Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ công an

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, ngày 10/8, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Chất vấn và Trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung Phiên họp.
Khai mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ thông tin trên không gian mạng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Xử lý nghiêm các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp

Theo đó, Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an, gồm: Công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại; Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; Việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chịu trách nhiệm trả lời chính. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến tới 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương.

11h 27: Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận nội dung phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ công an

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, quản lý dân cư là nhwungx vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh con người, đến đời sống, tính mạng mạng và tài sản của Nhân dân, liên quan đến trật tự, kỷ cương của Nhà nước và xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhóm vấn đề đưa ra chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên Chính phủ hôm nay là những nội dung được Nhân dân và cử tri rất quan tâm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an đã có 27 đại biểu đăng ký và có 26 đại biểu phát biểu, 11 đại biểu phát biểu tranh luận, 1 đại biểu đăng ký sau đề nghị gửi văn bản tới Bộ trưởng Bộ Công an. Phiên chất vấn đã diễn ra rất sôi nổi với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, các đại biểu đặc câu hỏi đi thẳng vào nội dung, tích cực tranh luận, làm rõ những vấn đề được cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm.

Với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời hết những chất vấn và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực trong thời gian tới. Các đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tham gia trả lời. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tích cực chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà các đại biểu Quốc hội đã đề cập, Chính phủ, các bộ, ngành nói chung, Bộ Công an nói riêng đã đề ra; cùng với kết luận của Chủ tịch Quốc hội về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, để tạo sự chuyển biến thật sự trong thực tế.

11h17: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh - Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ công an

Thay mặt Chính phủ, báo cáo thêm về một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, sau khi Quốc hội ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, pháp lý để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định nhằm phê duyệt Chương trình Phòng chống mua bán người giai đoạn hai 2021- 2025; phê duyệt Chương trình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021- 2025. Cùng với đó là các chỉ thị về việc tăng cường phòng chống phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các văn bản của Đảng, Quốc hội đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng. xây dựng xã hội, trật tự kỷ cương. Tuy nhiên thì tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa tội phạm một ở một số địa phương còn để xảy ra một số vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Pham Bình Minh cho biết, thời gian tới thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm Trong đó, tiếp tục xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Về một số vấn đề cụ thể đối với việc xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp như là triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An ninh mạng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao; chỉ đạo Bộ Công an sớm hoàn thành việc soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh đối với tội phạm tiền bạc.

Tăng cường tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức và người dân nâng cao nhận thức, từ đó nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng. Tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ mạng triển khai các giải pháp kỹ thuật theo quy định để ngăn chặn, loại bỏ các thông tin xấu cũng như ngăn chặn các hành vi đánh bạc tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực để phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực và trang bị phương tiện hiện tại của các nước tiên tiến nhằm nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Về việc phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nêu rõ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý của Đảng, Quốc hội và các văn bản pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, dễ tiếp cận để nhân dân biết, phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay kinh doanh tài chính.

Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Có giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng, số thuê bao điện thoại không chính chủ, tạo lập website để thực hiện các hành vi phạm tội.

Triển khai ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý số thuê bao tài khoản ngân hàng, các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, góp phần hạn chế việc người dân phải tìm đến tín dụng đen. Rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là công an, hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu trên biển. Tăng cường hợp tác quốc tế, đấu tranh để đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy với các nước, nhất là các nước láng giềng kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn Trung chuyển ma túy quốc tế.

11h 26: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm rõ nội dung liên quan đến việc thu sổ khộ khẩu

Phát biểu trước khi kết thúc phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết thêm, theo quy định, việc thu sổ hộ khẩu chị thực hiện khi có sự điều chỉnh thông tin mới, chứ không phải chủ trương thu tất cả các hộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cám ơn các đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước quan tâm đến những lĩnh vực thuộc Bộ công an, cũng như đã theo sát, đồng hành với Bộ Công an trong công cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

11h12: Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tranh luận

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ công an

Tranh luận tại Hội trường, đề cập về việc thu sổ hộ khẩu, đại biểu Nguyễn Trường Giang giải thích thêm việc làm này được thực hiện theo Điều 26 của Thông tư 55 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 chứ không phải là thực hiện tại một địa phương hay địa bàn cụ thể nào.

10h57: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Không để gây khó khăn, phiền nhiễu cho nhân dân trong các thủ tục hành chính

Về cơ sở cai nghiện ma túy, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là công tác khó khăn cho cả Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó, thuộc thẩm quyền chính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng cho biết đây là các đơn vị đặc biệt, gặp nhiều khó khăn về kinh phí, nguồn lực, an ninh.

Về vấn đề hộ chiếu, Bộ trưởng cho biết, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó có quy định về các loại giấy tờ xuất, nhập cảnh. Thực hiện quy định của Luật, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu có liên quan. Việc tiến hành việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do đó, khi sửa bất kỳ thông tin nào liên quan nội dung này cần xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Bộ Công an phải trình xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ.

Đối với việc bổ sung thông tin bị chú, Bộ Công an sẽ tiến hành bổ sung thông tin về nơi sinh nếu cá nhân có yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch, làm việc. Tránh việc bổ sung hàng loạt gây mất thời gian, không đúng như mong muốn, yêu cầu của cá nhân. Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc này, thực hiện đúng theo các quy định chung của pháp luật nước ta cũng như quốc tế.

Về phản ánh của các đại rằng trên thực tế có việc công an thu hộ khẩu của người dân, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ không có chủ trương này, đây có thể là trường hợp cá biệt, Bộ sẽ kiểm tra và chấn chỉnh trường hợp cụ thể này. Bên cạnh đó, trong lộ trình xóa bỏ hộ khẩu, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến hộ khẩu, sổ tạm trú để sửa đổi phù hợp; thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để khai thác thông tin, phục vụ rút ngắn các thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân gắn chip.

10h51: Đại biểu Quốc hội tranh luận

Đại biểu Lò Thị Luyến – Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên nêu thực tế đối với các cơ sở cai nghiện của các địa phương hiện nay chưa được bố trí kinh phí để thực hiện dẫn tới xuống cấp, quá tải không đáp ứng được điều kiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Đại biểu cũng đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến thêm; Bộ trưởng Bộ Tài chính có giải pháp gì để hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khó khăn trong việc bố trí kinh phí để nâng cấp các cơ sở cai nghiện ma túy, đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới và thực hiện đúng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương khẳng định, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời rất kỹ về hộ chiếu phổ thông, tuy nhiên đại biểu phân vân việc bổ sung nơi sinh trong hộ chiếu phải xin ý kiến của các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ban ngành. Ngoài ra, đại biểu đề nghị Bộ trưởng giải trình đối với các hộ chiếu đã in phải tiến hành bị chú có nên chủ động tiến hành bị trú cho tất cả công dân có hộ chiếu mới được cấp hay phải chờ công dân đề nghị. Đại biểu cho rằng, để tạo thuận lợi cho người dân Bộ Công an nên tiến hành bị chú đồng loạt.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định việc bỏ sổ hộ khẩu giấy là theo quy định của luật, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Trường Giang – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông phản ánh ý kiến cử tri khi đến cơ quan công an tiến hành các thủ tục liên quan đến hộ khẩu, khi đó cơ quan công an thu sổ hộ khẩu giấy, nhưng khi công dân đến cơ quan nhà nước để tiến hành các thủ tục như nhập học, nộp hồ sơ xin việc… vẫn được yêu cầu có sổ hộ khẩu giấy gốc để đối chiếu. Đại biểu cho biết, với giải pháp tạm thời là đến cơ quan công an xin xác nhận (có giá trị trong 6 tháng), nhưng giải pháp này cho thấy thực tế vẫn chưa có sự kết nối liên thông trong các thông tin về sổ hộ khẩu, căn cước công dân, các thủ tục của cơ quan nhà nước. Thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 bỏ hẳn sổ hộ khẩu giấy là rất ngắn. Đại biểu lo ngại với tình trạng quản lý và kết nối liên thông hiện nay sẽ gây khó khăn cho công dân và chi phí bỏ ra của người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ khẩu. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng nêu giải pháp cho vấn đề này tối ưu nhất.

