Bắc Giang: Tích cực cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin.
Bắc Giang: Xử phạt doanh nghiệp sản xuất giấy vi phạm về phòng cháy, chữa cháy Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra show thời trang giữa vườn vải thiều Bắc Giang Nham trám đen là món gì mà ai cũng muốn thử khi đến Bắc Giang Vải thiều Bắc Giang xuất ngoại sang Mỹ, giá bán gần 500.000 đồng/kg

Xác định CCHC là khâu đột phá trong các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch về CCHC, phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Để bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, đơn vị đã chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC không phù hợp, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã cắt giảm 7/89 TTHC; cắt giảm thời gian giải quyết 12 TTHC (thủ tục cắt giảm được nhiều nhất là 20 ngày, ít nhất là 5 ngày).

Công tác cải cách thể chế và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chú trọng. Tính riêng từ năm 2022 đến nay, Sở đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành 21 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về TN&MT; rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC thuộc các lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám và môi trường.

Bắc Giang: Tích cực cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Lãnh đạo Sở TN&MT và Cục Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp luân chuyển thông tin về đất đai theo hình thức điện tử.

Năm 2023, đơn vị đã thực hiện đăng ký, triển khai rà soát TTHC trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC ký số kết quả giải quyết, thực hiện đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh... Các TTHC được cập nhật, công khai kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Sở đã tiếp nhận tổng số 922 hồ sơ, đã trả kết quả 779 hồ sơ. Trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 496 hồ sơ, quá hạn chỉ có 1 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết dịch vụ công mức độ 3 là 583, mức độ 4 là 117. Hồ sơ gửi liên thông Văn phòng UBND tỉnh 229 hồ sơ, kết quả trả trước hạn 161 hồ sơ, số còn lại đúng hạn, không có hồ sơ nào quá hạn. Hệ thống Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 10 huyện, TP đã tiếp nhận và giải quyết 9.055 hồ sơ theo quy định.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh việc bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đơn vị còn thành lập tổ công tác, thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động, nhất là viên chức được phân công tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của các huyện, TP, không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh CCHC, Sở TN&MT luôn coi trọng hiện đại hóa nền hành chính qua việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm chuyên ngành vào phục vụ công tác chuyên môn như: Xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) kho tư liệu TN&MT, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, đất đai…, góp phần giảm các chi phí, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện các lĩnh vực được giao, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bắc Giang: Tích cực cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, triển khai nhiều giải pháp về chuyển đổi số trong lĩnh vực hoạt động của ngành. Đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và có văn bản hướng dẫn, quán triệt kế hoạch chuyển đổi số đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, người dân, doanh nghiệp, cộng đồng về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số ngành TN&MT; huy động sự vào cuộc của từng cán bộ, công chức, viên chức, phân công rõ nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân cũng như xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

Sở đã ban hành kế hoạch về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch chuyển đổi số từng năm; xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm; kế hoạch triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng; duy trì, cập nhật hoạt động trang thông tin điện tử.

Đến nay, hệ thống phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và ký số được triển khai đến tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, bảo đảm liên thông theo tiêu chuẩn, kỹ thuật với gần 148 tài khoản thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Việc ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trao đổi với các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử; tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng chữ ký số đạt 100%.

Đáng chú ý, bước đột phá trong chuyển đổi số của ngành TN&MT thời gian qua là đã triển khai thực hiện thành công dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai”, đưa vào vận hành ổn định phần mềm khai thác và cập nhật chỉnh lý biến động CSDL về đất đai. Bước đầu thông tin dữ liệu của gần 400 nghìn thửa đất tại các huyện, TP đã được tích hợp trên phần mềm này.

