Rà soát kỹ, đảm bảo tính khả thi của các quy định về thuế suất và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) chiều 24/6, nhiều đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật này để khắc phục những tồn tại trong thực tiễn. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị rà soát kỹ, đảm bảo tính khả thi của các quy định về thuế suất và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.
Đại biểu Vương Quốc Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam phát biểu
Đại biểu Vương Quốc Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam phát biểu

Thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đa số các đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) để giải quyết các bất cập trong thực tiễn, hoàn thiện các chính sách phù hợp với mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng chỉ ra rằng, có những nội dung sửa đổi chưa đáp ứng được yêu cầu như quy định về thuế suất, giá tính thuế, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng; đối với bất động sản, nội dung sửa đổi chưa được thể hiện rõ trong dự thảo Luật và chỉ bổ sung nội dung giao Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết, để bảo đảm cơ sở pháp lý cho các nội dung đang quy định tại các văn bản dưới Luật. Do đó, các đại biểu đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện để bảo đảm nhất quán giữa nội dung thể hiện trong Báo cáo tổng kết thi hành luật, các quan điểm chỉ đạo trong xây dựng dự án Luật với nội dung thể hiện trong dự thảo Luật.

Nghiên cứu quy định mức thuế suất phù hợp cho từng mặt hàng

Quan tâm đến các quy định về thuế suất, đại biểu Vương Quốc Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam chỉ rõ, tại khoản 5 Điều 9 quy định: “Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, dược liệu thì áp dụng thuế suất giá trị gia tăng theo mức thuế suất quy định cho sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản”. Đại biểu cho rằng, quy định này chưa rõ nghĩa, sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau, trùng lắp với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường với mức thuế suất 5% tại điểm d khoản 2.

Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh khoản 5 thành “Thức ăn chăn nuôi, dược liệu được sản xuất, chế biến từ sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì áp dụng thuế suất giá trị gia tăng theo mức thuế suất quy định cho sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản.” Quy định như vậy để thống nhất trong cách hiểu là thức ăn chăn nuôi, dược liệu được sản xuất, chế biến từ sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 5%; sản xuất chế biến từ các sản phẩm khác áp dụng thuế suất 10%.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tham gia ý kiến
Đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tham gia ý kiến

Cùng cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông phân tích, đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Dự thảo Luật thì các mặt hàng này chịu thuế suất 5%. Tuy nhiên, để xác định được là chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường là rất khó vì trong luật không định nghĩa đối với hai hình thức này.

Theo đại biểu, một số người nộp thuế cũng lợi dụng phần chưa quy định rõ của nội dung này để lách luật, nhằm tránh thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, cần quy định các sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại để làm cơ sở áp dụng. Hiện nay một số địa phương có rất nhiều đơn vị kinh doanh mặt hàng nông sản (tiêu, ca cao…), chỉ cần sấy khô, phơi khô là có thể đưa vào sử dụng ngay. Do đó, đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu quy định mức thuế suất đối với các mặt hàng này cho phù hợp.

Quy định rõ để khắc phục tình trạng hoàn thuế diễn ra chậm, kéo dài nhiều năm

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Đóng góp ý kiến hoàn thiện quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng, đại biểu Lã Thanh Tân – Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng cho biết, khoản 4 Điều 15 quy định: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể, phá sản, có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết”. Theo đại biểu, đối tượng quy định trong dự thảo Luật thu hẹp đáng kể so với Luật hiện hành (loại ra khỏi diện được hoàn thuế các đối tượng là cơ sở kinh doanh chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chấm dứt hoạt động). Tại văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp đã đề nghị Ban soạn thảo có giải trình rõ và đánh giá thêm tác động, lấy ý kiến tham gia của các doanh nghiệp về vấn đề này, nhưng tại dự thảo và Tờ trình Luật chưa thấy Ban soạn thảo làm rõ và giải trình cụ thể. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục bổ sung, làm rõ nội dung này.

