Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương phấn đấu trở thành trường hàng đầu về kỹ thuật y học

Với triết lý giáo dục “Giáo dục toàn diện – Chuẩn mực – Hợp tác – Sáng tạo”, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đào tạo đa ngành và là trường hàng đầu quốc gia về kỹ thuật y học.

1. SỨ MẠNG:

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế.
Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế ở trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhà trường cam kết tạo cho người học môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, minh bạch, văn hoá và có tính chuyên nghiệp cao. Bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp, ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm và khả năng học tập suốt đời. Hợp tác, phát triển về đào tạo, nghiên cứu và thực hành với các cơ sở trong và ngoài nước, theo kịp sự phát triển của khoa học - công nghệ trong lĩnh vực y tế; Phát huy thế mạnh của trường về đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật y học, cam kết cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn, bảo đảm nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho mọi người dân và cộng đồng.

2. TẦM NHÌN:

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín
Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trở thành địa điểm đào tạo tin cậy và uy tín, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đào tạo đa ngành và là trường hàng đầu quốc gia về kỹ thuật y học.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Đ-H-K-T-Y-T-H-D):

- Đoàn kết thống nhất: Thể hiện sự hợp tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung một ý chí, hành động vì mục đích xây dựng, phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trở thành Trường trọng điểm quốc gia về kỹ thuật y học.

- Hợp tác, phát triển: Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế với các cơ sở trong và ngoài nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả, cùng có lợi, hài hoà lợi ích, cùng phát triển theo kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế và nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Kỷ cương, trách nhiệm: Thể hiện những quy tắc trong giao tiếp, ứng xử; có kỷ luật trong dạy - học; thầy ra thầy, trò ra trò, không tiêu cực, gian lận trong thi cử; thương yêu, giúp đỡ người bệnh, luôn có trách nhiệm với bản thân, nhà trường và cộng đồng; chịu trách nhiệm cá nhân cho mọi quyết định, mọi hành động trong dạy - học, NCKH, cung ứng dịch vụ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Thực hành chuyên nghiệp: Thể hiện bằng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ giao tiếp ứng xử trong khi làm việc, dạy-học và cung ứng dịch vụ y tế; đào tạo theo năng lực, chuyên môn hoá và làm việc nhóm, phát huy tư duy phản biện và sáng tạo trong môi trường giáo dục và thực hành nghề nghiệp. Thiết lập tiêu chuẩn thực hành cao, thực hành dựa vào bằng chứng, theo Luật và đảm bảo an toàn cho người bệnh và cộng đồng.

- Y đức, lễ phép: Thể hiện ở quy tắc giao tiếp, ứng xử của người thầy thuốc với người bệnh, là phẩm chất đạo đức của cán bộ y tế, với trách nhiệm cao, trung thực, phục vụ người bệnh vô điều kiện, có phẩm chất mỹ học, có trí tuệ thể hiện ở trình độ chuyên môn, làm chủ trang thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh và cộng đồng; Lễ phép thể hiện bằng thái độ đúng mực giữa thầy và trò, giữa thầy thuốc với người bệnh, kính trọng thầy cô giáo, tôn trọng đồng nghiệp, bạn bè và người bệnh.

- Tư duy đổi mới: Luôn năng động, sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo để thay đổi, phát triển Nhà trường nhanh, bền vững trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ y tế và phục vụ cộng đồng.

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương phấn đấu trở thành trường hàng đầu về kỹ thuật y học
Kỳ thực tập đặc biệt của 600 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

- Học tập suốt đời: Người cán bộ y tế phải học tập suốt đời, thường xuyên nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng KHCN trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân với tinh thần “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Cam kết tất cả mọi hoạt động đều thúc đẩy việc học tập suốt đời.

- Dịch vụ chu đáo: Thể hiện bằng việc lấy người học, người bệnh làm trung tâm, với thái độ trung thực, tận tâm, nhiệt tình, chu đáo, tin cậy, kiên nhẫn, cảm thông và thấu hiểu; phục vụ nhanh chóng, chính xác, an toàn; hướng tới sự hài lòng của người học, người bệnh và cộng đồng.

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

- Giáo dục toàn diện: nguồn nhân lực y tế phải đủ 4 tiêu chí Đức - Trí - Thể - Mỹ, trong đó y đức là gốc.