Đại biểu Nguyễn Tạo – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tranh luận về các quy định liên quan đến các loại giấy tờ tùy thân cho đồng bào di dân tự phát vào Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Lâm Đồng đã tồn tại nhiều năm. Những người dân không có hộ khẩu, hiện mới được đăng ký tạm trú, nên trẻ em sinh ra thì không có giấy khai sinh, người mất không có giấy khai tử và gây ra nhiều vấn đề an sinh xã hội khác. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an có văn bản hướng dẫn đặc thù, cụ thể để áp dụng cho đồng bào di dân tự phát tại Tây Nguyên để bảo đảm công dân được cấp căn cước công dân trong thời gian tới.

10h37: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Duy trì thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ hoạt động “tín dụng đen”

Về tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, sắp tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục duy trì thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai chuyên đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng, băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh ngay từ khi mới manh nha hoạt động, không để các đối tượng mở rộng phạm vi hoạt động.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng sẽ triển khai các giải pháp chia sẻ, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân với các bộ, ngành để phòng chống tội phạm; trước mắt là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ xác thực các thông tin về nhân thân của khách hàng vay vốn, giúp giảm tải, rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh; khắc phục, hạn chế tình trạng làm giả các giấy tờ, thông tin khách hàng để vay vốn, chiếm đoạt tài sản; hỗ trợ ngành ngân hàng triển khai các gói vay nhỏ, qua số căn cước công dân không cần thế chấp, phục vụ các nhu cầu cấp bách chính đáng.Tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác điều tra, xử lý các hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nghiên cứu phối hợp với ngành ngân hàng tham mưu cấp có thẩm quyền quy định hoạt động vay tín chấp, cho vay trực tuyến, vay qua app hiện nay. Xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan không chủ động phát hiện, đấu tranh, để đơn vị, địa phương khác xử lý. Xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các vụ án liên quan đến các cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho “tín dụng đen” hoạt động.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, Bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp cùng các cấp, các ngành cải thiện điều kiện lao động, làm việc của công nhân, giảm bớt các hoạt động phức tạp của công nhân, trong đó có hoạt động tín dụng đen.

Về việc cấp hộ chiếu mới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc này cơ bản thuận lợi cho người dân. Hộ chiếu mới đáp ứng được nhu cầu của người dân, việc đăng ký, nhận, cấp, sử dụng, quản lý đều thuận lợi, không gây khó khăn, phiền toái. Một số nước yêu cầu bổ sung thông tin về nơi sinh, Bộ đã tiến hành bổ sung thông tin với các nước quan tâm. Bộ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định, việc cấp hộ chiếu mới không lãng phí, hộ chiếu cũ vẫn có giá trị sử dụng bình thường đến khi hết hạn. Tới đây, Bộ Công an sẽ nghiên cứu triển khai hộ chiếu điện tử, hộ chiếu có gắn chip để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân.

Về việc phòng, chống tội phạm ngay trong các cơ quan phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết trường hợp này rất ít, nguyên nhân là do thiếu rèn luyện, thiếu tu dưỡng, tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Trong quá trình phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng, Bộ đã rấy chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng. Bộ sẽ tăng cường, nâng cao năng lực cơ quan điều tra, kiên quyết đấu tranh với những vi phạm, đảm bảo không oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

10h35: Đại biểu Nguyễn Anh Trí – Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội: Cần làm mọi cách để Nhân dân có được không gian sống bình yên, trong sạch và hữu ích.

Trao đổi tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Anh Trí khẳng định mạng xã hội là rất cần thiết, hữu ích, là không gian sống mới như lời của Bộ trưởng Bộ Công an nói không thể thiếu. Tuy nhiên, chúng ta cần không gian sống lành mạnh, văn minh, an toàn và chân chính. Chúng tôi thấy Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan đã rất nỗ lực, nhưng tình trạng các video, các bài viết sai sự thật, hiện tượng nói xấu, bôi nhọ, ném đá hội đồng vẫn còn rất phổ biến, gây nhiễu loạn xã hội, tổn hại đến uy tín cán bộ, uy tín cá nhân.

Qua trả lời của các Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhận định, việc đảm bảo an ninh mạng cần một quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn của toàn Đảng, toàn dân, của Chính phủ, các địa phương. Các cơ quan cần được đầu tư nhiều hơn về tài lực, đặc biệt công nghệ, thiết bị và cả hành lang pháp lý. Theo đó, trước tiên, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Cục An ninh mạng cần yêu cầu gỡ bỏ các bài viết sai, không chuẩn. Nếu cá nhân, cơ quan tiếp tục vi phạm thì sẽ phải bị xử lý theo pháp luật. Các hình thức tuyên truyền hoạt động từ nước ngoài thì áp dụng theo Luật An ninh mạng, phối hợp xử lý theo luật Việt Nam và quốc tế. Tóm lại, Bộ Công an cần làm mọi cách để Nhân dân có được không gian sống bình yên, trong sạch và hữu ích.

10h34: Đại biểu Huỳnh Thị Phúc – Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tình trạng tín dụng đen diễn biến phức tạp, tinh vi

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc cho rằng, hiện nay thực trạng tín dụng đen diễn biến phức tạp, các đối tượng rất tinh vi, núp bóng dưới vỏ bọc của doanh nghiệp, cơ quan chức năng cho vay tài chính để thực hiện hoạt động cho vay không thế chấp. Đáng chú ý là họ hướng tới đối tượng là công nhân lao động tại các khu công nghiệp với thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo công nhân lao động vay tiền trực tiếp trên mạng xã hội hoặc núp bóng doanh nghiệp cho vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất rất cao.

Trước thực trạng trên, đại biểu Huỳnh Thị Phúc đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết giải pháp đấu tranh và xử lý đối với loại tội phạm này để ngăn ngừa có hiệu quả và tiến tới xóa bỏ tình trạng như nêu trên?

Câu hỏi thứ hai, đại biểu Huỳnh Thị Phúc đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là trong những ngày gần đây, nhân dân rất quan tâm và lo lắng đối với thông tin về việc xóa bỏ hộ khẩu bằng giấy, bởi sổ hộ khẩu có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp nào để giải quyết những vấn đề vướng mắc có liên quan, đặc biệt là đối với người dân không có điều kiện tiếp cận các phương tiện hiện đại?

10h33: Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị: Giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, chấm dứt tội phạm trong các cơ quan phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật?

Thời gian qua công tác phòng, chống tội phạm luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đạt được những kết quả quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Song, có một thực tế rất đáng quan tâm, rất đáng buồn là nhiều vụ việc, vụ án xảy ra mà tội phạm ngay chính trong các cơ quan phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật. Đây có thể xem là giặc nội xâm. Với trách nhiệm người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng có quan điểm như nào về thực trạng này?

Đồng thời sẽ có giải pháp như nào để kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt vấn nạn này để làm trong sạch lực lượng bảo vệ pháp luật, tăng cường niềm tin vào sự ủng hộ của nhân dân, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội?

10h32: Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi: Làm rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông mới?

Về vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông mới đang gây trục trặc nhập cảnh cho công dân tại một số nước Châu Âu, Bộ trưởng cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết việc thay đổi này có thuận lợi và khó khăn, lãng phí như thế nào đối với công dân và xã hội? Đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề này?

