Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vùng ĐBSCL là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo

Đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long”, được xem là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo, đó là khẳng định của Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế Tô Việt Châu tại Hội thảo thảo “Hợp tác công tư phục vụ triển khai Đề án một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp” tổ chức vào sáng 3/4 tại Thành phố Cần Thơ. Đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long”, được xem là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo, đó là khẳng định của Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế Tô Việt Châu tại Hội thảo thảo “Hợp tác công tư phục vụ triển khai Đề án một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp” tổ chức vào sáng 3/4 tại Thành phố Cần Thơ.
Liên kết sản xuất trong ngành lúa gạo - giải pháp đường dài cho xuất khẩu bền vững Thách thức và cơ hội đối với sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long Giá lúa gạo hôm nay ngày 26/3: Lúa gạo biến động trái chiều
Hầu hết diện tích lúa Đông Xuân 2023-2024 tham gia đề án đều đã thu hoạch và đạt năng suất cao.
Hầu hết diện tích lúa Đông Xuân 2023-2024 tham gia đề án đều đã thu hoạch và đạt năng suất cao.

Hội thảo nhằm xác định vai trò, vị trí của khối công và khối tư trong triển khai Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng công Cửu Long đến năm 2030"; Đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách, cơ chế hợp tác giữa các bên; chia sẻ giới thiệu quy trình, công nghệ, sản phẩm, mô hình và kế hoạch phối hợp của một số đối tác phục vụ triển khai Đề án.

Phát triển lúa gạo đa giá trị

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đặt ra mục tiêu tăng trưởng tích hợp đa giá trị, gắn với mô hình tăng trưởng xanh, nông nghiệp tuần hoàn, theo chuỗi ngành hàng và sẽ khắc phục tính phân mảnh, manh mún, nhỏ lẻ, tự phát trong sản xuất, kinh doanh lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề án xác định yêu cầu tiên quyết là "chuyên nghiệp hóa ngành hàng lúa gạo"...

Đề án tập trung vào các giải pháp liên kết ngành hàng lúa gạo trong vùng, từ không gian liên kết cấp vùng, hình thành các cụm liên kết ngành lúa gạo, kết nối thị trường, kiến thức kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Đề án mong muốn tạo dựng hình ảnh một ngành hàng lúa gạo "minh bạch, trách nhiệm, bền vững"...

"Đề án không chỉ mang yếu tố kỹ thuật đơn thuần, mà tích hợp đa dạng yếu tố kinh tế - xã hội. Trong đó người nông dân có năng lực hợp tác là trung tâm; doanh nghiệp có vai trò liên kết, kết nối dẫn dắt thị trường; các chuyên gia, nhà khoa học khuyến nghị, hướng dẫn ứng dụng chuẩn hóa, Nhà nước đóng vai trò khởi tạo và hỗ trợ bằng cơ chế chính sách", ông Hoan nói.

Ông Huỳnh Văn Thòn - chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời - tin tưởng đề án ra đời sẽ tạo động lực rất lớn cho ngành nông nghiệp.

Hội thảo “Hợp tác công tư phục vụ triển khai Đề án một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL”
Hội thảo “Hợp tác công tư phục vụ triển khai Đề án một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL”

"Đề án 1 triệu ha lúa này được xem là 'ánh sáng cuối đường hầm' cho chúng tôi. Vì ở đó, tôi đã nhìn thấy nó là hệ sinh thái cộng sinh, liên quan đến mọi thành phần từ nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước.

Đề án sẽ khắc phục yếu kém từ bài học của cánh đồng mẫu lớn vừa qua", ông Thòn nói.