- Chuẩn mực: là tập hợp những mong đợi, yêu cầu, quy tắc đối với hành vi của các thành viên trong Nhà trường, chuẩn mực quy định cho mỗi thành viên những việc nào nên làm và không nên làm, cần xử sự như thế nào cho đúng trong các tình huống một cách chuyên nghiệp. Chuẩn mực có tính cộng đồng, tính phổ biến, tính không vụ lợi, tính độc đáo. Trong đào tạo, phải đảm bảo chất lượng giáo dục và chương trình đào tạo, đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra. Trong khám chữa bệnh và phục vụ đào tạo, phải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy chế, quy định…

- Hợp tác: là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vì lợi ích chung, cùng nhau phát triển. Hợp tác giữa thầy với thầy, thầy với trò, nhà trường và gia đình người học, giữa thầy thuốc với người bệnh và gia đình người bệnh, đề cao vai trò làm việc nhóm. Hợp tác giữa Nhà trường với các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế, hợp tác trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ y tế.

- Sáng tạo: là bậc cao nhất của quá trình phát triển tư duy. Sáng tạo là quá trình hoạt động của con người tạo ra cái mới có giá trị giải quyết vấn đề đặt ra một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xác định của con người. Để hình thành nền kinh tế tri thức, đặc biệt là thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì giáo dục đại học phải kết nối con người - vật thể - máy móc tạo thành một hệ sinh thái dạy và học mới, chuyển đổi thiết chế giáo dục thành một hệ thống sinh thái tạo ra sự đổi mới sáng tạo để tạo ra nguồn nhân lực có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, tư duy phản biện, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các bằng chứng và dữ liệu.

5. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Trình độ đại học: + Bác sĩ y khoa + Kỹ thuật Xét nghiệm y học + Kỹ thuật Hình ảnh y học + Kỹ thuật Phục hồi chức năng + Điều dưỡng (Đa khoa, Gây mê hồi sức, Nha khoa, Sản phụ khoa).

- Trình độ chuyên khoa 1: Nội khoa, điều dưỡng, xét nghiệm, phục hồi chức năng (từ năm 2022)

- Đào tạo liên tục: Chuyển đổi điều dưỡng, điều dưỡng trưởng, bổ túc vật lý trị liệu, bổ túc siêu âm chẩn đoán, bổ túc kỹ thuật hình ảnh thường quy; điều dưỡng nha khoa, điều dưỡng gây mê hồi sức, dinh dưỡng - tiết chế; quản lý chất lượng xét nghiệm...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

6. QUY MÔ ĐÀO TẠO: 4.000 sinh viên/ năm

7. KHU VỰC TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước.

8. BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG: có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Điểm nổi bật của bệnh viện là hoạt động theo phương châm “Tâm đức sáng, kỹ thuật cao”. Bệnh viện có Trung tâm xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Labo Sinh học phân tử được công nhận là phòng Xét nhiệm khẳng định SARS-CoV-2.

9. LABO XÉT NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM: Đạt chuẩn ISO IEC 17025: 2017; là phòng xét nghiệm được chỉ định của Bộ Y tế; được chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Bộ KHCN kiểm nghiệm, phát hiện độc tố, vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm.

10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG là đơn vị tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 sớm nhất, số lượng đông nhất, thời gian dài nhất và ở nhiều địa phương nhất, như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và thành phố Hà Nội, được các tỉnh/thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba,

- 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2000 và 2020).

- Nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND Tỉnh Hải Dương

- Năm 2021, 2022 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Lẵng hoa chúc mừng về thành tích tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

(HAIDUONG MEDICAL TECHNICAL UNIVERSITY)

Địa chỉ: Số 1 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3891 799

Fax: 0220 3891 897

E-mail: hmtu@hmtu.edu.vn

Website: http://www.hmtu.edu.vn/

Bích Hà - Thuỳ Huyền

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Vinamilk là thương hiệu thực phẩm có giá trị nhất Việt Nam và là thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới

Vinamilk là thương hiệu thực phẩm có giá trị nhất Việt Nam và là thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới

Ngày 21/9/2022, tại Hà Nội, danh sách Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã chính thức được công bố bởi Brand Finance – công ty định giá Thương hiệu hàng đầu thế giới của Anh, có văn phòng tại nhiều quốc gia. Theo kết quả được công bố, Vinamilk tiếp tục là thương hiệu ngành thực phẩm có giá trị nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng này. Đồng thời, Vinamilk cũng vinh dự nhận danh hiệu "Thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới".
ZTO Express tạo “sân chơi” tiềm năng cho doanh nghiệp nhượng quyền phát triển