Hệ thống phần mềm hiện đã được vận hành tại 10 huyện, TP; kết nối liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và chuyển thông tin địa chính trên môi trường điện tử liên thông với nhiều ngành khác như ngành thuế. Hiện đã có khoảng 60 nghìn hồ sơ đưa vào vận hành, giải quyết trên hệ thống này. Việc xây dựng thành công CSDL về đất đai trên địa bàn tỉnh tạo bước đột phá trong CCHC, với nhiều ưu điểm cụ thể như: CSDL về đất đai được quản lý một cách tập trung, thống nhất, đồng bộ và dễ dàng chia sẻ với các ngành khác; tiết kiệm được nhiều tiền của, nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (mỗi hồ sơ được giải quyết trên phần mềm tiết kiệm thời gian giải quyết khoảng 2 ngày); góp phần minh bạch hóa và giảm nhiều TTHC; quản trị được người dùng và các dữ liệu, kiểm soát được toàn bộ quy trình giải quyết TTHC theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết; rõ tiêu chí thi đua giữa các cơ quan, qua đó góp phần tăng chỉ số tiếp cận về đất đai, chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân.

Bắc Giang: Phát hiện gần 300 thuốc lá điện tử kinh doanh trái phép Bắc Giang: Phát hiện gần 300 thuốc lá điện tử kinh doanh trái phép
Quản lý thị trường Bắc Giang sẽ xác minh chất lượng mật ong hoa vải của con trai bà Tân Vlog rao bán Quản lý thị trường Bắc Giang sẽ xác minh chất lượng mật ong hoa vải của con trai bà Tân Vlog rao bán
Những đặc sản trứ danh của Bắc Giang, có loại quả xưa chỉ để tiến vua Những đặc sản trứ danh của Bắc Giang, có loại quả xưa chỉ để tiến vua
Thủ phủ vải thiều Bắc Giang đón nhận tin vui, cánh cửa xuất khẩu thêm rộng mở Thủ phủ vải thiều Bắc Giang đón nhận tin vui, cánh cửa xuất khẩu thêm rộng mở
Hà Giang

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

VinFast hâm nóng triển lãm Green Growth Show 2023 với loạt xe điện thông minh và phụ kiện độc đáo

VinFast hâm nóng triển lãm Green Growth Show 2023 với loạt xe điện thông minh và phụ kiện độc đáo

Đến với Triển lãm Sản phẩm, Dịch vụ Tăng trưởng xanh diễn ra từ ngày 13-17/9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM), khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng loạt sản phẩm xe điện thông minh thương hiệu Việt cùng các phụ kiện độc đáo lần đầu ra mắt mà còn có cơ hội nhận gói ưu đãi “khủng” khi đặt mua ô tô điện VinFast.
VinBigdata phát triển thành công công nghệ AI tạo sinh

VinBigdata phát triển thành công công nghệ AI tạo sinh

Ngày 21/8, Công ty Cổ phần VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) công bố xây dựng thành công mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, đặt nền móng cho việc xây dựng các giải pháp tích hợp AI tạo sinh. Sự kiện không chỉ đưa VinBigdata trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm chủ công nghệ AI tạo sinh mà còn đánh dấu cho những bước phát triển đầu tiên của một “ChatGPT phiên bản Việt”.
Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 690/TTg-KGVX yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và khuyến khích đổi mới sáng tạo.
VinBigdata ra mắt Bộ giải pháp Phân tích hình ảnh thông minh Vizone

VinBigdata ra mắt Bộ giải pháp Phân tích hình ảnh thông minh Vizone

Ngày 24/7, Công ty Cổ phần VinBigdata công bố ra mắt Bộ giải pháp Phân tích hình ảnh thông minh Vizone thế hệ mới nhất - phiên bản toàn cầu. Công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tiết kiệm kinh phí mà còn góp phần thúc đẩy tự động hóa, nâng cao chất lượng an ninh toàn diện.
Khai trương phòng kiểm nghiệm do Chính phủ Nhật Bản tại trợ