Nói về Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Chúng ta bàn về câu chuyện hạt gạo với một tư duy mới, một cách làm mới, đó là xu thế, yêu cầu mới đòi hỏi chúng ta phải làm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý 10 chữ trong thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long là “hết lòng” phải hết lòng với đề án từ Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và sau đó là doanh nghiệp để cùng thúc đẩy để người nông dân hết lòng với đề án. Tiếp theo là hai chữ “tuân thủ” vì nếu không tuân thủ kế hoạch, nguyên tắc, quy định, tiêu chuẩn thì chúng ta thất bại. Hai chữ tiếp theo là “linh hoạt”, phải tuân thủ trong nguyên tắc nhưng phải linh hoạt trong cách ứng xử vì thị trường luôn luôn biến động, việc linh hoạt để phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh hai chữ tiếp theo là sự “hợp tác”, sự hợp tác này giữa các cơ quan Trung ương với nhau, với các địa phương và sự hợp tác của các doanh nghiệp, nếu hợp tác, phối hợp tốt, lồng ghép tốt các chương trình sẽ tạo được sức mạnh và chúng ta cùng thắng. Và hai chữ cuối được Phó Thủ tướng nhắc tới là “kiểm soát”, phải có sự kiểm soát để không bị lệch hướng và kịp thời điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế đang biến động từng ngày.

Giải pháp then chốt là đẩy mạnh thu hút đầu tư

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tại 12 tỉnh, thành triển khai Đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa, đến thời điểm hiện tại đã thành lập được hơn 900 tổ khuyến nông cộng đồng với trên 10.000 thành viên. Đề án sẽ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông cộng đồng để đào tạo lại nông dân tại các địa phương tham gia. Trong đó, giai đoạn 2024 – 2025 sẽ đào tạo khoảng 3.000 cán bộ và giai đoạn 2026 – 2030 đào tạo từ 8.000 đến 10.000 cán bộ triển khai theo dõi, thu thập và cung cấp thông tin.

Nhiệm vụ của khuyến nông cộng đồng sẽ tư vấn, hỗ trợ người nông dân, hợp tác xã chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; Xây dựng kế hoạch sản xuất; Hướng dẫn nông dân, hợp tác xã tham gia thực hiện các dự án khuyến nông trong vùng nguyên liệu; Kết nối thị trường; Tư vấn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ hợp tác xã tham gia thị trường, liên kết chuỗi giá trị, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng công cụ thúc đẩy thương mại sản phẩm.

Theo ông Tô Việt Châu, Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thành lập nhóm Đối tác công tư ngành hàng lúa gạo sẽ góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam và nâng cao giá trị gia tăng của lúa gạo thông qua chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, tăng thu hút đầu tư và tăng cường hiện đại hóa hệ thống nông nghiệp và lương thực thông qua áp dụng công nghệ và kết nối đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho nông dân và nông nghiệp Việt Nam.

Ông Châu nhấn mạnh, Đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long”, được xem là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo, Việt Nam cần phải có những nỗ lực rất lớn, không chỉ từ phía Chính phủ mà cả khối tư nhân, doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp cùng tham gia. Trong đó, một trong những giải pháp then chốt được ưu tiên thực hiện là đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư”.

Theo ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt, muốn phát triển lúa gạo vùng ĐBSCL, doanh nghiệp phải đóng một vai trò rất quan trọng, là trung tâm thúc đẩy nhưng doanh nghiệp của chúng ta còn thiếu vốn để đầu tư vào hạ tầng logistic, chuyển giao công nghệ chế biến sản phẩm từ gạo và các phế phụ phẩm nông nghiệp.

“Đặc biệt, sản xuất lúa gạo mang tính thời vụ, khoảng 3 tháng là thu mua và việc thu mua trong một thời gian ngắn cần rất nhiều tiền. Nếu chúng ta không thu mua kịp, lúa gạo sẽ giảm chất lượng, nếu vậy, vấn đề đó thì giải quyết như thế nào?” – ông Cường nêu lên các vấn đề cần giải quyết trong Đề án.

