Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Trí tuệ và tâm huyết của tuổi trẻ Góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội phải: Tâm huyết, thẳng thắn, chân thành Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển"

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, TS. Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 6 hội nghị tại 6 cụm thi đua để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp với Đảng, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Thào Xuân Sùng, các Văn kiện đã bám chắc Cương lĩnh chính trị, đường lối đổi mới của Đảng (phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tăng cường quốc phòng an ninh là cấp bách, trọng yếu, thường xuyên phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình đổi mới), chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau...

Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp
TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, góp ý cụ thể vào nội dung các dự thảo văn kiện, nhất là những nội dung về: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; Cương lĩnh, mục tiêu, định hướng phát triển và tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực trọng yếu, và các khâu đột phá chiến lược; Vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những tồn tại, hạn chế và giải pháp đẩy mạnh phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia góp ý, làm rõ thêm vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những thành tựu và tồn tại, hạn chế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, phân tích các giải pháp để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vai trò trung tâm nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới…

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chính là thể hiện việc lắng nghe hơi thở của thực tiễn cuộc sống, qua đó tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị các dự thảo Văn kiện có đổi mới, song cần dựa trên các nguyên tắc và bảo đảm phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân.

“Đây là Báo cáo Chính trị của Đảng nhưng phải được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong quá trình đóng góp, từ nội dung đánh giá đến phương hướng sắp tới. Vì vậy quá trình lấy ý kiến nhân dân rất quan trọng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, các góp ý đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc của các đại biểu dự Hội nghị, đóng góp cho Đảng, phù hợp với chủ đề Đại hội XIII của Đảng là "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước".

Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, chuyển cho Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hội nghị AMEM 38: Triển khai giai đoạn 2 Dự án Liên kết lưới điện đa phương

Hội nghị AMEM 38: Triển khai giai đoạn 2 Dự án Liên kết lưới điện đa phương

Hội nghị AMEM 38 chứng kiến một dấu mốc mới cho sự phát triển liên kết lưới điện và trao đổi điện đa phương trong khu vực ASEAN đó là việc ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai giai đoạn 2 của Dự án Liên kết lưới điện đa phương.
Hà Nội: Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đến năm 2025 khoảng 29.900 triệu kWh

Hà Nội: Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đến năm 2025 khoảng 29.900 triệu kWh

Ngày 18/11, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về phát triển điện lực thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.
Đến năm 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

Đến năm 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1804/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.
Hiệp định RCEP: Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp phát huy lợi thế

Hiệp định RCEP: Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp phát huy lợi thế

Tại buổi Sinh hoạt Báo chí chuyên đề Hiệp định RCEP, các cơ quan báo chí đặt ra nhiều câu hỏi về tác động của Hiệp định này tới nguồn vốn đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu, lợi thế và thách thức của Việt Nam sau khi Hiệp định có hiệu lực.
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38

Sáng 19/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 và các Hội nghị liên quan. Thứ trưởng Bộ Công thương - Đặng Hoàng An chủ trì Hội nghị.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-tt-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động