10h31: Đại biểu Lê Thị Song An – Đoàn ĐBQH tỉnh Long An: Giải pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen?

Hệ luỵ của của hoạt động tín dụng đen thường dẫn đến hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và làm cho nhiều người bước vào vòng lao lý. Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này. Tuy nhiên, hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và biến tướng phức tạp, nhất là cho vay qua không gian mạng, thủ tục vay đơn giản. Với trách nhiệm của mình, Bộ Công an có giải pháp gì để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả vấn đề này?

10h17: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Sẽ lọc sạch sim rác theo lộ trình

Về chất vấn liên quan đến vấn đề ma túy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong thời gian vừa qua tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng xuất hiện các chợ, các đối tượng tẩm ướp, trộn lẫn ma túy trong thực phẩm, trong nước uống để bán cho giới trẻ trở thành niên sử dụng làm thuốc lợi bất chính, che giấu hành vi phạm tội. Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, thu giữ một số loại ma túy dạng mới được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi như thanh sôcôla thực chất là hỗn hợp cần sa trộn lẫn vào bột ca cao đang được bán công khai rộng rãi trên mạng xã hội, nguy hiểm cho người sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Công an đã chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các cách thức nhận biết ma túy, thực phẩm, đồ uống dễ bị pha trộn….

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng thường xuyên cập nhật, theo dõi, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến ma túy mới được thông báo, tuyên truyền toàn dân để canh gác, phòng ngừa. Riêng đối với các loại ma túy mới phát hiện tại Việt Nam chưa có trong danh mục kiểm soát, Bộ Công an đã đề xuất Báo cáo của Chính phủ bổ sung vào danh mục chất ma túy và tiền chất Chính phủ quy định để tạo cơ sở hành lang pháp lý đấu tranh với hoạt động phạm tội này.

Liên quan đến tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, vũ trường, quán bar, biệt thự trong khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, trang bị hệ thống âm thanh công suất lớn…, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ đã hướng dẫn công an các địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp tổ chức việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật và rút giấy phép hoạt động cơ sở vi phạm nghiêm trọng, có chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với vấn về vấn đề sim rác, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp để xác thực, giải quyết các vụ việc. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nếu chúng ta giải quyết được vấn đề này thì hoạt động trên môi trường mạng sẽ lành mạnh hơn rất nhiều. Bộ trưởng cho biết trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiến hành lọc sạch sim rác theo lộ trình, vấn đề về sim rác hoàn toàn có thể ngăn chặn được.

10h13: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình về vướng mắc trong thực hiện quy định trong kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế

Giải trình vấn đề đại biểu nêu liên quan đến Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06 ngày 24/1/2017 về kinh doanh đặt cá cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Đến ngày 4/10/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06 năm 2017.

Theo đó, đối với việc đặt cược đua ngựa, năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp phép về chủ trương đua ngựa tại trường đua của huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tuy nhiên việc triển khai gặp vướng mắc về góp vốn nên đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Như vậy, với quy định này Thủ tướng Chính phủ sẽ cấp giấy quyết định về chủ trương đầu tư. Khi dự án đua ngựa, đua chó hoàn thành, Bộ Tài chính sẽ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về cá cược, nhưng hiện chưa có dự án nào hoàn thành.

Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho biết, hiện nay có 3 địa phương là Phú Yên, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc đang đề xuất chủ trương về đầu tư trường đua ngựa. Tuy nhiên các dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa có hồ sơ. Đối với vấn đề cá cược bóng đá quốc tế, theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP, phải đấu thầu để lựa chọn một doanh nghiệp đứng ra thực hiện kinh doanh cá cược bóng đá. Tuy nhiên, quy định này lại vướng Luật Đấu thầu, bởi trong Luật Đấu thầu không có hình thức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp mà chỉ có đấu thầu dự án và đấu thầu gói thầu của dự án. Vì vậy, Bộ Tài chính đã xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao sửa lại Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Bộ Tài chính đang sửa Nghị định này và trình Chính phủ vào tháng 5 vừa qua.

Về vấn đề kết nối liên thông, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định dữ liệu dân cư là bước đột phá về công nghệ thông tin trong thời gian vừa qua, mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người dân, các cơ quan, đặc biệt là trong chuyển đổi số. Bộ Tài chính đã kết nối dữ liệu thuế và đang xây dựng 12 cơ sở dữ liệu, trong đó, trước khi kết nối dữ liệu thuế, Bộ Tài chính phải làm sạch dữ liệu và phải mất 5 -6 tháng mới kết nối vào hệ thống dữ liệu quốc gia.

10h11: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo rõ hơn về vấn đề thực hiện Luật Thể thao, trong đó có đề xuất thí điểm nội dung cá cược bóng đá quốc tế, đua ngựa, đua chó.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ công an

Giải trình làm rõ nội dung, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trước khi Luật Thể thao ban hành, Nghị định 06 của Chính phủ đã cho phép thí điểm nội dung này. Trong Nghị định 06, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì để soạn thảo và để phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây là lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên thời gian đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được biết, mặc dù đã có Nghị định nhưng những hoạt động này vẫn chưa diễn ra. Sau khi luật hóa được thể hiện trong Luật Thể thao năm 2018, tinh thần này được phân cấp rất rõ và giao cho Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ được giao việc thẩm định công tác chuyên môn. Cụ thể là xem xét về mặt kỹ thuật, quy chuẩn trường đua, có đủ điều kiện không, thế nào là một giải đua và thể thức. Hoặc về bóng đá, với bóng đá quốc tế thì xem xét với các Liên đoàn để nắm rõ thông tin và cung cấp cho các cơ quan. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, như vậy không phải Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quyết định tổ chức các giải này theo quy định.

10h08: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Ngành Tư pháp phối hợp với ngành Công an làm tốt cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch

Liên quan đến vấn đề giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, cơ sở pháp lý của vấn đề này là Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kết nối hai cơ sở dữ liệu. Trong đó, Quyết định đã nêu rõ, việc thực hiện này tuân theo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Căn cước công dân và các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, liên thông thủ tục.

Theo Bộ trưởng, việc thực hiện Quyết định này sẽ góp phần phát triển, xây dựng, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu có liên quan, bao hàm cả dịch vụ công và một số giao dịch về kinh tế xã hội, giao dịch tư nếu đáp ứng các điều kiện cơ sở pháp lý trực tiếp. Tính tác nghiệp của Quyết định này tuân theo Luật tổ chức Chính phủ, theo các Nghị định về liên thông, thủ tục. Như vậy, ngoài các cơ sở pháp lý đã được nêu trực tiếp, thì các quy trình, thủ tục, thẩm quyền liên thông cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan. Tính đến thời điểm hiện nay, cả Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát trên 3.000 văn bản; dự kiến sửa đổi, bổ sung 200 văn bản liên quan đến công tác này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết, thực tế có những thông tin không khớp khi so sánh thông tin của tỉnh với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để xử lý việc này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, căn cứ trên quy định của pháp luật hiện hành, trước hết là Điều 4 Luật Hộ tịch và Điều 9 Luật Căn cước công dân, Bộ Tư pháp và Bộ Công an cần kịp thời phối hợp chặt chẽ để giải quyết những tồn tại, hạn chế này.

