Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương phấn đấu trở thành trường hàng đầu về kỹ thuật y học

Với triết lý giáo dục “Giáo dục toàn diện – Chuẩn mực – Hợp tác – Sáng tạo”, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đào tạo đa ngành và là trường hàng đầu quốc gia về kỹ thuật y học.

1. SỨ MẠNG:

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế.
Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế ở trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhà trường cam kết tạo cho người học môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, minh bạch, văn hoá và có tính chuyên nghiệp cao. Bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp, ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm và khả năng học tập suốt đời. Hợp tác, phát triển về đào tạo, nghiên cứu và thực hành với các cơ sở trong và ngoài nước, theo kịp sự phát triển của khoa học - công nghệ trong lĩnh vực y tế; Phát huy thế mạnh của trường về đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật y học, cam kết cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn, bảo đảm nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho mọi người dân và cộng đồng.

2. TẦM NHÌN:

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín
Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đào tạo đa ngành và là trường hàng đầu quốc gia về kỹ thuật y học.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Đ-H-K-T-Y-T-H-D):

- Đoàn kết thống nhất: Thể hiện sự hợp tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung một ý chí, hành động vì mục đích xây dựng, phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trở thành Trường trọng điểm quốc gia về kỹ thuật y học.

- Hợp tác, phát triển: Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế với các cơ sở trong và ngoài nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả, cùng có lợi, hài hoà lợi ích, cùng phát triển theo kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế và nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Kỷ cương, trách nhiệm: Thể hiện những quy tắc trong giao tiếp, ứng xử; có kỷ luật trong dạy - học; thầy ra thầy, trò ra trò, không tiêu cực, gian lận trong thi cử; thương yêu, giúp đỡ người bệnh, luôn có trách nhiệm với bản thân, nhà trường và cộng đồng; chịu trách nhiệm cá nhân cho mọi quyết định, mọi hành động trong dạy - học, NCKH, cung ứng dịch vụ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Thực hành chuyên nghiệp: Thể hiện bằng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ giao tiếp ứng xử trong khi làm việc, dạy-học và cung ứng dịch vụ y tế; đào tạo theo năng lực, chuyên môn hoá và làm việc nhóm, phát huy tư duy phản biện và sáng tạo trong môi trường giáo dục và thực hành nghề nghiệp. Thiết lập tiêu chuẩn thực hành cao, thực hành dựa vào bằng chứng, theo Luật và đảm bảo an toàn cho người bệnh và cộng đồng.

- Y đức, lễ phép: Thể hiện ở quy tắc giao tiếp, ứng xử của người thầy thuốc với người bệnh, là phẩm chất đạo đức của cán bộ y tế, với trách nhiệm cao, trung thực, phục vụ người bệnh vô điều kiện, có phẩm chất mỹ học, có trí tuệ thể hiện ở trình độ chuyên môn, làm chủ trang thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh và cộng đồng; Lễ phép thể hiện bằng thái độ đúng mực giữa thầy và trò, giữa thầy thuốc với người bệnh, kính trọng thầy cô giáo, tôn trọng đồng nghiệp, bạn bè và người bệnh.

- Tư duy đổi mới: Luôn năng động, sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo để thay đổi, phát triển Nhà trường nhanh, bền vững trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ y tế và phục vụ cộng đồng.

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương phấn đấu trở thành trường hàng đầu về kỹ thuật y học
Kỳ thực tập đặc biệt của 600 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

- Học tập suốt đời: Người cán bộ y tế phải học tập suốt đời, thường xuyên nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng KHCN trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân với tinh thần “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Cam kết tất cả mọi hoạt động đều thúc đẩy việc học tập suốt đời.

- Dịch vụ chu đáo: Thể hiện bằng việc lấy người học, người bệnh làm trung tâm, với thái độ trung thực, tận tâm, nhiệt tình, chu đáo, tin cậy, kiên nhẫn, cảm thông và thấu hiểu; phục vụ nhanh chóng, chính xác, an toàn; hướng tới sự hài lòng của người học, người bệnh và cộng đồng.

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

- Giáo dục toàn diện: nguồn nhân lực y tế phải đủ 4 tiêu chí Đức - Trí - Thể - Mỹ, trong đó y đức là gốc.