Khai trương phòng kiểm nghiệm do Chính phủ Nhật Bản tại trợ

Sáng 20/7, Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng – RETAQ đã long trọng tổ chức Lễ Bàn giao trang thiết bị và Khai trương phòng kiểm nghiệm do Chính phủ Nhật Bản tại trợ.
Chuyên gia bật mí lý do xe điện VinFast được chấm ‘điểm tuyệt đối’

Chuyên gia bật mí lý do xe điện VinFast được chấm ‘điểm tuyệt đối’

Loạt xe điện VinFast mới ra mắt tại triển lãm “VinFast – Vì tương lai xanh” nhận được “điểm số” cao từ giới chuyên gia. Đây cũng là những mảnh ghép được các chuyên gia đánh giá đã làm nên dải sản phẩm xe điện quy mô chưa từng có cũng như tầm vóc của VinFast.
Chuyên gia: 'VinFast – Vì tương lai xanh' là hành trình của những kì tích

Chuyên gia: 'VinFast – Vì tương lai xanh' là hành trình của những kì tích

“Nếu một hãng xe ra mắt được vài sản phẩm xe điện trong 6 năm đã là kinh khủng rồi nhưng VinFast còn làm được điều không tưởng hơn đó là ra mắt cả một hệ sinh thái và phát triển rộng khắp trên thế giới, thể hiện sự khác biệt to lớn về nguồn lực đầu tư, năng lực triển khai, tốc độ thực hiện”, PGS TS Lý Hùng Anh, chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, giám khảo Hội đồng kỹ thuật ASEAN NCAP nói.
Lái xe điện VinFast vui hơn với loạt tính năng trợ lý ảo mới

Lái xe điện VinFast vui hơn với loạt tính năng trợ lý ảo mới

Bản cập nhật mới của Trợ lý Ảo VinFast, do VinBigData phát triển bổ sung loạt tính năng mới, mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị khi sử dụng ô tô điện.
Hơn 190 đại biểu cả nước tham dự “Hội thảo về công tác quản lý trong hoạt động phát thanh, truyền hình”

Hơn 190 đại biểu cả nước tham dự “Hội thảo về công tác quản lý trong hoạt động phát thanh, truyền hình”

Vào đầu tháng 6 vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức “Hội thảo về công tác quản lý trong hoạt động phát thanh, truyền hình”, với sự tham dự của hơn 190 đại biểu đến từ các Đài PTTH trên cả nước, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời cũng là sự kiện nằm trong Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”) năm thứ 4 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).
Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.
Điều kiện thuê chuyên gia nước ngoài lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập

Điều kiện thuê chuyên gia nước ngoài lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư 07/2023/TT-BKHCN quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
Công nghệ đột phá, siêu bồn plasman “chấp” mọi thời tiết khắc nghiệt

Công nghệ đột phá, siêu bồn plasman “chấp” mọi thời tiết khắc nghiệt

Được sản xuất từ những hạt nhựa nguyên sinh HDPE 6 lớp đầu tiên tại Việt Nam, siêu bồn nhựa Plasman có khả năng chống chịu được nước nhiễm phèn, mặn, độ bền cao, giữ màu luôn tươi mới trong các điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Rất nhiều người dân vùng nhiễm phèn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang ưu tiên lựa chọn sản phẩm này.
Đề xuất điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Đề xuất điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.
Hội thảo “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu sản phẩm”

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu sản phẩm”

Sáng mai 28/4/2023, Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) sẽ tổ chức “Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu sản phẩm” tại Trung tâm Hội nghị Đại Huê Plaza, TP. Vinh, Nghệ An.
Hisense HVAC chi nhánh Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm mới

Hisense HVAC chi nhánh Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm mới

Vừa qua, tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Hisense HVAC chi nhánh Việt Nam tổ chức thành công sự kiện ra mắt sản phẩm mới 2023 với chủ đề TOGETHER FOR A WIN-WIN FUTURE .
Ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động bốn thứ tiếng về lịch sử Phú Thọ

Ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động bốn thứ tiếng về lịch sử Phú Thọ

Ngày 21/4, tại Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức ra mắt Ứng dụng phần mềm thuyết minh tự động. Theo đó, người dân, du khách đến tham quan Bảo tàng chỉ cần quét mã QR, tải ứng dụng 63Stravel - Khám phá Việt Nam là có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của các tổ hợp trưng bày và những hiện vật tiêu biểu.
Khẳng định tầm nhìn phát triển xanh

Khẳng định tầm nhìn phát triển xanh

Kiên định mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững, tăng cường hợp tác với các tổ chức ltrong nước và quốc tế để hỗ trợ triển khai nguồn vốn xanh và bền vững tại Việt Nam..
Tân Yên (Bắc Giang): Thành lập sàn thương mại điện tử nông sản

Tân Yên (Bắc Giang): Thành lập sàn thương mại điện tử nông sản

Ngày 5/4, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) phối hợp cùng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ NYP tổ chức hội nghị tiếp nhận sàn thương mại điện tử nông sản huyện Tân Yên.
Cựu chiến binh sáng chế máy tinh lọc mật ong

Cựu chiến binh sáng chế máy tinh lọc mật ong

Ông Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) đã nghiên cứu và sáng chế thành công máy tinh lọc mật ong đủ điều kiện xuất khẩu, được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận sáng chế và công nhận bản quyền.
Nghiên cứu đưa khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Nghiên cứu đưa khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố với 4 nhóm giải pháp và nhiệm vụ cụ thể.
Bắc Giang: Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023

Bắc Giang: Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023

Ngày 22/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang” và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Bắc Giang năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Techfest Bắc Giang 2023.
Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm

Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm

Vừa qua, Bộ NN&PTNT và Nhóm tham vấn kinh doanh nông nghiệp (ARG) của Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia tại Việt Nam (ACIAR) phối hợp tổ chức Diễn đàn "Thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản - thực phẩm".
Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững

Với tốc độ ngày càng phát triển như hiện nay, các nhà máy, khu công nghiệp, nhà cao tầng mọc lên chằng chịt thì môi trường không gian sống của chúng ta ngày càng bị xuống cấp trầm trọng. Chúng ta phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường, rác thải công nghiệp bủa vây. Giới chuyên gia cho rằng việc ứng dụng khoa học công nghệ sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc bảo vệ môi trường sống, tiến tới mục tiêu phát triển bền vững.
Tối ưu hóa quy trình sản xuất cho doanh nghiệp logistics nhờ ứng dụng công nghệ

Tối ưu hóa quy trình sản xuất cho doanh nghiệp logistics nhờ ứng dụng công nghệ

Trong cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh là một xu hướng tất yếu nhằm tạo ra năng suất lao động cao. Đối với lĩnh vực logistics, các hệ thống phân loại tự động hóa ứng dụng công nghệ 4.0 đang được ứng dụng ngày càng nhiều hơn trong các doanh nghiệp.
Mitsubishi Xpander Cross 2023 sắp ra mắt tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Mitsubishi Xpander Cross 2023 sắp ra mắt tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Các đại lý Mitsubishi đang cho khách đặt cọc Xpander Cross, mẫu MPV phong cách SUV đời 2023 dự kiến ra mắt vào cuối tháng 2.
Hưng Yên triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ 2023

Hưng Yên triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ 2023

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt kế hoạch KHCN tỉnh năm 2023 với 50 nhiệm vụ, trong đó gồm 39 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2022 và 11 nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2023.
Phấn đấu trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới

Phấn đấu trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Nam Định: Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhờ các tiến bộ về khoa học và công nghệ

Nam Định: Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhờ các tiến bộ về khoa học và công nghệ

Thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Nam Định đã có những chuyển động tích cực. Nhiều nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với thực tiễn đã góp phần thúc đẩy kinh kế của tỉnh Nam Định.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động