10h05: Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường các biện pháp để người dân có thể tiếp cận vốn từ các kênh chính thức

Tham gia trả lời chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành đồng bộ quy định pháp lý về việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn với các quy định rõ ràng về điều kiện vay vốn, khách hàng nêu rõ khoản vay và khả năng trả nợ, đồng thời thỏa thuận thời hạn trả nợ. Thực tế sẽ có trường hợp khách hàng không trả được nợ thì có thể yêu cầu gia hạn nợ, có đơn đề nghị và chứng minh khả năng trả nợ theo thời hạn mới. Để trả nợ khách hàng có thể có nhiều nguồn khác nhau, có trường hợp khách hàng vay tín dụng đen thì tổ chức tín dụng khó có thể biết được nguồn trả nợ từ đâu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện nay mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng là rất đa dạng, cùng với đó là các công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mo. Do đó, khi có nhu cầu vay vốn người dân nên tiếp cận các kênh chính thức. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về vay vốn, tiếp cận tín dụng để người dân có thể tiếp cận vốn từ các kênh chính thức.

09h55: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: Cần sự vào cuộc của các bộ, ngành trong bóc gỡ thông tin xấu, độc

Về vấn đề bóc gỡ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thông tin xấu độc hiện nay chủ yếu xuất hiện trên các nền tảng xuyên biên giới. Đối với việc hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, một số nghị định về quản lý các nền tảng xuyên biên giới đã được sửa đổi và sẽ được ban hành trong quý III này sẽ tạo hành lang pháp lý rất quan trọng để quản lý các nền tảng xuyên biên giới thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các nền tảng như Facebook, Youtube đã nâng tỷ lệ thì lệ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan nhà nước từ dưới 20% năm 2018 lên 90 đến 95% hiện nay.

Về giám sát không gian mạng thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia để phát hiện sớm các thông tin xấu độc, sai sự thật. Khả năng xử lý của Trung tâm này đã tăng từ 100 triệu tin/ngày lên thành 300 triệu tin/ngày. Từ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thành lập Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam để tiếp nhận các phản ánh của người dân về tin giả để xử lý. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc bóc gỡ các thông tin sai sự thật trên không gian mạng thì cũng như việc dọn rác trên không gian mạng, là việc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương và mọi người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo một chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ, ngành, địa phương lên không gian mạng phát hiện, tiếp nhận và xử lý rác thuộc lĩnh vực mình quản lý. Việc bóc gỡ thông tin xấu, độc thì không thể chỉ là việc của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an, mà là của tất cả các bộ, ngành, địa phương, người dân để làm sạch không gian mạng. Bộ Công an và Thông tin Truyền thông có nhiệm vụ cung cấp công cụ, cơ chế tháo gỡ các tin sai sự thật, thanh, kiểm tra và xử lý hành chính vi phạm về đưa tin giả trên không gian mạng.

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng nhằm xây dựng các chuẩn mực về hành vì ứng xử trên mạng xã hội, tuyên truyền về ý thức trách nhiệm phát ngôn trên mạng xã hội, về hậu quả có thể gây ra các tin sai sự thật về việc lên mạng xã hội.

Về vấn đề kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của quốc gia, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều phối kết nối, chia sẻ dữ liệu. Sáu tháng vừa qua thì số giao dịch kết nối chia sẻ trên trục quốc gia đã tăng gần 30 lần.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc chọn kết nối với cơ sở người dân cư vừa qua thì chủ yếu là do việc một số hệ thống thông tin kết nối cần phải đánh giá an toàn, an ninh mạng để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho chính cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành hướng dẫn để các hệ thống thông tin rà soát lại, đánh giá lại vấn đề an toàn thông tin hệ thống của mình để có thể kết nối vào cơ sở dữ liệu dân cư, trong năm nay thì các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước sẽ được kết nối an toàn.

09h34: NGHỈ GIẢI LAO

09h33: Đại biểu Nguyễn Quốc Hận – Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Đề nghị nói rõ hơn về tỷ lệ thực tế khám phá, triệt phá các loại tội phạm

Tranh luận tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Quốc Hận đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết rõ hơn về tỷ lệ khám phá, triệt phá các loại tội phạm trên thực trạng tổng số tội phạm gia tăng.

09h31: Đại biểu Điểu Huỳnh Sang – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước: Mong Bộ Công an sẽ có giải pháp mạnh hơn trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Tranh luận tại Hội trường, đại biểu Điểu Huỳnh Sang cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời cũng như đặt ra những giải pháp trong thời gian tới trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng. Tuy nhiên, hiện tại, Bộ trưởng mới chỉ đề cập đến những văn bản dưới luật mà chưa đề cập tới văn bản quy phạm pháp luật về phối hợp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong khu vực, nhất là ở khu vực ASEAN. Bộ trưởng chỉ đề cập đến phối hợp đối với các Bộ, ngành và những văn bản về chế định liên quan đến các hành vi tội phạm cũng như các chứng cứ bằng những biện pháp ngăn chặn, nhưng các quy định liên quan đến tố tụng hình sự thì chưa có.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang dẫn chứng, chúng ta đã từng chứng kiến một sự cố tin tặc tấn công có chủ đích vào hệ thống hãng hàng không Việt Nam, cuộc tấn công vào hệ thống ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đã có những giải pháp tích cực trong việc phục hồi, khắc phục những vấn đề này. Tuy nhiên, đại biểu Điểu Huỳnh Sang vẫn kiến nghị trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có giải pháp mạnh hơn trong việc công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

09h30: Đại biểu Trần Thị Thanh Hương – Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang: Liệu tình trạng lợi dụng sim rác để lừa đảo có khả năng ngăn chặn được không?

Tranh luận về vấn đề sim rác, Đại biểu Trần Thị Thanh Hương cho rằng, thời gian quan, Bộ Công an đã rất nỗ lực trong việc kiểm soát và xử lý. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng rất bức xúc trước tình trạng lợi dụng các kênh thông tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Đại biểu Trần Thị Thanh Hương đề nghị Bộ trưởng Công an cho biết là tình trạng lợi dụng sim rác để lừa đảo có khả năng ngăn chặn được không và Bộ có lộ trình như thế nào liên quan đến vấn đề này?

Câu hỏi này cũng gửi đến Bộ trưởng Bộ Thông tin, truyền thông.

09h29: Đại biểu Lò Thị Luyến – Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên: Cần làm rõ giải pháp hữu hiệu để cai nghiện ma túy

Thời gian qua, Bộ Công an đã có nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, trong đó có đối tượng tiềm năng là thanh niên, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp và đây là những đối tượng thường gây ra những vụ án thương tâm, đau lòng. Để phòng, chống có hiệu quả về tội phạm này thì cần cả sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện các giải pháp đồng bộ là tuyên truyền nâng cao nhận thức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, Chương trình mục tiêu quốc gia về cai nghiện ma túy đã dừng thực hiện vì nhiều địa phương gặp khó khăn về kinh phí. Để thực hiện các giải pháp trên, nhiều cơ sở cai nghiện xuống cấp, quá tải không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. Vậy Bộ Công an là cơ quan chủ trì phòng, chống ma túy thì có giải pháp gì để khắc phục bất cập trên?

Ngoài ra, đại biểu Lò Thị Luyến cũng đặt câu hỏi với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về giải pháp nguồn lực trong thời gian tới như thế nào?

09h28: Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương: Đề nghị làm rõ nơi đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu

Tại Phiên họp, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân chất vấn vì sao căn cước công dân hay hộ chiếu là cùng một nơi cấp cho công dân trên toàn quốc nhưng lại yêu cầu phải thực hiện đăng ký tại nơi đăng ký thường trú. Còn nếu làm tại địa phương khác thì cần có xác nhận của cơ quan chức năng? Ngoài ra, hiện nay đối với nhiều doanh nghiệp trong nước thì hộ chiếu có thể thay thế căn cước công dân. Vậy tại sao không thực hiện tích hợp hai loại giấy tờ này trên một loại để thuận tiện cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định?