- Chuẩn mực: là tập hợp những mong đợi, yêu cầu, quy tắc đối với hành vi của các thành viên trong Nhà trường, chuẩn mực quy định cho mỗi thành viên những việc nào nên làm và không nên làm, cần xử sự như thế nào cho đúng trong các tình huống một cách chuyên nghiệp. Chuẩn mực có tính cộng đồng, tính phổ biến, tính không vụ lợi, tính độc đáo. Trong đào tạo, phải đảm bảo chất lượng giáo dục và chương trình đào tạo, đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra. Trong khám chữa bệnh và phục vụ đào tạo, phải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy chế, quy định…

- Hợp tác: là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vì lợi ích chung, cùng nhau phát triển. Hợp tác giữa thầy với thầy, thầy với trò, nhà trường và gia đình người học, giữa thầy thuốc với người bệnh và gia đình người bệnh, đề cao vai trò làm việc nhóm. Hợp tác giữa Nhà trường với các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế, hợp tác trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ y tế.

- Sáng tạo: là bậc cao nhất của quá trình phát triển tư duy. Sáng tạo là quá trình hoạt động của con người tạo ra cái mới có giá trị giải quyết vấn đề đặt ra một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xác định của con người. Để hình thành nền kinh tế tri thức, đặc biệt là thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì giáo dục đại học phải kết nối con người - vật thể - máy móc tạo thành một hệ sinh thái dạy và học mới, chuyển đổi thiết chế giáo dục thành một hệ thống sinh thái tạo ra sự đổi mới sáng tạo để tạo ra nguồn nhân lực có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, tư duy phản biện, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các bằng chứng và dữ liệu.

5. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Trình độ đại học: + Bác sĩ y khoa + Kỹ thuật Xét nghiệm y học + Kỹ thuật Hình ảnh y học + Kỹ thuật Phục hồi chức năng + Điều dưỡng (Đa khoa, Gây mê hồi sức, Nha khoa, Sản phụ khoa).

- Trình độ chuyên khoa 1: Nội khoa, điều dưỡng, xét nghiệm, phục hồi chức năng (từ năm 2022)

- Đào tạo liên tục: Chuyển đổi điều dưỡng, điều dưỡng trưởng, bổ túc vật lý trị liệu, bổ túc siêu âm chẩn đoán, bổ túc kỹ thuật hình ảnh thường quy; điều dưỡng nha khoa, điều dưỡng gây mê hồi sức, dinh dưỡng - tiết chế; quản lý chất lượng xét nghiệm...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

6. QUY MÔ ĐÀO TẠO: 4.000 sinh viên/ năm

7. KHU VỰC TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước.

8. BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG: có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Điểm nổi bật của bệnh viện là hoạt động theo phương châm “Tâm đức sáng, kỹ thuật cao”. Bệnh viện có Trung tâm xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Labo Sinh học phân tử được công nhận là phòng Xét nhiệm khẳng định SARS-CoV-2.

9. LABO XÉT NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM: Đạt chuẩn ISO IEC 17025: 2017; là phòng xét nghiệm được chỉ định của Bộ Y tế; được chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Bộ KHCN kiểm nghiệm, phát hiện độc tố, vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm.

10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG là đơn vị tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 sớm nhất, số lượng đông nhất, thời gian dài nhất và ở nhiều địa phương nhất, như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và thành phố Hà Nội, được các tỉnh/thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba,

- 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2000 và 2020).

- Nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND Tỉnh Hải Dương

- Năm 2021, 2022 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Lẵng hoa chúc mừng về thành tích tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

(HAIDUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY)

Địa chỉ: Số 1 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3891 799

Fax: 0220 3891 897

E-mail: hmtu@hmtu.edu.vn

Website: http://www.hmtu.edu.vn/

Bích Hà - Thuỳ Huyền

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Agribank dành hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Quý mão 2023

Agribank dành hơn 90 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Quý mão 2023

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Agribank dành hơn 90 tỷ đồng, phối hợp cùng chính quyền, MTTQ địa phương tại 64 tỉnh thành, tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.
Vì sao "ông lớn" Apple sụt giảm doanh số quý cuối 2022?

Vì sao "ông lớn" Apple sụt giảm doanh số quý cuối 2022?

