Khi lịch sử dùng 3 chữ “không điều kiện”

Ngôn ngữ của các dân tộc hình như đều có cụm từ ba chữ “không điều kiện”, hiểu theo nghĩa trực tiếp của nó là: không có bất cứ điều kiện nào, lý do gì có thể cản trở hay làm thay đổi được việc đạt được mục đích đã định ra.
Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện
Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện

Ở đất nước từng chịu nhiều chiến tranh như Việt Nam, ba chữ "không điều kiện" dường như rất thông dụng trong nhiều lĩnh vực (quân sự và ngoài quân sự), trong tất cả các thời kỳ (chiến tranh và giữa những cuộc chiến tranh). Tuy vậy, "không điều kiện" không xuất hiện một cách tuỳ tiện; nó thường được sử dụng khi diễn tả những cố gắng nỗ lực của một bên chính nghĩa (phục tùng không điều kiện, nhận nhiệm vụ không điều kiện, viện trợ không điều kiện, quyết thắng không điều kiện…), nhằm đẩy bên kia đi đến chấm dứt sự phi nghĩa (đầu hàng không điều kiện, thất bại không điều kiện).

Chỉ tính thời hiện đại với 4 cuộc chiến tranh vì độc lập tự do, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Việt Nam từng nhiều lần cùng Quân đội Nhân dân của mình thể hiện ý chí quyết tâm kháng chiến với hàm nghĩa không điều kiện: "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng", "Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử"…

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của kháng chiến, Người đã cùng Trung ương Đảng đề ra đường lối chiến tranh nhân dân trên cả hai miền Nam-Bắc, phối hợp tiền tuyến-hậu phương làm nhân tố tiên quyết cho thắng lợi. Trong thực tiễn cách mạng và kháng chiến, Người chỉ đạo khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước truyền thống và hiện đại của Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế và sức mạnh thời đại, làm thành sức mạnh tổng hợp để đánh bại các chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mỹ.

Chính sức mạnh vô song và không điều kiện ấy đã trở thành cơ sở của quan điểm nhất quán của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh (khi trả lời thư của Tổng thống Mỹ Giôn-xơn ngày 8/2/1967) đã nhấn mạnh: "Chính phủ Mỹ đã gây ra chiến tranh xâm lược Việt Nam thì con đường đưa đến hoà bình ở Việt Nam là Mỹ phải chấm dứt xâm lược. Chính phủ Mỹ phải chấm dứt vĩnh viễn và không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; phải rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam; phải thừa nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; phải để nhân dân Việt Nam tự giải quyết công việc nội bộ của mình".

Trong lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (tháng 11/1968), Người viết "ngày 1 tháng 11 năm 1968, Chính phủ Mỹ đã buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa […]. Song đó chỉ mới là thắng lợi bước đầu [...] nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi".

Theo đó, từ sau năm 1968, quân và dân Việt Nam thực hiện quyết tâm không điều kiện giải phóng miền Nam. Người dân hậu phương từng "xe chưa qua, nhà không tiếc", nay càng ra sức động viên sức người sức của ra chiến trường. Người chiến sĩ ngoài tiền tuyến từng "bám thắt lưng địch mà đánh", nay càng nêu cao ý chí bám trụ "một tấc không đi, một ly không rời" chống phá bình định Việt Nam hóa chiến tranh.

Khi bàn đàm phán ở Paris công bố sự lật lọng trong thực hiện thời khóa biểu kí kết; trên Mặt trận Quảng Trị giữ vững ý chí "còn người, còn trận địa" suốt 81 ngày đêm. Khi lưới lửa phòng không thủ đô Hà Nội buộc pháo đài bay B.52 của Mỹ phải cắm đầu xuống hồ Hữu Tiệp, Đài phát thanh Giải phóng phát đi lá thư từ Sài Gòn gửi ra Hà Nội nhắc đến "Lửa kêu lửa giữa miền Nam rực lửa" và quyết tâm từ hậu phương lớn đến tiền tuyến lớn đều vang lên tiếng đanh thép: "Đánh"… Sự kết hợp đánh với đàm cuối cùng buộc kẻ thù phải ký Hiệp định Paris không điều kiện để rút quân về nước (ngày 27/1/1973).