09h17: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Nhiều địa phương hiện nay không có hành vi vi phạm hình sự

Về ý kiến liên quan đến tin giả, tin sai sự thật và hiệu quả của công tác tuyên truyền, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an chỉ làm công tác đấu tranh với hoạt động này, còn hiệu quả công tác tuyên truyền lại là lĩnh vực khác.

Về các giải pháp đấu tranh, Bộ Công an được giao nhiệm vụ rà soát để đảm bảo an ninh trên mạng, trong đó có rà soát những thông tin độc hại tán phát trên trên mạng. Đồng thời tìm ra những đối tượng, tổ chức lợi dụng những việc này để gây hoang mang dư luận. Kiến nghị với Chính phủ, với Quốc hội những giải pháp để đấu tranh làm giảm thiểu những hoạt động này, đồng thời phối hợp cùng với các ngành thông tin, tuyên truyền, tuyên giáo để phủ xanh những thông tin không độc hại để định hướng tuyên truyền trong nhân dân.

Đối với ý kiến đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về bảo vệ thông tin cá nhân, Bộ Công an xác định đây là vấn đề hết sức quan trọng. Hiện nay, môi trường mạng đã đi vào các mặt trong đời sống xã hội, vấn đề khó khăn nhất chính là trình môi trường mạng. Môi trường mạng là vấn đề rất mới, chưa đủ hành lang pháp lý… Đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước khi thực hiện quản trị, quản lý xã hội mới bằng cách sử dụng công nghệ thì đương nhiên sẽ có tích lũy, tập hợp dữ liệu trên thông tin mạng. Nếu không được đảm bảo an toàn thì đây sẽ là mục tiêu để các cơ quan tình báo, các thế lực thù địch lợi dụng. Đứng ở mặt quốc gia là tài nguyên quốc gia, về mặt cá nhân là bí mật đời tư cá nhân, do đó vấn đề này phải được bảo vệ và quy định nghiêm ngặt.

Về ý kiến của đại biểu Nguyễn Quốc Hận, Bộ trưởng Bộ Công Công an nêu rõ tội phạm luôn luôn ẩn, Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp giảm tội phạm. Mục tiêu đặt ra là mỗi năm giảm 5% tội phạm, nhưng trên thực tế, nhiều năm gần đây, mức giảm tội phạm hàng năm gần 10%, đây là tín hiệu rất mừng. Bộ trưởng Bộ Công Công an lý giải, việc ra quân tấn công trấn áp tội phạm tức là phải vạch trần thêm nhiều tội phạm, sẽ phải xử lý nhiều vụ án hơn và bắt giữ nhiều đối tượng hơn. Mặt bằng chung về tội phạm trong phạm vi quốc gia, hiện nay có nhiều tỉnh, nhiều huyện không có vi phạm hình sự. Tiến tới xã hội lành mạnh, kỷ cương, an toàn trật tự, không tội phạm là mục tiêu lớn của Bộ Công an. Có thể số xử lý tăng lên nhưng số tội phạm lại giảm đi.

Đối với ý kiến của đại biểu Huỳnh Điểu Sang, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin ở Việt Nam vẫn ở mức rất cao. Đặc biệt là tại một số cơ quan Trung ương, cơ quan đầu mối về chính sách, những tập đoàn tài chính kinh tế lớn, thì các nhóm tin tặc thường xuyên sử dụng các dòng mã độc, nguy hiểm để tấn công, xâm nhập, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước. Hoạt động trao đổi, mua bán trái phép những thông tin, dữ liệu cá nhân trên cũng diễn ra một cái công khai. Trên một số diễn đàn, các đối tượng thường xuyên trao đổi, chia sẻ về phương thức tấn công, những công cụ tấn công để đánh cắp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức. Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhận thấy, mức độ xử lý các các vụ việc vẫn còn rất thấp so với diễn biến tình hình thực tế. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do an ninh mạng là một thách thức mang tính toàn cầu; công tác đảm bảo an ninh hệ thống mạng tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm triển khai đúng mức. Việc đầu tư cho hạng mục này cũng hết sức hạn chế, ý thức bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chưa cao. Thực tế có một số cơ quan không quan tâm đến vấn đề an ninh mạng. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực liên quan đến an ninh mạng chưa hoàn thiện.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ khẩn trương tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót, những cái lỗ hổng bảo mật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định để bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời củng cố lực lượng chuyên trách, thường trực giám sát đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các sự cố, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Về ý kiến của đại biểu Trương Văn Sáu về nhận định cả nước không còn những tụ điểm phức tạp về ma túy, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, hầu hết các tụ điểm nóng về ma tuý đã được xử lý, không còn tụ điểm phức tạp về ma tuý. Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung giải quyết một số tụ điểm có dấu hiệu liên quan đến tụ tập của người nước ngoài liên quan đến các tụ điểm liên quan đến bóng cười. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu các giải pháp để xây dựng phương châm từng thôn xóm phấn đấu không có ma túy, trên tinh thần thực hiện Luật Phòng, chống ma túy mới được Quốc hội thông qua năm 2021.

09h16: Đại biểu Trần Văn Sáu - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Đề nghị làm rõ hơn về tụ điểm ma túy phức tạp?

Theo báo cáo của Bộ Công an, về cơ bản toàn quốc không còn tụ điểm ma túy phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đại biểu Trần Văn Sáu cho rằng, Bộ Công an nên xem xét lại nhận định này vì tội phạm ma túy, người sử dụng ma túy vẫn còn ở mức cao. Vậy họ mua bán ở đâu và sử dụng chỗ nào mà không còn tụ điểm phức tạp? Đề nghị Bộ trưởng làm rõ nhận định trên để có giải pháp phù hợp?

09h13: Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc: Ngăn chặn mất, lộ, lọt thông tin cá nhân và tội phạm công nghệ cao?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Mạnh cho biết, hiện Bộ Công an đã thu thập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Trong thời gian tới, Bộ Công an còn kết nối, chia sẻ với các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ các giải pháp để bảo vệ, ngăn chặn việc mất, lộ, lọt thông tin cá nhân?

Đại biểu cũng đề cập, hiện nay hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động rất phức tạp, nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội ? Đại biểu chất vấn Bộ Công an đã có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này như thế nào?

09h12: Đại biểu Nguyễn Hải Dũng- Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định: Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền trong đấu tranh phát tán tin giả, tin sai sự thật

Đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, thời gian qua chúng ta đã có nhiều hình thức để đấu tranh mạnh mẽ với tình trạng tin giả, tin sai sự thật. Tuy nhiên, tình trạng tán phát tin giả sai sự thật trên internet, mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng, gây rối loạn thông tin, đánh lừa dư luận, gây hoang mang dư luận.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng đánh giá cụ thể về hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích, hướng dẫn về các chính sách mới của Đảng và hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội, internet để phục vụ cho công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh với việc tán phát tin giả, tin sai sự thật?

09h11: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Điều hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua lượt thứ 2, gợi ý Bộ trưởng Bộ Công an trả lời thêm 2 vấn đề, yêu cầu 4 Bộ trưởng trả lời làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến các Bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, hiện nay vấn đề kết nối không được sạch do nhiều nền tảng, tất cả các địa phương, các Bộ áp dụng rất nhiều nền tảng thì việc áp dụng trên nền tảng thế nào để kết nối cho sạch thì Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị trả lời. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình thêm về vấn đề hộ tịch. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình thêm xung quanh trách nhiệm thực hiện Nghị định 17, cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó, về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 17. Và Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch xung quanh danh mục, các giải thi đấu bóng đá được cá cược.