Cổ phiếu của Apple giảm mạnh 3,7% vào thứ Ba (3/1), đưa vốn hóa công ty xuống dưới mức 2.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 3/2021.
SeABank chính thức bổ nhiệm Ông Loic Faussier làm Tổng Giám đốc

SeABank chính thức bổ nhiệm Ông Loic Faussier làm Tổng Giám đốc

Ngày 03/01/2023, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier (quốc tịch Pháp) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng. Quyết định có thời hạn 02 năm và hiệu lực từ ngày 03/01/2023.
FPT Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên của Việt Nam được vinh danh doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu năm 2022

FPT Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên của Việt Nam được vinh danh doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu năm 2022

Chiều 28/12/2022 tại diễn đàn “Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp, tư duy và hành động mới”, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu vinh dự được trao tặng giải thưởng Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số tiêu biểu 2022. Giải thưởng này đã lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của FPT Long Châu trong các hoạt động quản trị vận hành trên thị trường bán lẻ dược phẩm hiện nay.
Hơn 143.000 doanh nghiệp đóng cửa trong năm 2022

Hơn 143.000 doanh nghiệp đóng cửa trong năm 2022

Năm 2022, cả nước có 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy trung bình có mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp đóng cửa.
Vietnam Airlines bổ sung 500 chuyến bay phục vụ Tết, đồng thời đưa ra khuyến nghị cực quan trọng

Vietnam Airlines bổ sung 500 chuyến bay phục vụ Tết, đồng thời đưa ra khuyến nghị cực quan trọng

Vietnam Airlines thông báo tăng chuyến lần 3 với hơn 90.000 chỗ tương ứng 500 chuyến bay cho mùa cao điểm Tết từ ngày 6/1 đến 5/2/2023.
Cả năm khó khăn, Tết này bạn mang gì về cho cha mẹ?

Cả năm khó khăn, Tết này bạn mang gì về cho cha mẹ?

Tết Quý Mão đang về rất gần mang theo nỗi lo lắng về tiền tàu xe đi lại, tiền quà cáp biếu tặng cha mẹ, người thân, tiền mua sắm Tết, lì xì,.. chỉ nghĩ đến đã đủ nóng trong lòng người xa xứ.
BIDV ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và trao tài trợ cho Trường Đại học Y Hà Nội

BIDV ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và trao tài trợ cho Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 23/12/2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Trường Đại học Y Hà Nội ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028; đồng thời trao tặng tài trợ cho Nhà trường.
Đón Giáng sinh ấm áp tại Sun World Ha Long

Đón Giáng sinh ấm áp tại Sun World Ha Long

Không khí Giáng sinh rộn ràng đã ngập tràn trên mọi nẻo đường, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ đến những căn nhà yêu thương. Ở Sun World Ha Long cũng có một Giáng sinh cổ tích lung linh, diệu kỳ đầy ắp sự vui tươi, ấm áp đang chờ du khách tới khám phá, trải nghiệm.
5 lý do khiến cửa đi xếp trượt Eurowindow được ưa chuộng sử dụng

5 lý do khiến cửa đi xếp trượt Eurowindow được ưa chuộng sử dụng

Cung cấp hai dòng sản phẩm (cửa nhựa và cửa nhôm) với lựa chọn đa dạng về kích thước, màu sắc, giải pháp cửa đi xếp trượt Eurowindow nhờ đáp ứng các yêu cầu cao về tính thẩm mỹ, khả năng cách âm, cách nhiệt, đặc biệt tối ưu về không gian sử dụng… đã góp phần hiện thực hóa các thiết kế mở trong công trình biệt thự, nhà phố, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng.
Viettel Telecom đặt mục tiêu phổ cập công nghệ WiFi6 cho doanh nghiệp Việt

Viettel Telecom đặt mục tiêu phổ cập công nghệ WiFi6 cho doanh nghiệp Việt

Gói cước WiFi 5in1 ứng dụng công nghệ WiFi6 đem đến cho doanh nghiệp 5 ưu thế nổi bật: tốc độ tốt nhất, vùng phủ rộng, công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến, giá cước hợp lý nhất.
Khai trương cửa hàng BRG Golf Clubhouse – Lựa chọn hàng đầu cho người mê gôn tại Thủ đô

Khai trương cửa hàng BRG Golf Clubhouse – Lựa chọn hàng đầu cho người mê gôn tại Thủ đô

Tập đoàn BRG đã chính thức ra mắt người hâm mộ Thủ đô một trải nghiệm mua sắm chất lượng cao đầu tiên mang tên BRG Golf Clubhouse tại phố Tràng Tiền, Hà Nội.
TNR Stars Đông Hải cán đích hạ tầng, tăng sức hút cho đô thị Bạc Liêu

TNR Stars Đông Hải cán đích hạ tầng, tăng sức hút cho đô thị Bạc Liêu

Dự án kiểu mẫu TNR Stars Đông Hải đã đi đến những bước hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan cuối cùng. Không chỉ là điểm nhấn về hạ tầng đô thị, dự án còn góp phần cung cấp nhà ở cho chuyên gia theo các dự án tỷ đô phát triển cảng biển nước sâu và điện khí LNG ở Đông Hải (Bạc Liêu).
Tân Á Đại Thành hân hạnh là nhà tài trợ vàng cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022

