Sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để bảo vệ người dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Tại Hội nghị thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) chiều ngày 9/8, các đại biểu thống nhất cho rằng, việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm bảo vệ người dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Hướng dẫn của ASEAN về các tổ chức xã hội tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 4 điểm lưu ý khi hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Sửa đổi Luật để bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn
Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Tham dự Hội nghị còn có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và và Môi trường Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Phương Tuấn và các thành viên; đại diện lãnh đạo của một số Ủy ban của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng đại diện một số Bộ ngành khác.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010).

Trong gần 12 năm thực thi, các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn Luật đã góp phần thay đổi mạnh mẽ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, kiến tạo các khung khổ, nền tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục tạo dựng sự phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhu cầu cấp thiết về kịp thời thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hiến pháp 2013; để phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế; trên cơ sở nhận diện những hạn chế, bất cập sau 12 năm ban hành, tổ chức thực hiện các quy định hiện hành cho thấy Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 cần được sửa đổi, bổ sung.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là đảm bảo sự thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Bởi tình hình môi trường kinh doanh – tiêu dùng cả trong nước và quốc tế có những biến động so với thời điểm nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010. Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 đã bổ sung thêm nhiều quy định liên quan đến việc bảo đảm đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

Tiếp đó, nhiều Luật mới liên quan đến các khía cạnh trong giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật An ninh mạng 2018, Luật Cạnh tranh 2018, Luật Quản lý Ngoại thương 2018…

Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ cũng như sự xuất hiện của dịch bệnh Covid - 19 đã làm xuất hiện và thúc đẩy sự phát triển của nhiều hình thức kinh doanh, tiêu dùng mới, đặc biệt là các giao dịch trên môi trường điện tử, các giao dịch xuyên biên giới, các dịch vụ chia sẻ trên ền tảng công nghệ số...

Do đó, việc thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn, trong đó có nhiều quy định quan trọng liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, các giao dịch có sự tham gia của nhiều bên hoặc có yếu tố nước ngoài...

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị.

Việc sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010. Theo đó, một số bất cập, hạn chế nổi bật trong các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 có thể chỉ ra là: Các trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng chưa được quy định hoặc có quy định nhưng theo hướng riêng rẽ, chưa có sự kết nối để tạo hiệu quả điều chỉnh thống nhất. Các yêu cầu, việc phân loại tính chất mức độ khuyết tật của hàng hóa và việc kiểm soát chưa được quy định phù hợp đã tạo khó khăn cho quá trình thực thi của cả cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Các quy định liên quan đến hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chưa thực sự chặt chẽ, đầy đủ, rõ ràng, đặc biệt là trong bối cảnh thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 khi sự phát triển không ngừng của Internet càng làm gia tăng vai trò của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; một số quy định còn thiếu tính linh hoạt, không cho phép tính toán đến hoàn cảnh, lĩnh vực kinh doanh đặc thù của từng loại thị trường.

Các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa được quy định phù hợp và đầy đủ khiến cho nhiều khiếu nại không được giải quyết. Tuy số lượng tranh chấp được giải quyết qua phương thức thương lượng, hòa giải chiếm số lượng lớn nhưng hiệu quả, giá trị và hiệu lực thi hành của các phương thức này là chưa cao. Chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa các khái niệm yêu cầu, phản ánh, khiếu nại và cách xử lý.

Một số quy định hiện nay chỉ phù hợp với các giao dịch, kinh doanh – tiêu dùng có tính “truyền thống” mà chưa tính đến mô hình kinh doanh có yếu tố mới, trong điều kiện chuyển đổi số. Chưa có cơ chế kêu gọi toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt chưa có cơ chế phù hợp để thành lập và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Một số trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng của doanh nghiệp đã không còn phù hợp, đầy đủ do sự xuất hiện của nhóm người tiêu dùng mới hoặc hành vi tiêu dùng mới. Nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới xuất hiện nhưng chưa được bổ sung vào phần các hành vi cấm hoặc nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan. Chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người tiêu dùng trong việc thúc đẩy xu hướng sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Thêm 4 nội dung cần xem xét sửa đổi

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, dự thảo Luật có 7 chương, 80 điều; so với Luật hiện hành, dự thảo Luật đã sửa đổi 49 điều, bổ sung 29 điều, bổ sung 1 chương riêng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thực tiễn quản lý nhà nước, khắc phục những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi đề cập về Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi đề cập về Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Để phục vụ việc thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức giám sát chuyên đề, làm việc với một số bộ, khảo sát tại các địa phương về nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, Ủy ban đã tổ chức giám sát chuyên đề, làm việc với các Bộ Công Thương, Tài chính, khảo sát tại một số tỉnh, thành phố, gồm có: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp cùng Ban soạn thảo nghiên cứu thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 11 cơ quan Trung ương gửi báo cáo giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Tờ trình của Chính phủ và nhấn mạnh thêm các nội dung.