Thêm nữa là vấn đề về nông dân, rõ ràng người nông dân vốn đầu tư vào sản xuất còn hạn chế. “Bây giờ có thể nói nông dân ở ĐBSCL, việc áp dụng quy trình kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào các chủ hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống hơn là các cán bộ hướng dẫn khuyến nông. Vì các chủ ở đại lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, bỏ tiền ra bán chịu cho bà con nông dân nên bà con nghe theo. Vậy thì chúng ta giải quyết tình trạng này như thế nào” – ông Cường nêu ý kiến.

Do vậy, ở đây, ông Cường cho rằng, đối với Đề án, chúng ta cần xác định được các “điểm nghẽn” của sản xuất lúa vùng ĐBSCL và phải giải quyết được các “điểm nghẽn” đó, tự nhiên sẽ thúc đẩy được ngành hàng lúa gạo ĐBSCL. Và các chính sách, cơ chế gì để chúng ta giải quyết được các điểm nghẽn?.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh lúa, gạo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh lúa, gạo
Một triệu hecta lúa chất lượng cao: Xây dựng hình ảnh ngành lúa gạo Việt Một triệu hecta lúa chất lượng cao: Xây dựng hình ảnh ngành lúa gạo Việt "minh bạch, trách nhiệm, bền vững"
Thị trường lúa gạo giao dịch sôi động phiên đầu tuần Thị trường lúa gạo giao dịch sôi động phiên đầu tuần

Đề án một triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Đề án được triển khai tại 12 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, giai đoạn 1 (2024 - 2025) sẽ tập trung củng cố các diện tích đã có của Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) là 180.000 héc ta, bao gồm công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định, kiểm đếm và thí điểm cấp tín chỉ các-bon cho những vùng lúa đạt chuẩn, củng cố các hợp tác xã, duy tu bảo dưỡng một số công trình và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn 2026 - 2030.

Giai đoạn 2 (2026 - 2030) xác định cụ thể khu vực trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao giảm phát thải mới ngoài vùng Dự án VnSAT và sẽ mở rộng thêm 820.000 ha. Giai đoạn này sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu như đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho những vùng diện tích mới, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị.

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng so với hôm qua

Giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng so với hôm qua

Giá vàng trong nước cuối tuần tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Theo đó, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua và 400.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.
Top 9 máy phun sương giá mềm đáng mua

Top 9 máy phun sương giá mềm đáng mua

Máy phun sương là thiết hỗ trợ làm mát không gian gia đình, đặc biệt là phòng ngủ. Dưới đây là danh sách top 9 máy phun sương tạo ẩm phòng ngủ đáng mua.
Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nội dung thanh tra hoạt động kinh doanh vàng rất rộng

Nội dung thanh tra hoạt động kinh doanh vàng rất rộng

Các nội dung thanh tra gồm: Chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Cách nào “hạ nhiệt” giá vé máy bay?

Cách nào “hạ nhiệt” giá vé máy bay?

Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways Trương Việt Cường cho rằng, quan trọng nhất để giảm giá vé là cần có mức giá trần linh hoạt theo chi phí xăng dầu, giá cấu thành đầu vào chứ không nên cứng nhắc.
Hàng trăm nghìn vé bay đêm giá rẻ được mở bán

Hàng trăm nghìn vé bay đêm giá rẻ được mở bán

Các hãng hàng không mở bán hàng trăm nghìn vé bay đêm giá rẻ giúp nhiều đường bay tới các điểm du lịch, giá vé máy bay đã giảm chỉ còn khoảng 1/2 so với thời điểm nghỉ Lễ 30/4 - 1/5.
Chung cư ngừng sốt nhưng giá chưa hạ nhiệt?

Chung cư ngừng sốt nhưng giá chưa hạ nhiệt?