Tân Á Đại Thành hân hạnh là nhà tài trợ vàng cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022

Năm 2022, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vinh dự đồng hành cùng UBND tỉnh Lâm Đồng với tư cách là nhà tài trợ vàng cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.
Lãnh đạo Daiwa House đánh giá cao đối tác TNI Holdings Vietnam

Lãnh đạo Daiwa House đánh giá cao đối tác TNI Holdings Vietnam

Ban lãnh đạo Daiwa House đã tới thăm và làm việc tại trụ sở TNI Holdings Vietnam. Ông Toshihide Imamura, Tổng giám đốc Daiwa House tại Việt Nam đánh giá cao đối tác TNI Holdings Vietnam và kỳ vọng vào thành công của dự án sắp triển khai ở KCN Minh Quang.
Vinamilk “phủ sóng” các giải thưởng lớn về quản trị công ty

Vinamilk “phủ sóng” các giải thưởng lớn về quản trị công ty

Trong diễn đàn thường niên về quản trị công ty diễn ra vào đầu tháng 12, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã công bố các doanh nghiệp được đánh giá cao về Quản trị. Vinamilk lần thứ 2 liên tiếp được chọn vào Top 3 Công ty niêm yết Việt Nam có điểm Quản trị công ty cao nhất do thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2021 công bố, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp hạng “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN” qua 2 đợt tổ chức gần nhất.
PC Ninh Bình vận hành ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn

PC Ninh Bình vận hành ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn

Năm 2022, nhìn chung hệ thống lưới điện Công ty Điện lực Ninh Bình được vận hành ổn định đáp ứng mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
TNR Stars Đông Hải - Điểm sáng đô thị tại Bạc Liêu

TNR Stars Đông Hải - Điểm sáng đô thị tại Bạc Liêu

Dòng vốn FDI 120.000 tỷ đồng tập trung vào năng lượng tái tạo, cảng biển nước sâu và nông nghiệp - thủy sản ứng dụng công nghệ cao đang chảy vào Đông Hải (Bạc Liêu). Sự có mặt của TNR Stars Đông Hải góp thêm sự hoàn thiện về mặt đô thị, đón dòng chuyên gia theo dự án đến mảnh đất này.
Liên hoan ẩm thực quốc tế 2022: Tập đoàn TH ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế

Liên hoan ẩm thực quốc tế 2022: Tập đoàn TH ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế

Lần thứ hai tham gia Liên hoan ẩm thực quốc tế do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức, Tập đoàn TH đã ghi nhiều dấu ấn thiện cảm về các dòng sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe.
SeABank và hành trình 5 năm “chạy vì tương lai”

SeABank và hành trình 5 năm “chạy vì tương lai”

Hơn 140 nghìn vận động viên trên khắp các tỉnh thành Việt Nam đã tham gia chạy bộ hơn 4 triệu km trong chặng hành trình 5 năm tổ chức giải chạy cộng đồng thường niên SeABank Run For The Future của SeABank. Qua 4 mùa giải, SeABank Run For The Future đã trao tặng gần 100 suất học bổng khuyến học với tổng giá trị gần 9,2 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.
Công ty TNHH Cửu Hội – “mốc son” 10 năm phát triển

Công ty TNHH Cửu Hội – “mốc son” 10 năm phát triển

Ngày 9/12/2022 Công ty TNHH Cửu Hội đã long trọng tổ chức Lễ Ký kết Hợp tác chiến lược 2023-2026 - Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
T&T Group hợp tác ĐHQG Hà Nội phát triển hệ thống bệnh viện theo chuẩn quốc tế

T&T Group hợp tác ĐHQG Hà Nội phát triển hệ thống bệnh viện theo chuẩn quốc tế

Ngày 10.12, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội năm 2022, Tập đoàn T&T Group và ĐHQG Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và phát triển hệ thống bệnh viện theo mô hình y tế chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Vinamilk tăng đầu tư cho các dự án phát triển ngành sữa tại Campuchia

Vinamilk tăng đầu tư cho các dự án phát triển ngành sữa tại Campuchia

Vinamilk vừa công bố sẽ nâng tổng vốn đầu tư cho các dự án tại Campuchia lên 42 triệu USD, tương đương gần 1.100 tỷ đồng và lên kế hoạch xây dựng trang trại bò sữa với sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt trên 4.000 tấn/năm.
Văn hóa doanh nghiệp - chất keo kết dính người TNG Holdings Vietnam

