Góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội phải: Tâm huyết, thẳng thắn, chân thành

Ngày 30/10, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc
Góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội phải: Tâm huyết, thẳng thắn, chân thành

Hội nghị Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159 ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 60 ngày 17/1/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng; Kế hoạch số 21 ngày 20/7/2020 của Ban Dân vận Trung ương; Hướng dẫn số 151 ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị thứ 3 Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc tham gia ý kiến của các vị nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, chức sắc các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội; đảm bảo các yêu cầu cơ bản như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội phải có tầm nhìn chiến lược, diễn đạt phải chặt chẽ, chắc chắn, rõ ràng. Văn kiện phải có tính quần chúng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra.

“Dự thảo Văn kiện khẳng định: dân chủ trong Đảng là nòng cốt, dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Như vậy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo, là những tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phát huy tinh thần làm việc của 2 Hội nghị góp ý trước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn, chân thành, góp ý chung vào các dự thảo Văn kiện hoặc một số vấn đề cụ thể, tâm đắc đã nghiên cứu sâu hay qua tổng kết thực tiễn.

“Mong các cụ, các vị, các đồng chí góp ý sâu sắc hơn vào những đánh giá kết quả, nhận định tình hình và yêu cầu tập hợp, xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, cũng như đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Kinh tế thị trường lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo

Là người đầu tiên góp ý, GS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội nhận định, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, nhiều vấn đề đặt ra ở tầm quốc tế chưa có tiền lệ như đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng, biến đổi khí hậu... tác động đến nước ta.

Trong khi đó, sự nghiệp đổi mới được tiến hành từ năm 1986, đến nay đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là những thành tựu trong phát triển kinh tế, nhưng thực tiễn cũng đặt ra những vấn đề mới, đòi hỏi mới cần điều chỉnh về tư duy, giải pháp, mục tiêu.

“Các Dự thảo tôi đọc, nội dung nhìn chung ít điều mới. Quy hoạch những năm tới mới về quan điểm, mới về mục tiêu, mới về giải pháp, nhưng nếu đối chiếu với các dự thảo này, tôi thấy tư duy, quan điểm thì không có gì mới. Dự thảo chỉ cụ thể hóa các quan điểm đã có, còn quan điểm, tư duy không có gì mới”, ông Võ Đại Lược nói.

  GS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
GS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội. Ảnh Tiền Phong

Lấy ví dụ từ việc tranh chấp, kiện cáo trong lĩnh vực đất đai hay những sai phạm trong doanh nghiệp nhà nước gây hậu quả lớn, GS.Võ Đại Lược (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội) đề xuất, Ban Soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét tư duy về nền kinh tế thị trường lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Trên thực tế, hiện nay Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ, rất nhiều nội dung trong hiệp định FTA đã được ký kết, chính vì vậy cần thay đổi để không làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của chúng ta.

Quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước - ông Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc đề nghị cần giao trách nhiệm và trao niềm tin cho đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời tạo các cơ hội để họ cống hiến và chứng minh khả năng trên quê hương mình.

Mở đường để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh

Góp ý cho tầm nhìn và định hướng phát triển của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, văn hóa là sức mạnh mềm của quốc gia. Để phát huy niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng về một Việt Nam hùng cường thì nhân tố quyết định nằm ở xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, cần xác định tôn giáo, tín ngưỡng là một thành tố của văn hóa. Tín ngưỡng, tôn giáo góp phần làm nên những giá trị cốt lõi văn hóa truyền thống dân tộc. Vì vậy, dự thảo Báo cáo cần nhấn mạnh tôn giáo không chỉ là thành tố văn hóa, mà thực sự còn là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước.

Bà Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, hiện nay, khoa học xã hội (KHXH) chưa được quan tâm thích đáng, xứng tầm và đúng vai trò của lực lượng góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng và lý thuyết định hướng cho sự phát triển của đất nước. Nhiều vấn đề xã hội nổi cộm xảy ra trong thời gian vừa qua phần nào phản ánh việc KHXH chưa làm tròn trách nhiệm, vai trò của mình.

Tình trạng cải cách giáo dục nhiều lần trong mấy chục năm qua nhưng vẫn tiếp tục khiến người dân lo lắng, bức xúc, hay việc hàng tỷ đô la chảy ra nước ngoài theo con đường du học cũng là một minh chứng cho sự lúng túng trong việc xác định một triết lý giáo dục con người đúng đắn. Đó là nhiệm vụ chưa hoàn thành của KHXH.

“Nếu KHXH tiếp tục ít được quan tâm, ít được lắng nghe thì việc tham mưu cho Đảng và Chính phủ xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại, dân chủ như đã đề ra nhiều năm nay, sẽ là nhiệm vụ bất khả thi”, bà Khuất Thu Hồng bày tỏ.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

Thay mặt Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trân trọng cảm ơn các ý kiến chân thành, sâu sắc, dựa trên tinh thần xây dựng, đóng góp tâm huyết cho Đảng của các đại biểu, trực tiếp là vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII.

Bà Trương Thị Mai khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến để chuyển cho Tiểu ban Văn kiện tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIII.

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.
Hà Nội: Còn 10 xã có lợn mắc bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày

Hà Nội: Còn 10 xã có lợn mắc bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có Báo cáo số 496/BC-SNN gửi UBND thành phố Hà Nội về diễn biến tình hình công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 1/12/2020).
Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Việc phát hành bộ tem đánh dấu sự hợp tác giữa hai cơ quan bưu chính hai nước Việt Nam và Cuba. Đồng thời thúc đẩy quan hệ hai nước hợp tác mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hoà bình, hợp tác khu vực và thế giới.
Chung kết Cuộc thi Vua Marketing 2020: Đêm thăng hoa cảm xúc và trí tuệ

Chung kết Cuộc thi Vua Marketing 2020: Đêm thăng hoa cảm xúc và trí tuệ

Tối ngày 30/11/2020, tại Hội trường 700 - Học viện Tài Chính, đêm chung kết Cuộc thi Vua Marketing 2020 do CLB Marketing Học viện Tài chính tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ, kết thúc hành trình kiếm tìm chủ nhân của ngôi vương Vua Marketing mùa thứ 10.
Không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, căn cứ quy định tại Luật đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do không có thương nhân đăng ký tham gia.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-tt-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động