam: Lễ hội Bà Thu Bồn được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện Chương trình OCOP đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và thời gian.

Mục tiêu chung kế hoạch đặt ra là phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

Quảng Nam: Năm 2021, tổ chức ít nhất 02 Hội chợ chuyên đề về sản phẩm OCOP
Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức ít nhất 02 cuộc Hội chợ chuyên đề về sản phẩm OCOP

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh (tập trung phát triển thành phần kinh tế hợp tác và kinh tế tư nhân theo hướng cộng đồng (các HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; hạn chế nông dân di cư ra thành phố, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn bền vững.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu cụ thể: 100% đơn vị cấp huyện củng cố, kiện toàn Bộ máy tổ chức OCOP cấp huyện, cấp xã và hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp; 100% cán bộ OCOP cấp huyện, cấp xã và các chủ thể mới tham gia Chương trình OCOP năm 2021 phải được tham gia tập huấn các nội dung cơ bản của Chương trình, nhất là nội dung cụ thể các bước trong chu trình OCOP.

Trong năm 2021, hỗ trợ phát triển/nâng cấp 110 sản phẩm mới/sản phẩm đã có, phấn đấu trong năm 2021 có ít nhất 80% số sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên.

Đồng thời, hỗ trợ củng cố, nâng cấp/thành lập mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX) tham gia OCOP. 100 % chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm; bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Xây dựng/nâng cấp các điểm, trung tâm bán hàng OCOP cấp huyện. Đảm bảo đến cuối năm 2021, tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố đều có ít nhất 01 điểm bán hàng OCOP (ngoài sản phẩm OCOP của địa phương, kết nối sản phẩm OCOP của các địa phương khác trong tỉnh, kể cả sản phẩm OCOP ngoài tỉnh). Phấn đấu các sản phẩm sau 01 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia OCOP.

Tổ chức ít nhất 02 cuộc Hội chợ chuyên đề về sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Viên Minh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Yên Bái: Phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai sọ” ở Trạm Tấu

Yên Bái: Phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai sọ” ở Trạm Tấu

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 680/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai sọ” tại huyện Trạm Tấu.
Đà Nẵng: Phát triển nhãn hiệu tập thể nước mắm Nam Ô

Đà Nẵng: Phát triển nhãn hiệu tập thể nước mắm Nam Ô

Nhằm hỗ trợ các hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hội Làng nghề nước mắm Nam Ô phát triển nhãn hiệu tập thể nước mắm Nam Ô, ngày 20/4, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển nhãn hiệu tập thể nước mắm Nam Ô”.
Bình Thuận: Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021

Bình Thuận: Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong năm 2021.
Lai Châu: Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021

Lai Châu: Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 15/4/2021, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 968/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-tt-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động