ZTO Express tạo “sân chơi” tiềm năng cho doanh nghiệp nhượng quyền phát triển

"Tại khu vực Đông Nam Á, chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ là trung tâm tài chính trong tương lai và đặc biệt là mảnh đất logistics nên đã thúc đẩy mô hình nhượng quyền, cung cấp cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng đến mọi đối tượng khởi nghiệp", ông Ren Yun Deng, Tổng giám đốc ZTO Express Việt Nam chia sẻ.
Viettel - Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ VoLTE và 5G khi chuyển vùng quốc tế

Viettel - Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ VoLTE và 5G khi chuyển vùng quốc tế

Trong bối cảnh xu thế tắt hạ tầng 2G, 3G ngày càng tăng của các nhà mạng di động trên thế giới, nhằm duy trì liên lạc cho khách hàng, từ 15/09/2022, Viettel đã chính thức triển khai dịch vụ VoLTE và 5G roaming.
Viettel trao hơn 40 tỷ đồng học bổng Vì em hiếu học

Viettel trao hơn 40 tỷ đồng học bổng Vì em hiếu học

Tổng giá trị của hơn 20.000 suất học bổng Vì em hiếu học năm học 2022-2023 là hơn 40 tỷ đồng, mỗi suất 2 triệu đồng được trao cho các em học sinh nghèo hiếu học trên các tỉnh thành.
Trường Đại học Hồng Đức và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phục Hưng ký hợp tác về đào tạo và chuyển giao

Trường Đại học Hồng Đức và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phục Hưng ký hợp tác về đào tạo và chuyển giao

Chiều ngày 13/9/2022 tại Trường Đại học Hồng Đức diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hồng Đức với Công ty cổ phần Tập đoàn Phục Hưng về phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sau khi tốt nghiệp tại trường đại học Hồng Đức.
Hội nghị khách hàng Hisense HVAC 2022: Hướng đến một tương lai khỏe mạnh

Hội nghị khách hàng Hisense HVAC 2022: Hướng đến một tương lai khỏe mạnh

Vừa qua, Hisense HVAC tổ chức thành công Hội nghị khách hàng toàn quốc tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội và khách sạn VISSIA Hồ Chí Minh đánh dấu sự phát triển vững mạnh cho hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam.
Thêm một mùa trung thu ấm áp trong hành trình 15 năm của Quỹ sữa vươn cao Việt Nam

Thêm một mùa trung thu ấm áp trong hành trình 15 năm của Quỹ sữa vươn cao Việt Nam

Vào ngày 07/09/2022, nhân dịp Trung Thu và cũng là dịp bắt đầu năm học mới, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã tổ chức chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vui trung thu cùng trẻ em” tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn (Tp.Hà Nội) - nơi đang chăm sóc hơn 130 em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình được tổ chức trong không khí ấm áp và tình cảm yêu thương dành cho các em kém may mắn.
Bộ sưu tập tiện ích nội khu hoàn mỹ dành riêng cho cư dân Danko Avenue

Bộ sưu tập tiện ích nội khu hoàn mỹ dành riêng cho cư dân Danko Avenue

Một khu đô thị (KĐT) đẳng cấp và đáng sống, không chỉ thể hiện ở quy mô diện tích hay phong cách thiết kế, mà còn cần có một hệ thống tiện ích phong phú, giúp cư dân tận hưởng những phút giây thư thái tuyệt vời cùng những trải nghiệm trọn vẹn nhất ngay tại chính ngôi nhà của mình. Và Danko Avenue là một dự án KĐT như vậy.
Số doanh nghiệp quay lại hoạt động cao nhất từ trước tới nay

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động cao nhất từ trước tới nay

8 tháng năm 2022 đã có 149,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất từ trước tới nay với 6.458 doanh nghiệp, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Gente Food và hành trình “đưa sản phẩm xanh đến tận nhà bạn”

Gente Food và hành trình “đưa sản phẩm xanh đến tận nhà bạn”

Với phương châm “Đưa sản phẩm xanh đến tận nhà bạn”, trong giai đoạn đầu phát triển Công ty CP Quốc Tế Gente Food đã và đang tập trung “nhân rộng” hệ thống kênh phân phối đa dạng tại các siêu thị, cửa hàng, kênh online đặt hàng giao đến tận tay người dùng.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
richy-nho
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động