09h01: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Kiểm soát chặt chẽ các nguồn cung- cầu chất ma túy

Trả lời các ý kiến về vấn đề quản lý, hạn chế tình trạng cá cược trên không gian mạng, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, các cơ quan chuyên môn hiện chưa chọn được đơn vị, cơ quan làm đầu mối. Quan điểm của Bộ Công an là đã có Nghị định của Chính phủ thì sẽ thực hiện thống nhất theo Nghị định, tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào đủ điều kiện đứng ra làm cá cược thể thao.

Về số liệu không chính xác liên quan đến căn cước công dân, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc, tuy nhiên, có những trường hợp thay đổi thông tin cá nhân. Công dân có quyền thay đổi thông tin cá nhân của mình, về tên, họ, quê quán, chỉnh sửa ngày sinh… Ngoài ra, cũng có trường hợp người khai lần đầu không đưa ra thông tin chính xác, hoặc cán bộ thực hiện thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên số lượng này không nhiều. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ sẽ tích cực phối hợp, hoàn thiện, cấp đủ giấy tờ cho công dân, trên cơ sở đó, các cơ quan khác căn cứ vào dữ liệu chính xác đó để tiến hành công việc của mình. Đây cũng là việc rất công phu, đòi hỏi công sức và thời gian.

Về vấn đề sử dụng trái phép chất ma túy, Bộ trưởng cho biết, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Bộ Công an xác định tội phạm ma túy là tôi phạm của các loại tội phạm. Luật Phòng, chống ma tuý đã có quy định rất cụ thể, chặt chẽ; áp dụng đúng quy định của luật sẽ đảm bảo thực thi có hiệu quả công tác này. Bộ Công an đang tích cực kiểm soát nguồn cung từ nước ngoài, tuy nhiên song song với nó là phải giải quyết nguồn cầu trong nước. Diễn biến tội phạm trong nước diễn biến phức tạp hơn khi giá ma túy cao hơn. Do đó, để thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để thực hiện tốt các nội dung của luật.

Liên quan đến vấn đề cơ sở pháp lý việc ban hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, vừa qua, Bộ đã giải quyết các khâu căn cứ trên Luật Căn cước công dân. Tuy nhiên, có hai khâu liên quan đến Bộ Tư pháp theo Luật Hộ tịch, đó là khâu khai sinh và khai tử. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị nên đồng bộ hai khâu này, để đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân. Theo đó, cháu bé trẻ sinh ra, căn cứ trên giấy chứng sinh, bé được cấp mã số định danh cá nhân, chính là số căn cước công dân được nhận khi đủ tuổi. Từ mã số này, bé sẽ có bảo hiểm y tế khi mã số được kết nối với cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế. Hộ tịch, hộ khẩu, các loại thủ tục sẽ đều được thực hiện đồng bộ, giảm thiểu rất nhiều thời gian và công sức cho người dân. Hiện nay, việc kết nối các cơ sở dữ liệu còn một số vướng mắc ở luật Hộ tịch, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

08h58: Nhiều đại biểu tranh luận với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu tranh luận, đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận để nghị Bộ trưởng Bộ Công an làm rõ quan điểm về cách tiếp cận, ứng xử với người nghiện ma túy. Trong bối cảnh hiện nay, người nghiện được coi là một dạng bệnh nhưng thực tế không mang hiệu quả cao trong quản lý. Đại biểu đặt vấn đề về giải pháp của Bộ liên quan đến tội phạm ma túy.

Cùng lượt tranh luận, đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp chỉ rõ tình hình cá cược bóng đá trên mạng ngày càng gia tăng. Đại biểu đặt vấn đề tại sao không tiếp tục thực hiện Nghị định số 17 về cá cược thể thao để từ đó quản lý được người chơi cá cược. Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện cá cược thể thao.

Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng chỉ rõ một số hạn chế trong việc cấp thẻ căn cước công dân nhiều nơi làm việc quá sức dẫn đến sai sót dữ liệu, người dân phải đi sửa lại nhiều lần. Đại biểu đặt vấn đề có chạy theo thành tích trong làm căn cước công dân.

Cùng vấn đề quan tâm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đề nghị cho biết giải pháp khắc phục dữ liệu chưa đồng bộ.

08h 43: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Xử lý nghiêm các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre về "tín dụng đen", Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định 3 năm qua, lực lượng công an phối với các lực lượng có liên quan xử lý, giải quyết trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này đã kiềm chế và đẩy lùi được loại tội phạm này, không còn tình trạng phức tạp, công khai, lộng hành như thời gian trước đây. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là cho vay qua Internet. Gần đây, ngành Công an triệt phá băng nhóm hoạt động với quy mô lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh thành do các đối tượng, thậm chí có cả người nước ngoài tham gia điều hành với quy mô rất lớn, với số tiền cho vay lên tới nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do nhu cầu tín dụng đen trong nhân dân rất lớn. Việc xử lý tội phạm liên quan đến tín dụng đen cũng gặp khó khăn do số đối tượng dùng các thủ đoạn lách luật nên khó xác định giữa phạm vi dân sự với hình sự, nếu không thận trọng, không thể hình sự hóa quan hệ dân sự, nếu không làm tốt sẽ bỏ lọt tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu các giải pháp trong thời gian tới, đó là tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", không được chủ quan chùng xuống. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, toàn dân trong giải quyết các loại tội phạm này. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, thường xuyên cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, để nhân dân phòng ngừa. Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng đẩy mạnh các biện pháp để người dân tiếp cận được nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng của ngân hàng một cách thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu, không phải không phải đi vay tín dụng đen.

Bên cạnh đó, một trong những biện pháp căn cơ hiện nay sử dụng căn cước công dân để thực hiện cho vay, giải quyết những vấn đề về tín chấp, thế chấp tài sản, theo đó các tổ chức ngân hàng, tài chính có thể xác định ngay được người vay rất chính xác.

Đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" bởi phần lớn các tổ chức "tín dụng đen" đều có liên quan, có quan hệ với đối tượng tội phạm hình sự. Vì vậy ngành Công an đã có giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các nhóm tội phạm có tổ chức. Đây là giải pháp rất quan trọng đã thực hiện thành công và sẽ tiếp tục thực hiện.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Bộ đang triển khai tích hợp các thông tin của các ngành lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân, thẻ căn cước công dân. Các loại căn cước công dân có gắn chip điện tử có thể tích hợp được thông tin của hơn 30 loại giấy tờ khác nhau như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, sổ hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng…

Hiện nay, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu để kết nối liên thông, đáp ứng việc khai thác, sử dụng đồng bộ. Ngày 9/8, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã đặt ra lộ trình về việc này để có kết nối dữ liệu đồng bộ phục vụ cho công tác quản lý, quản trị của các cơ quan nhà nước; đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới, khi hệ thống dữ liệu quốc gia đồng bộ với các bộ, ngành khác, giao dịch của người dân đi làm các thủ tục hành chính khác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp về giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã triển khai nhiều kế hoạch, các giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, tổ chức đánh bạc trên không gian đạt được nhiều kết quả. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã khởi tố gần 600 bị can trong các vụ án đánh bạc đánh bạc.

Về những giải pháp trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tổ chức trên không gian mạng; tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình các trang mạng, tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là đối tượng cầm đầu.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, phổ biến các quy định, chế tài xử lý hệ lụy của việc tham gia đánh bạc giúp cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm này. Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là thanh toán trực tuyến.