Đại biểu cũng nêu rõ, điểm a Khoản 10 Điều 15 quy định: “Người nộp thuế thuộc trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định tại Điều này và tuân thủ các quy định về khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với từng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng và gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu
Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu

Đại biểu nhận định, với quy định như trên thì việc hoàn thuế cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 15 rất khó thực hiện, đặc biệt với đối tượng là khách du lịch ngắn ngày là người nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài, khi họ mua sắm hàng hoá tại Việt Nam trong thời gian đi tham quan, du lịch và sau đó có thể di chuyển ngay ra sân bay, bến tàu, cửa khẩu để về nước, không thể có đủ thời gian để “gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế có thẩm quyền” và chờ được giải quyết. Thực tế ở nhiều quốc gia, họ tổ chức văn phòng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hoàn thuế ngay tại phòng chờ sân bay, bến cảng quốc tế với các thủ tục rất nhanh gọn, thuận lợi; các hồ sơ hoàn thuế được hỗ trợ thiết lập ngay tại các cơ sở kinh doanh nội địa cho khách du lịch ngay sau khi khách mua sắm hàng hoá. Do vậy, đề nghị nghiên cứu, xem xét quy định cụ thể trong Luật.

Đánh giá nội dung Điều 15 trong dự thảo Luật quy định rất chi tiết về các đối tượng được hoàn thuế, điều kiện và thời gian hoàn thuế, đại biểu phân tích, trong thực tiễn, có nhiều trường hợp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ hoàn thuế và nộp cho các cơ quan thuế, nhưng việc hoàn thuế diễn ra rất chậm, có những trường hợp kéo dài nhiều năm, gây khó khăn không nhỏ cho việc cân đối vốn của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với vốn lưu động phải vay và trả lãi cho các tổ chức tín dụng. Chính vì vậy, cần nghiên cứu và có quy định cụ thể trong Luật về nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan thuế, chính quyền các cấp trong việc tuân thủ nghiêm túc thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp khi hồ sơ hoàn thuế đã đầy đủ theo quy định; có chế tài xử lý nghiêm túc nếu không tuân thủ.

Tán thành cao với các quy định về trình tự, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định công chức thuế chỉ chịu trách nhiệm " trong phạm vi hồ sơ, tài liệu của người nộp thuế cung cấp " trong từng lần hoàn thuế. Đại biểu cho rằng quy định như vậy là chưa thật sự chuẩn xác, có thể bỏ lọt trách nhiệm và cũng có thể bỏ lọt hành vi tiêu cực, làm mất đi hiệu lực trong công tác phòng chống gian lận hoá đơn của thanh tra, điều tra, kiểm toán ... đã thực hiện trong thời gian qua. Do đó, đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát kỹ, đảm bảo tính khả thi của các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng trong dự thảo Luật.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến 31/12/2024 Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến 31/12/2024
Thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định giảm thuế giá trị gia tăng Thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định giảm thuế giá trị gia tăng
Cần thiết sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn Cần thiết sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2024 Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2024

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Cần làm rõ hơn quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Cần làm rõ hơn quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Dự án Luật Địa chất và khoáng sản được Quốc hội sẽ tiếp tục được lấy ý kiến để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đóng góp ý kiến vào dự án Luật này, nhiều đơn vị tham gia khai khoáng, chuyên gia, luật sư nêu quan điểm: Ban soạn thảo cần làm rõ hơn quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản để vừa thuận lợi cho các doanh nghiệp, vừa thực hiện công tác quản lý.
Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong ngành Y tế

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong ngành Y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khắc phục các khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật.
Chi tiết 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định Luật Đất đai 2024

Chi tiết 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8 nêu 7 trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).
Mở cửa Phòng trưng bày “Nhận diện thực phẩm thật - giả” với hơn 400 sản phẩm hàng hóa

Mở cửa Phòng trưng bày “Nhận diện thực phẩm thật - giả” với hơn 400 sản phẩm hàng hóa

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường (3/7/1957 - 3/7/2024), sáng nay 3/7/2024 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội,Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả với chủ đề “Nhận diện thực phẩm thật - giả”.
Danh mục thuốc BHYT của Việt Nam tương đối đầy đủ, toàn diện nhu cầu sử dụng thuốc