Nhu cầu lớn nhưng giá căn hộ chung cư leo thang nhanh khiến người mua nhà buộc phải trì hoãn kế hoạch mua nhà. Thị trường căn hộ chung cư bắt đầu ghi nhận sự điều chỉnh, hạ nhiệt.
Top 5 tủ lạnh giá rẻ đáng mua nhất năm 2024

Top 5 tủ lạnh giá rẻ đáng mua nhất năm 2024

Tủ lạnh là một trong những thiết bị gia dụng cần thiết mà mọi gia đình đều cần để bảo quản thực phẩm, thức ăn. Dưới đây là top 5 tủ lạnh có giá dưới 5 triệu đồng đáng mua nhất năm 2024.
Rút giấy phép đơn vị kinh doanh vàng không có hóa đơn điện tử

Rút giấy phép đơn vị kinh doanh vàng không có hóa đơn điện tử

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp vàng thực hiện hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng, đến ngày 15/6 tới, đơn vị nào không thực hiện hoá đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép.
Sẽ livestream bán vải chín sớm Phương Nam trên Fanpage

Sẽ livestream bán vải chín sớm Phương Nam trên Fanpage

Địa điểm livestream vải chín sớm Phương Nam là tại các vườn vải chín sớm Phương Nam. Hoạt động mua bán vải được thực hiện trực tuyến và trực tiếp. Trong quá trình livestream, đơn vị tổ chức sẽ phát các video quảng bá hình ảnh vải chín sớm Phương Nam.
Giá xăng RON 95 giảm gần 500 đồng một lít

Giá xăng RON 95 giảm gần 500 đồng một lít

Từ 15 giờ hôm nay (16/5), giá bán lẻ các loại xăng giảm từ 410 - 510 đồng/lít. Trong khi đó giá các loại dầu tăng giảm đan xen.
Đấu thầu thành công 12.300 lượng vàng miếng SJC

Đấu thầu thành công 12.300 lượng vàng miếng SJC

Trong phiên đấu thầu sáng nay, 11 đơn vị trúng thầu vàng với số lượng 12.300 lượng. Như vậy, sau bốn phiên đấu thầu thành công, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra thị trường 27.200 lượng vàng miếng SJC.
Vì sao giá heo hơi tăng lên mức gần 70.000 đồng/kg?

Vì sao giá heo hơi tăng lên mức gần 70.000 đồng/kg?

Giá heo hơi trong nước đang chứng kiến xu hướng tăng kéo dài từ đầu năm đến nay. Ghi nhận giá heo ngày 16/5 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước giao dịch quanh ngưỡng 62.000-67.000 đồng/kg.
Đất nền, nhà trong ngõ đang bước vào “cơn sốt” mới?

Đất nền, nhà trong ngõ đang bước vào “cơn sốt” mới?

Nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn tăng cao, trong khi dự án chung cư khan hiếm, khiến phân khúc nhà mặt phố, chung cư, nhà trong ngõ, đất nền gần đây liên tục nhận được sự quan tâm.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu

Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu

Sáng nay (16/5), giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh, vượt 90 triệu đồng/lượng trước phiên đấu thầu lần thứ 7.
Thanh Hoá: Áp dụng hoá đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu và các lĩnh vực khác

Thanh Hoá: Áp dụng hoá đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu và các lĩnh vực khác

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp ngành nghề có dư địa doanh thu lớn đã thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Giá vàng miếng SJC trở lại mốc 90 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC trở lại mốc 90 triệu đồng/lượng

Sáng 15/5, giá vàng miếng SJC tăng mạnh cả triệu đồng sau phiên đấu thầu vàng lần 6, trở lại mốc 90 triệu đồng/lượng (bán ra).
Khó "săn" vé máy bay 0 đồng

Khó "săn" vé máy bay 0 đồng

Thông tin các hãng hàng không mở bán nhiều vé máy bay giá rẻ, thậm chí có vé giá 0 đồng đang thu hút sự quan tâm của hành khách sau thời gian dài giá vé duy trì ở mức cao.
8.100 lượng vàng miếng được tung ra thị trường, giá vàng sẽ tăng hay giảm?

