Tiếp thu kiến nghị cử tri, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước

Tại Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, qua báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri đánh giá cao Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quan tâm tiếp nhận kiến nghị cử tri, chủ động, tích cực và hiệu quả trong các hoạt động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước, của doanh nghiệp, sinh kế và đời sống của Nhân dân.
Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự thành công của chiến lược vaccine phòng COVID-19 Cần bổ sung vào báo cáo công tác dân nguyện những vấn đề nóng được cử tri và dư luận quan tâm Giám sát chặt chẽ, cụ thể những vụ việc khiếu nại, tố cáo để trả lời cử tri và báo cáo Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 tại Phiên họp thứ 11
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 tại Phiên họp thứ 11

Theo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri tin tưởng và đánh giá cao Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với tinh thần chủ động dự báo; vào cuộc từ sớm, từ xa; phối hợp và giữ vững kỷ cương đã tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách để hỗ trợ cho Chương trình phòng, chống dịch Covid -19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước, của doanh nghiệp, sinh kế và đời sống của Nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã linh hoạt điều chỉnh phương thức làm việc đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp nhận và trả lời 100% kiến nghị từ các cử tri.

Trưởng Ban Dân nguyện nêu rõ, về công tác xây dựng pháp luật, tiếp thu kiến nghị cử tri về đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng luật, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, hoạt động này tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật.

Đảng đoàn Quốc hội ban hành Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn chủ động xem xét, cho ý kiến về các dự án luật ngay “từ sớm, từ xa” và có chỉ đạo kịp thời khi phát sinh vướng mắc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 04 dự án luật.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến toàn diện các dự án Luật, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp cơ quan soạn thảo đã báo cáo giải trình, tiếp thu để xin ý kiến Hội nghị ĐBQH chuyên trách nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua...

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo

Ngoài ra, tiếp thu kiến nghị cử tri về việc thu hút, tập trung và phát huy trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức rộng và có kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực tham gia quá trình xây dựng pháp luật, ngày 16/02/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/Ủy ban Thường vụ Quốc hội15 quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, làm cơ sở cho việc sử dụng chuyên gia hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, địa phương.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Dân nguyện cũng cho biết, về hoạt động giám sát, tiếp thu kiến nghị cử tri về đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát, trong đó, tập trung vào giám sát những vấn đề bức xúc cử tri đang quan tâm, Tổng Thư ký Quốc hội đã thông tin đến cử tri về việc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định hoạt động giám sát là trọng tâm, then chốt. Hoạt động giám sát đã được Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai Chương trình giám sát năm 2022, theo đó đã quán triệt và thống nhất các nội dung, giải pháp thực hiện đối với từng hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể giám sát, các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, thông suốt trong triển khai thực hiện.

Theo đó, trong năm 2022, các vấn đề được cử tri quan tâm, gắn với công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát, cụ thể: Quốc hội giám sát tối cao 02 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”, “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 02 chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”, “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giám sát của Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ. Tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương về tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua; công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa … và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm trục lợi; việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt… là những lĩnh vực có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của Nhân dân được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm.

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn, trong đó đã ghi nhận các giải pháp, cam kết của Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các thành viên Chính phủ có liên quan tại phiên chất vấn, đồng thời yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam ngay sau khi Đội tuyển bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31.
Ngày mai (23/5) khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày mai (23/5) khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày 23/5/2022, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ

Bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ

Bổ sung 512 tỷ đồng thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
Xuất cấp 2.455 tấn hạt giống hỗ trợ 2 tỉnh

Xuất cấp 2.455 tấn hạt giống hỗ trợ 2 tỉnh

Xuất cấp không thu tiền 2.455 tấn hạt giống cho 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào ngày 23/5/2022, bế mạc vào ngày 17/6/2022 tại Nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác.
Phân bổ vốn ngân sách Trung ương: Tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên

Phân bổ vốn ngân sách Trung ương: Tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành chủ trương về việc phân bổ vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Việc phân bổ vốn phải tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên trong quy định của Luật… đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải.
Cử tri và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Cử tri và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động hiệu quả của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.
Dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế thích ứng linh hoạt, dần vào quỹ đạo phục hồi

Dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế thích ứng linh hoạt, dần vào quỹ đạo phục hồi

Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế thích ứng linh hoạt, dần vào quỹ đạo phục hồi. Kinh tế vĩ mô ổn định, các ngành, lĩnh vực đang tăng trưởng trở lại.
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam của giáo dục đại học

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam của giáo dục đại học

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 26/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
aic
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
Phiên bản di động