Danh mục thuốc BHYT của Việt Nam tương đối đầy đủ, toàn diện nhu cầu sử dụng thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên thế giới có danh mục thuốc đáp ứng tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ BHYT.
Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Đề cập về trách nhiệm lập quy hoạch khoáng sản, nhiều ĐBQH thống nhất cho rằng, việc giao cho Bộ ngành, cơ quan nào chịu trách nhiệm trong lập quy hoạch khoáng sản đều phải bảo đảm sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, phát huy được tối đa năng lực tổ chức của các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.
Chủ tịch Samsung hé lộ kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trong 3 năm tới

Chủ tịch Samsung hé lộ kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trong 3 năm tới

"Sự phát triển của Việt Nam cũng là sự phát triển của Samsung. Sự thành công của Việt Nam cũng là thành công của Samsung. Chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam vì những hỗ trợ vừa qua", Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong bày tỏ.
Từ 1/7 thêm nhóm người được hỗ trợ tiền đóng BHYT

Từ 1/7 thêm nhóm người được hỗ trợ tiền đóng BHYT

Từ 1/7/2024, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bổ sung vào nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

Sáng 1/7, tại Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tọa đàm bàn tròn với lãnh đạo gần 20 tập đoàn lớn hàng đầu của nước này trong các lĩnh vực.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024

Tăng lương cơ sở; mức lương hưu, trợ cấp BHXH; công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; sửa quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu; đại lý thanh toán được giao dịch không quá 200 triệu đồng/ngày... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Vào lúc 14h30 (giờ địa phương) ngày 30/6, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.
Chi tiết bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7

Chi tiết bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7

Khi tăng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo Kết luận của Bộ Chính trị thì lương công chức, viên chức từ 1/7 thấp nhất 3,1 triệu đồng một tháng, cao nhất là chuyên gia cao cấp bậc 3 với 23,4 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.
Việt Nam xuất siêu 11,63 tỷ USD trong 6 tháng năm 2024

Việt Nam xuất siêu 11,63 tỷ USD trong 6 tháng năm 2024

6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về giá đất

Chính phủ ban hành Nghị định mới về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.
Cán bộ, Đảng viên với việc thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức Cách mạng

Cán bộ, Đảng viên với việc thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức Cách mạng

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mỗi thời kỳ đều rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhằm đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để hình thành những chuẩn mực đạo đức cách mạng nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Phóng viên ảnh Hoàng An - Hoàng Anh:  Tiếp bước cha “ghi lại khoảnh khắc vàng”

Phóng viên ảnh Hoàng An - Hoàng Anh: Tiếp bước cha “ghi lại khoảnh khắc vàng”

Phóng viên Hoàng An - Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống đã có hơn 20 năm cầm máy và cho ra đời những tác phẩm nhiếp ảnh gây tiếng vang lớn ở trong nước cũng như quốc tế. Giờ đây, cô con gái nhỏ Hoàng Anh cũng đã tiếp bước cha, tự tin bước vào nghề nhiếp ảnh báo chí.
Xu hướng sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên “lên ngôi” nhưng cần thận trọng

Xu hướng sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên “lên ngôi” nhưng cần thận trọng

Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hãy là “người tiêu dùng thông thái” khi lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm.
Làm hay hơn, tốt hơn, chuyên nghiệp hơn mạng xã hội - điều báo chí cần hướng tới

Làm hay hơn, tốt hơn, chuyên nghiệp hơn mạng xã hội - điều báo chí cần hướng tới

“Lấy sở trường của mạng xã hội để cạnh tranh với sở đoản của báo chí thì không thể cạnh tranh được, làm hay hơn họ, tốt hơn họ, chuyên nghiệp hơn họ là điều báo chí cần hướng tới”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu quan điểm.
Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.
Trình Quốc hội tăng mức lương cơ sở  từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Trình Quốc hội tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.
Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 3 đề nghị xây dựng luật

Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 3 đề nghị xây dựng luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 24/6/2024 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 06 năm 2024.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động