8.100 lượng vàng miếng được tung ra thị trường, giá vàng sẽ tăng hay giảm?

Trong phiên đấu thầu vàng sáng nay, có 8 thành viên đã trúng thầu với tổng khối lượng trúng thầu 8.100 lượng vàng. Một câu hỏi được đặt ra là, sau phiên đấu thầu thành công hôm nay giá vàng miếng sẽ tăng hay giảm?
Hết thời “cò đất”, đến thời “cò vàng”?

Hết thời “cò đất”, đến thời “cò vàng”?

Do nhu cầu mua vàng tăng cao cộng thêm thời gian đến lượt được vào cửa hàng giao dịch khá lâu, phải xếp hàng nên từ sáng sớm, nhiều "cò" đã tiếp cận khách hàng mua, bán vàng.
Giá vàng miếng SJC “bốc hơi” 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC “bốc hơi” 1 triệu đồng

Sau khi phục hồi vào chiều qua, giá mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay (14/5) bốc hơi 1 triệu đồng theo đà giảm của giá vàng thế giới.
Có nên mua vàng ở thời điểm này?

Có nên mua vàng ở thời điểm này?

Trong phiên giao dịch sáng nay (13/5), giá vàng miếng SJC liên tục nhảy múa, giảm mạnh rồi lại quay đầu tăng.
Giá cọc đấu thầu vàng lần 6 cao ngất ngưởng

Giá cọc đấu thầu vàng lần 6 cao ngất ngưởng

Sáng mai 14/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục đấu thầu vàng miếng với giá cọc được nâng lên 88 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tiếp tục “nhảy múa điên loạn”

Giá vàng tiếp tục “nhảy múa điên loạn”

Chỉ trong khoảng 3 tiếng buổi sáng 13/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ba lần thay đổi giá vàng miếng. Thời điểm 10h15, biểu giá mua bán vàng miếng được SJC điều chỉnh tăng 500.000 đồng so với đầu sáng.
Chuyên gia: Vàng miếng SJC có khả năng giảm về mức 84 - 85 triệu đồng/lượng

Chuyên gia: Vàng miếng SJC có khả năng giảm về mức 84 - 85 triệu đồng/lượng

Vàng miếng trong nước hai tuần qua liên tục tăng nóng, có thời điểm lên mức 92,4 triệu đồng một lượng. Sau chỉ đạo nóng của Phó thủ tướng Lê Minh Khái, giá vàng miếng SJC sập mạnh. Theo các chuyên gia, giá vàng miếng SJC có khả năng tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Vì sao giá vải thiều Tây Nguyên cao chót vót?

Vì sao giá vải thiều Tây Nguyên cao chót vót?

Do hàng hiếm nên giá vải tươi cao chót vót. Theo ghi nhận, giá vải tươi ở chợ lên tới 80.000 đồng/kg đối với loại mới còn nguyên cành, lá và 60.000 đồng/kg đối với hàng cũ, được tách quả riêng - cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.
Chuyên gia hiến kế “ghìm cương” giá vàng

Chuyên gia hiến kế “ghìm cương” giá vàng

Sau chuỗi ngày tăng “phi mã”, sáng nay (12/5) giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều “lao dốc” về mốc 89 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, để hạ nhiệt giá vàng, cần thêm nhiều giải pháp khác chứ không chỉ có đấu thầu vàng.
Chung cư ở Hà Nội giảm giá vẫn khó bán

Chung cư ở Hà Nội giảm giá vẫn khó bán

Giao dịch mua bán chung cư ở các sàn bất động sản trong tháng 4 sụt gần một nửa so với thời điểm sau Tết, một số chủ nhà cần bán gấp thời điểm này cũng giảm giá kỳ vọng khoảng 100 triệu hoặc tặng nội thất, nhưng người mua vẫn chê đắt không chịu xuống tiền.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động