Trả lời chất vấn của đại biểu Cầm Thị Mẫn – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa về những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng chưa hoàn thiện. Sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương, tổ chức chính trị xã hội chưa đi vào thực chất, có tình trạng khoán trắng nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các cơ quan chuyên trách. Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm về an ninh mạng hiện nay còn chưa kịp thời. Bộ Công an cũng tập trung tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý trên lĩnh vực an ninh mạng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn quản lý nhà nước về an ninh mạng. Nâng cao trình độ, năng lực và sự quan tâm đầu tư, trang bị công cụ, phương tiện, nghiệp vụ hiện đại để theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới cho lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ Công an cũng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo an ninh mạng, cũng như phối hợp với nước ngoài trong đấu tranh với loại tội phạm này.

08h41: Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: Quản lý, hạn chế tình trạng cá cược trên không gian mạng?

Đại biểu Phạm Văn Hòa khẳng định, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá cược trên mạng đã và đang diễn ra phức tạp, khó lường. Vậy lực lượng công an đã xử lý rất nhiều nhưng vụ việc vẫn không thuyên giảm mà ngày càng tinh vi hơn, Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân? Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, đã đến lúc nước ta phải cho phép thực hiện Nghị định 17 về cá cược để quản lý chặt chẽ hơn và được thu thuế, hạn chế được tình trạng cá cược trên mạng. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này ra sao?

Câu hỏi thứ hai, đại biểu Phạm Văn Hòa chất vấn là việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử theo tiến độ, nhiều nơi làm việc cả ban đêm, lực lượng chuyên môn mỏng, làm việc quá sức dẫn đến có rất nhiều sai sót dữ liệu cá nhân nên người dân phải đi điều chỉnh nhiều lần, làm mất thời gian, tiền bạc, gây dư luận không tốt. Có địa phương chạy theo thành tích, báo cáo khống số liệu để chạy theo tiến độ trên. Bộ trưởng cho biết cách xử lý của mình và biện pháp khắc phục vấn đề này?

08h40: Đại biểu Cầm Thị Mẫn – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Ngăn chặn hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đại biểu Cầm Thị Mẫn cho biết, hiện nay với số lượng hơn 68,72 triệu người tương đương với 70,3% tổng dân số Việt Nam sử dụng Internet đặt ra vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng là rất lớn. Trong khi người sử dụng chưa đủ khả năng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong thực hiện các hoạt động giao dịch, mua bán. Với trách nhiệm quản lý nhà nước về an ninh mạng, ngoài các giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 1283 ngày 07/8/2022 của Bộ Công an, Bộ trưởng có thể cho biết Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành chức năng trong có giải pháp căn cơ gì để khắc phục tình trạng kẻ xấu lợi dụng sơ hở của người sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng?

Câu hỏi thứ hai là trong thời gian qua, tình trạng kẻ xấu giả danh cán bộ thuộc cơ quan quản lý giao thông gọi điện thông báo về việc xử phạt giao thông đối với người sử dụng phương tiện diễn ra thường xuyên, chiếm đoạt tài sản của nhân dân, gây mất ổn định về an ninh, trật tự trên không gian mạng và gây tâm lý hoang mang cho người sử dụng phương tiện. Xin Bộ trưởng cho biết các biện pháp căn cơ để kiểm soát và ngăn chặn tình trạng này trong thời gian tới?

08h38: Đại biểu Đồng Ngọc Ba - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: Tại sao chúng ta chưa xem xét, trình ngay Luật Bảo vệ bí mật cá nhân, thay vào đó chỉ ban hành Nghị định “không đầu”?

Đại biểu đặt câu hỏi về Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan trực tiếp đến quyền thông tin bảo vệ bí mật cá nhân mà đã được Hiến pháp quy định. Đến nay, chúng ta đã thực hiện, thi hành quy định Hiến pháp gần 10 năm và một số các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật cá nhân được rải rác trong các đạo luật. Đại biểu đặt câu hỏi: Trong điều kiện hiện nay, tại sao chúng ta chưa xem xét, trình ngay Luật Bảo vệ bí mật cá nhân, thay vào đó chỉ ban hành Nghị định “không đầu”?

Bộ trưởng có nói là dự kiến năm 2024 mới trình Luật Bảo vệ bí mật cá nhân, vậy việc ban hành Nghị định “không đầu” có đáp ứng nhu cầu thực tiễn hay không?

08h37: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: Giải pháp khắc phục tình trạng dữ liệu thông tin về dân cư, định danh và xác định điện tử chưa đồng bộ

Từ những căn cứ và cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu rõ, hiện nay thực tế ở nhiều địa phương, dữ liệu thông tin chưa đồng bộ nên rất khó khăn trong khâu triển khai. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp khắc phục tình trạng trên?

Câu hỏi này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng gửi tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

08h35: Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre: Giải pháp đấu tranh, xử lý tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi

Thời gian vừa qua tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi diễn ra rất phức tạp với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Hiện nay có một thực trạng là bên cho vay nặng lãi buộc bên đi vay phải sang tên quyền sở hữu nhà, tài sản hoặc quyền sử dụng đất như một biện pháp để thế chấp, cầm cố hoặc để làm tin, đến khi bên đi vay không thể trả được nợ, lãi mẹ đẻ lãi con thì bọn chúng sẽ đi sang nhượng nhà đất, tài sản đó cho người khác mà chủ sở hữu không thể đứng ra ngăn cản được và các cơ quan chức năng rất khó trong việc thu thập chứng cứ để xử lý. Trước thực trạng trên, Bộ Công an có biện pháp gì để đấu tranh, xử lý trong thời gian tới?

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi gửi câu hỏi tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đó là hiện nay có thực trạng khi người dân vay ở các ngân hàng, đến kỳ đáo hạn thì phải đi vay nóng ở bên ngoài với lãi suất cao để trả vào trong ngân hàng để làm thủ tục vay lại. Đại biểu băn khoăn Thống đốc có biết tình trạng này đang diễn ra rất phổ biến ngoài xã hội hay không và có giải pháp gì để khắc phục trong thời gian tới?

08h20: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ thông tin trên không gian mạng

Giải trình ý kiến của các đại biểu về vấn đề đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại trên mạng Internet, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và đang diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận xã hội. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiều giải pháp đấu tranh đồng bộ về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật nhằm buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam; qua đó kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội. Bộ cũng đã đấu tranh, xử lý, xử phạt nghiêm minh với những hành vi cố tình đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật lên mạng xã hội, hành vi xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phá hoại quan hệ quốc tế của đất nước; đồng thời tuyên truyền cảnh báo định hướng dư luận. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, vô hiệu hóa thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật.

Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 các cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống một cách đầy đủ, toàn diện. Đồng thời chỉ rõ những thủ đoạn, tính chất nguy hại của thông tin xấu độc đối với xã hội; trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội.

Về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của các tập đoàn, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập thông tin cá nhân. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về cung cấp, quản lý hồ sơ cá nhân, dữ liệu cá nhân và người dân, nhất là tâm lý sẵn sàng đánh đổi thông tin đời tư, thông tin cá nhân để lấy sự tiện ích về mặt công nghệ. Tham mưu Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trương ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân; coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa, đấu tranh với thực trạng buôn bán, xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.

Về vấn đề cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu có liên quan. So với hộ chiếu mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới được sản xuất, in ấn bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn và chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Theo quy định của ICAO, tiêu chuẩn hộ chiếu, các thông tin bắt buộc phải có trên hộ chiếu bao gồm: loại hộ chiếu, họ và tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu. Mẫu hộ chiếu mới ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trên và hoàn toàn đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với việc một số nước Châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng của các nước và xác định đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại. Do đó, để giải quyết vấn đề trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ta khi làm thủ tục xin thị thực vào các nước trong khu vực Schengen gồm 26 quốc gia Châu Âu, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Ngoại giao trước mắt tiến hành bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị. Về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” trang nhân thân hộ chiếu.