Nhưng chúng vẫn nuôi tham vọng dùng chính quyền và quân đội tay sai Việt Nam Cộng hoà để tiếp tục thực hiện chủ nghĩa thực dân mới; buộc quân và dân Việt Nam phải "tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi" đúng theo hai bước "Đánh cho Mỹ cút" và "đánh cho ngụy nhào". Mùa Xuân 1975 cả nước ra trận tạo thành sức mạnh "Một ngày bằng hai mươi năm". Năm cánh quân mạnh như những cơn lốc, đã "chọc Ban Mê Thuột, rụng cả Tây Nguyên; quét Huế-Thừa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng. Đường tiến quân ào ào chiến thắng… rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn" (Toàn thắng về ta).

Tờ lịch ngày 30-4-1975 với bút tích của Đại tướng Văn Tiến Dũng (Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh)
Tờ lịch ngày 30-4-1975 với bút tích của Đại tướng Văn Tiến Dũng (Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh)

Còn nhớ cuối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kẻ thù xây dựng Điện biên phủ thành "pháo đài không thể công phá", hòng buộc bộ đội Việt Minh phải "thách đấu". Mùa hè năm 1954, quân và dân Việt Nam nêu cao ý chí quyết tâm không điều kiện quyết chiến quyết thắng, đã "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", "thân chôn làm giá súng, đầu bịt lỗ châu mai" "chèn lưng cứu pháo", "xẻ núi lăn bom"… tất cả nhằm buộc kẻ thù phải chấp nhận thất bại không điều kiện. Chiều ngày 7/5/1954, tướng De Castri chỉ huy mặt trận Điện biên phủ phải giơ tay đầu hàng không điều kiện khi toàn bộ tập đoàn cứ của Pháp bị tiêu diệt.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chuyện ngày cuối cùng của chiến tranh còn ghi: Lúc 11:30 ngày 30/4/1975 lá cờ giải phóng còn lấm bụi chiến trường đã tung bay trên Dinh Độc lập; ngay sau đó, Quân giải phóng đã áp giải Tổng thống chính quyền Việt Nam cộng hòa sang Đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng; các sĩ quan Quân giải phóng có mặt cùng hợp lại soạn thảo văn bản đầu hàng cho đối phương và văn bản tiếp nhận sự đầu hàng ấy; một chiến sĩ Quân giải phóng nghe đọc các văn bản chuẩn bị phát chính thức lên sóng đã đề nghị thêm 3 chữ "không điều kiện" vào tuyên bố đầu hàng của Tổng thống - Đại tướng Dương Văn Minh (thành "đầu hàng không điều kiện").

Lịch sử chiến tranh cho biết, đầu hàng không điều kiện là việc một bên tham chiến buộc phải chấm dứt chiến sự và kết thúc chiến tranh theo những điều kiện của đối phương; đầu hàng không điều kiện vì thế cũng có nghĩa là chịu thua về quân sự, thất bại về chính trị, buộc phải chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh do chính họ gây ra.

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II kéo dài 6 năm (1939-1945) đã kết thúc bằng việc Đức quốc xã (ngày 7/5/1945) và phát xít Nhật (ngày 14/8/1945) buộc phải đầu hàng không điều kiện trước quân đồng minh. Đúng 30 năm sau, cuộc chiến tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam kéo dài 30 năm (1945-1975), cũng kết thúc bằng hai kết cục tương tự: Tướng Pháp đầu hàng không điều kiện bộ đội Việt Minh tại Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954) và tướng chế độ do Mỹ dựng lên đầu hàng không điều kiện Quân giải phóng miền Nam tại Sài Gòn (ngày 30/4/1975).

Như vậy, ngày chiến thắng 30/4/1975 trở thành ngày của những sự kiện lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến vĩ đại của thế kỷ XX; mỗi sự kiện trong ngày lịch sử năm ấy diễn ra mang tầm vóc và trí tuệ của dân tộc có truyền thống chống xâm lăng; mỗi hành động của những con người cụ thể trong đoàn quân giải phóng ứng xử và làm nên những chi tiết lịch sử trọng đại năm ấy, đều xứng danh là những anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Ba chữ "không điều kiện" từ khi người chiến sĩ giải phóng quân đem theo vào chặng đường hành quân và chinh chiến, nay có thêm giá trị lịch sử thật thú vị và vinh quang.

Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Theo VGP

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Xuất cấp gạo cho 6 tỉnh hỗ trợ Nhân dân thời gian giáp hạt năm 2023

Xuất cấp gạo cho 6 tỉnh hỗ trợ Nhân dân thời gian giáp hạt năm 2023

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.308,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 tỉnh gồm: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk và Cao Bằng.
Chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Đó là nội dung tại Nghị quyết 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 vừa được Chính phủ ban hành.
Thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường

Thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường

Việc thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường; các yêu cầu về bảo vệ lòng đất, khôi phục môi trường, an toàn giao thông và các nguồn lợi khác của biển và trên đất liền nơi xây dựng công trình.
Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 11/9/2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng).
Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chiều 10/9, Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản tới 15 tỷ đồng/dự án

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản tới 15 tỷ đồng/dự án

Theo dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản tới 15 tỷ đồng/dự án.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Áp lực tăng trưởng kinh tế cho những tháng cuối năm là rất lớn

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Áp lực tăng trưởng kinh tế cho những tháng cuối năm là rất lớn

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho rằng, kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm mới đạt 3,72%. Đây là mức thấp hơn so với các mục tiêu đề ra. Điều đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho những tháng cuối năm.
Thủ tướng: Tiếp tục củng cố và phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và quyết tâm vực dậy công nghiệp

Thủ tướng: Tiếp tục củng cố và phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và quyết tâm vực dậy công nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tập trung thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng). Trong đó tiếp tục củng cố, phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, vực dậy lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, tháo gỡ khó khăn thị trường, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng...
Trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

Trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.
Gần 19 nghìn bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo tỉnh Gia Lai

Gần 19 nghìn bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo tỉnh Gia Lai

Gần 19 ngàn bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng cho học sinh nghèo của tỉnh Gia Lai.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng tại trường PTDTNT tỉnh Gia Lai

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng tại trường PTDTNT tỉnh Gia Lai

Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng khai giảng năm học mới trên cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ khai giảng tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai năm học 2023-2024.
Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng 78 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng 78 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), lãnh đạo các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Philippines đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Chính phủ của dân, do dân và vì dân, "đại biểu cho toàn dân"

Chính phủ của dân, do dân và vì dân, "đại biểu cho toàn dân"

Những cảm xúc thiêng liêng của ngày tuyên bố đất nước độc lập 78 năm về trước (2/9/1945) luôn nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ có gắn bó chặt chẽ với lợi ích của nhân dân và dân tộc thì chính quyền mới có cơ sở chính đáng để tồn tại. Chỉ có phụng sự nhân dân, luôn ý thức bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc thì chính quyền mới thực sự là “của dân, do dân và vì dân”, “đại biểu cho toàn dân”.
Trung thu sớm cho học sinh, trẻ em khuyết tật xã nghèo

Trung thu sớm cho học sinh, trẻ em khuyết tật xã nghèo

Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng TC Thương hiệu & Sản phẩm kêu gọi, trao nhiều phần quà cho học sinh, trẻ em khuyết tật tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.
Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký Quyết định số 52/QĐ-HĐĐPĐBSCL ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đà Nẵng ngập sắc cờ đỏ chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Đà Nẵng ngập sắc cờ đỏ chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9, khắp các tuyến đường, con hẻm ở TP. Đà Nẵng ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Việt Nam, áp phích, băng rôn, pa-nô được treo trang hoàng thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; bổ sung quy định đánh giá, xếp loại chất lượng với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật; tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023.
Sửa đổi thủ tục về môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa

Sửa đổi thủ tục về môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa

Tại dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải đề xuất một số quy định sửa đổi thủ tục về môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa.
Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/8/2023 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Bài 3: Lợi ích khi doanh nghiệp đạt được Net Zero

Bài 3: Lợi ích khi doanh nghiệp đạt được Net Zero

Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành chuyển dịch năng lượng, hướng đến giảm phát thải ròng bằng 0 vào 2050 theo cam kết. Các chuyên gia cho rằng, để đạt được mục tiêu Net Zero doanh nghiệp cần có lộ trình cụ thể xây dựng một nền kinh tế xanh, chủ động nắm bắt xu hướng dịch chuyển xanh với thách thức và cơ hội…
Tổng cục Hải quan Việt Nam triển khai thực hiện nhiều hoạt động Ngày Pháp luật năm 2023

Tổng cục Hải quan Việt Nam triển khai thực hiện nhiều hoạt động Ngày Pháp luật năm 2023

Ngày 30/8, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và ngày Pháp luật Hải quan năm 2023.
Bài 2: Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng lớn, rào cản nhiều

Bài 2: Phát triển điện gió ngoài khơi: Tiềm năng lớn, rào cản nhiều

Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển điện gió ngoài khơi và nếu làm tốt quy hoạch không gian biển, sẽ giúp nâng cao thu nhập, đưa phát thải ròng về "0" vào năm 2050. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv-1
partner-vingroup
Phiên bản di động