Văn hóa doanh nghiệp - chất keo kết dính người TNG Holdings Vietnam

Hàng nghìn nhân sự từ thế hệ Gen X, Millennial tới Gen Z tại Tập đoàn đa ngành TNG Holdings Vietnam đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức và tận hưởng “quả ngọt” trong công việc. Dẫu khác nhau về thế hệ, nhưng họ cùng nói chung một ngôn ngữ và gắn kết nhờ sợi dây “văn hóa doanh nghiệp”.
Khai trương Showroom Kohinoor đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Bắc Giang

Khai trương Showroom Kohinoor đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Bắc Giang

Sáng ngày 11/12/2022 tại Phố Hoa, Hiệp Hòa, Bắc Giang, giám đốc kinh doanh Hoàng Luyến của tập đoàn Kohinoor star đã tổ chức lễ khai trương Showroom Kohinoor với sự tham dự của đông đảo khách mời. Buổi lễ được diễn ra trong không khí tưng bừng, cùng rất nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng.
Vinamilk 7 năm liền vào Top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Vinamilk 7 năm liền vào Top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Với chiến lược phát triển bền vững được thực hiện bài bản và có hiệu quả, đem lại những đóng góp cụ thể cho cộng đồng và môi trường, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã vinh dự được bình chọn là Doanh nghiệp bền vững lần thứ 7 liên tiếp tại lễ công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) 2022 vừa diễn ra. Đặc biệt, Vinamilk cũng nằm trong Top 5 doanh nghiệp được bình chọn là “Doanh nghiệp thực hiện tốt mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Cùng CHIN-SU đi tour thăm làng phở Vân Cù- Nam Định

Cùng CHIN-SU đi tour thăm làng phở Vân Cù- Nam Định

Ngày 9/12/2022, CHIN-SU vinh dự đồng hành trong nhiều hoạt động truyền thống ấn tượng và ý nghĩa tôn vinh phở được tổ chức tại làng phở Vân Cù, Nam Định.
FPT Long Châu được vinh danh “Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2022”

FPT Long Châu được vinh danh “Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2022”

Vào chiều ngày 07/12/2022 tại Khách sạn JW Marriott (Hà Nội), Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu đã được vinh danh tại “Lễ công bố & vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2022” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức.
Hé lộ dự án nghỉ dưỡng mới của Sunshine Group tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hé lộ dự án nghỉ dưỡng mới của Sunshine Group tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiếp nối sự thành công của hàng loạt dự án cao cấp tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và nhiều tỉnh thành khác, Sunshine Signature Vung Tau sẽ là dự án đầu tiên ghi dấu ấn của Sunshine Group tại thành phố biển nổi tiếng bậc nhất vùng Đông Nam Bộ.
Xem thêm

Tin đọc nhiều

Giá nông sản hôm nay (28/1): Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bất ngờ giảm sâu chờ động lực phục hồi

Trồng loại cây sâm quý đến nỗi nhổ lên bán rễ gần nửa triệu/kg

Chuối Fohla giá trị thế nào mà một doanh nghiệp vừa xuất khẩu 1.100 container?

Làm chuyện ngược đời lên rừng trồng sim ai ngờ thành triệu phú

Tắc kè khổng lồ giá tiền tỷ, sống trường thọ hay tiền mất tật mang?

Không cần tạo ra những siêu phẩm, lão nông vẫn thu tiền tỷ từ cây ổi

Loại nấm gì mà mọc nhanh như thổi bán 200 nghìn đồng/kg doanh nghiệp đặt hàng trước?

Bonsai sung Mỹ vừa có cây đẹp để ngắm ra trái ngọt thưởng thức quanh năm

Giá nông sản hôm nay (29/1): Giá cà phê khởi sắc sát ngưỡng 43.000 đồng/kg, hồ tiêu suy giảm chờ động lực mới

Nuôi con bay giỏi như chim, ăn thức ăn rẻ tiền, tưởng nuôi chơi ai ngờ thu hàng trăm triệu

Dù lạnh đến mấy loài hoa có hương thơm quyến rũ này vẫn bung nở

Nuôi loài vịt sặc sỡ nông dân phấn khởi vì bán giá cao lại được hỗ trợ đủ thứ

Trà làm từ phân sâu bướm, nghe kinh dị nhưng hương vị vô cùng tinh tế

Giá heo hơi hôm nay (29/1) khép lại một tuần lặng sóng chờ lực đẩy từ thị trường

Cây dại xưa nhổ vứt đi, nay "lên đời" thành đặc sản 120.000 đồng/kg, nhà nào trồng cũng khá giả

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv-1
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động