08h19: Đại biểu Nguyễn Hữu Thông – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: Quan điểm của Bộ Công an về các hành vi vi phạm pháp luật từ may tuý?

Việc một số quốc gia không chấp nhận hộ chiếu phổ thông hiện nay gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Vậy, trách nhiệm trên thuộc về ai và biện pháp khắc phục trong thời gian tới như thế nào?

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay phần lớn nguồn gốc từ các hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ ma túy. Vậy quan điểm Bộ Công an và cách tiếp cận ứng xử đối với người nghiện ma tuý như thế nào và giải pháp trong thời gian tới ra sao?

08h17: Đại biểu Nguyễn Tạo – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng: Giải pháp cấp căn cước công dân cho đồng bào di dân tự phát?

Một bộ phận dân cư là đồng bào di dân tự phát trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng từ những năm 1998 đến nay vẫn chưa được xét cấp căn cước công dân bởi được xếp vào diện tạm trú nhân khẩu đặc biệt và khó xác định nguồn gốc thông tin bộ phận dân cư này. Từ đó tạo sự bất cập trong công tác quản lý dân cư và đảm bảo quyền, nghĩa vụ công dân và công tác an sinh xã hội. Vậy, Bộ Công an có giải pháp căn cơ nào để tháo gỡ bất cập nêu trên để xác định lộ trình để cấp căn cước công dân, đối tượng này theo quy định của pháp luật ?

08h16: Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An: Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên nền tảng mạng?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Uyên nhấn mạnh, hiện nay thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, các thế lực thù địch đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, mạo danh các cơ quan nhà nước, các cá nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước tung tin những nội dung không đúng sự thật, chưa được kiểm duyệt, gây hoang mang trong Đảng viên và quần chúng nhân dân. Nguy hiểm hơn, chúng cắt ghép logo, nhãn hiệu thể hiện như một bản tin thời sự của các đài truyền hình, gây ra sự hiểu nhầm cho người xem. Mặc dù thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý các loại tội phạm này, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp, gây hoang mang tâm lý cho người dân. Từ thực tế trên, đại biểu yêu cầu Bộ trưởng cho biết những giải pháp để tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả đối tượng tội phạm này, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng?

08h15: Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn: Ngăn chặn tình trạng rao bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy cho biết, hiện nay trên các trang ta hiện nay, tình trạng thông tin cá nhân đang được rao bán trên các hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội đang diễn biến phức tạp. Mặc dù, thời gian qua công an các địa phương đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều đối tượng đang hoạt động và chưa bị phát hiện, xử lý thì. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết những giải pháp mà Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả vấn đề này để cho người dân an tâm về thông tin cá nhân của mình sẽ không bị trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội?

08h14: Đại biểu Siu Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai: Làm rõ các giải pháp để bảo vệ thông tin cá nhân?

Đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Siu Hương cho biết, việc bảo vệ thông tin cá nhân đã được Hiến pháp của pháp luật quy định nhưng hiện nay tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này rất phổ biến. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ những giải pháp đối với tình trạng này?

08h11: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu trước khi trả lời chất vấn

Phát biểu tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn chất vấn về các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Sự lựa chọn này thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội cùng cử tri cả nước đối với lực lượng công an nhân dân, góp phần giúp công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng nêu rõ, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu như trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân mà các cấp ủy Đảng có trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong đó có vai trò quan trọng của Đảng đoàn Quốc hội đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, đảm bảo cơ sở pháp lý cho tổ chức hoạt động, cơ chế bảo vệ lực lượng công an nhân dân, xây dựng lực lượng theo lộ trình đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, hoạt động chất vấn hôm nay là một trong những nội dung giám sát quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị. Căn cứ phạm vi, nội dung chất vấn, Bộ Công an đã có báo cáo chi tiết gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến. Nội dung chất vấn xoay quanh công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Đánh giá đây là những vấn đề được cử tri cả nước quan tâm, cũng là vấn đề nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ sẽ trân trọng lắng nghe và giải trình đầy đủ các ý kiến đại biểu tại phiên chất vấn.

08h10: Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn

Thượng tướng Trần Quang Phương- Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong phần chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an. Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Công an. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

08h03: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, ngày 10/8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là lần thứ hai Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15 tổ chức hoạt động chất vấn sau phiên chất vấn lần đầu được tổ chức rất thành công vào tháng 4/2022.

Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng và kết nối trực tuyến tới 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, để lựa chọn đúng và trúng các lĩnh vực, vấn đề chất vấn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; căn cứ khoản 1 Điều 17 Quy chế 334 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội; trên cơ sở tổng hợp đề xuất chất vấn của 58 Đoàn đại biểu Quốc hội, các phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi đến Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề sau:

- Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên internet, quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tình trạng đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

- Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tội phạm cho vay lãi nặng, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

- Xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mới.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn về:

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn.

- Nhiệm vụ, giải pháp kích cầu du lịch sau đại dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch. - Công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di sản lịch sử quốc gia bao gồm công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, khai thác, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và đạo đức ứng xử bao gồm: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành trong triển khai các biện pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức và văn hóa ứng xử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, do thời gian chất vấn không nhiều, nội dung chất vấn của hai lĩnh vực có phạm vi rất rộng, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác chất vấn và trả lời chất vấn đề nghị các vị đại biểu Quốc hội bám sát chủ đề chất vấn để đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, mỗi câu hỏi không quá một phút, thời gian mỗi lần tranh luận với Bộ trưởng không quá 2 phút và không tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội với nhau. Các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, vấn đề, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện giám sát.

08h00: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động giám sát nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới theo chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ công an

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên chất vấn. Tham gia chủ trì Phiên chất vấn có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Cùng dự Phiên chất vấn tại Hội trường Diên Hồng có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm Trung ương, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đồng chí Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Dự Phiên chất vấn tại các điểm cầu có các đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội công tác tại địa phương, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN tỉnh, thành phố, các sở, ngành có liên quan ở địa phương.

Theo Quochoi.vn

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra

Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần khẩn trương đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất và tinh thần của người dân, kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại trường ngay trong ngày mai (29/9).
Nêu cao tinh thần "xây" và "chống" trong hoạt động giám sát của Quốc hội

Nêu cao tinh thần "xây" và "chống" trong hoạt động giám sát của Quốc hội

Phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng; giữa “xây” và “chống” thì xây vẫn là căn bản, lâu dài; chống là quyết liệt, triệt để, cấp bách;…Xây dựng pháp luật là để kiến tạo phát triển. Công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển".
Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Trước dự báo bão số 4, đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta và sẽ đổ bộ với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện số 865/CĐ-TTg ngày 27/9/2022 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão này.
Khai mạc Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Khai mạc Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.
Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương.
Thúc đẩy công trình xanh nhằm hiện thực hóa cam kết tại COP26

Thúc đẩy công trình xanh nhằm hiện thực hóa cam kết tại COP26

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022 với chủ đề “Thúc đẩy công trình xanh: Hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26” sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 13-14/10.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tuyệt đối không chủ quan với bão số 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tuyệt đối không chủ quan với bão số 4

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng ngày 26/9, trước lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước cơn bão Noru và đặc biệt là không để người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2023

Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2023

Vào năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi.
Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và 50% thuế GTGT với xăng, dầu

Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và 50% thuế GTGT với xăng, dầu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu.
Thay đối đầu, tư duy “được-mất” bằng hợp tác quốc tế cởi mở

Thay đối đầu, tư duy “được-mất” bằng hợp tác quốc tế cởi mở

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề xuất cần loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy “được – mất” và thay vào đó cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế một cách cởi mở, bao trùm, công bằng và cùng có lợi.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
richy-nho
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động