Thứ nhất, hiện nay trên thế giới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã bao trùm lên mọi lĩnh vực, mọi mặt của đời sống xã hội với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử, nhiều phương thức kinh doanh, tiêu dùng mới ra đời và phát triển;

Thứ hai, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được thực hiện trong gần 12 năm. Nhiều quy định đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế cũng như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Thứ ba, sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn hạn chế do chưa có cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm rõ ràng; chưa phát huy và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Thứ tư, số vụ việc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tăng nhanh cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng trong những năm qua. Tuy nhiên, công tác giải quyết tranh chấp chưa thật sự hiệu quả.

Cần chú trọng bảo vệ người tiêu dùng qua giao dịch điện tử

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm bảo vệ người dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, dự án Luật cần làm rõ việc cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước tại các quy định cụ thể trong dự thảo Luật hoặc các luật khác có liên quan để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Có ý kiến đề nghị gộp 2 điều (Điều 5 và Điều 6) về chính sách của Nhà nước thành một điều chung, cân nhắc việc luật hóa nội dung “góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ” tại khoản 6 Điều 5 của dự thảo Luật.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đồng Ngọc Ba cho ý kiến tại Hội nghị.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đồng Ngọc Ba cho ý kiến tại Hội nghị.

Đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, một số đại biểu đề nghị bổ sung hợp đồng theo mẫu đối với giao dịch qua môi trường điện tử, nền tảng thương mại điện tử và giải quyết tranh chấp trực tuyến đối với các giao dịch tiêu dùng giá trị nhỏ và giao dịch điện tử. Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung liên quan, đối chiếu với các quy định trong dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Ví dụ nội dung về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, an toàn thông tin và an ninh mạng trong giao dịch điện tử.

Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần có những quy định cụ thể và rõ hơn, nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa khi giao dịch trên môi trường không gian mạng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các bên, xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh; bổ sung các quy định về việc giao dịch trên môi trường mạng cần áp dụng tiêu chuẩn, kỹ thuật nào có liên quan.

Một số ý kiến khác cho rằng, trong thời gian vừa qua, hoạt động của các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là vấn đề kinh phí, nguồn lực và phương thức để đảm bảo các hoạt động cơ bản của Hội. Bên cạnh đó, chưa có những cơ chế phối hợp và thực hiện để hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung sức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sự phối hợp của các cơ quan quản lý với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Do đó, các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định phân công rõ đầu mối, nhiệm vụ cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp để tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Về bảo đảm an toàn thông tin của người tiêu dùng, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế, hình thức thông báo của tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc bên lưu trữ thông tin liên quan cho người tiêu dùng bên cạnh việc thông báo cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện sự cố hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy ​phát biểu kết luận Hội nghị.
Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy ​phát biểu kết luận Hội nghị.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đồng Ngọc Ba cơ bản tán thành với các nội dung trong hồ sư dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); đồng thời khẳng định dự án Luật được sửa đổi theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ người dân lên hàng đầu được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, Ban soạn thảo dự án Luật cần hoàn thiện các chế tài bảo mật thông tin, sử dụng thông tin của người tiêu dùng một cách chặt chẽ hơn. Theo đó, trong dự án Luật cần nêu rõ quy định rõ hơn về sự cần thiết phải có sự đồng ý của người tiêu dùng khi cung cấp thông tinh để cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lưu trữ, trao đổi trong giao dịch thương mại điện tử. Việc làm này cũng là để giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng khi có bên thứ 3 sử dụng thông tin của họ không đúng mục đích.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu, đại diện các cơ quan đóng góp cho dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua báo cáo thẩm tra sơ bộ, dự án Luật đủ điều kiện để Ủy ban trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp tháng 8 này và trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đại diện các cơ quan để sớm hoàn thiện các ý kiến bằng văn bản, hoàn thành báo cáo để cùng với Ủy ban báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tháng 8 này. Về phía Bộ Công thương cần có báo cáo bổ sung để Ủy ban xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đóng góp ý kiến./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Cần có giải pháp ngăn chặn hiểm họa lừa đảo trên không gian mạng

Cần có giải pháp ngăn chặn hiểm họa lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây, vấn đề lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhức nhối, gây thiệt hại to lớn về tài sản và tinh thần cho nhiều cá nhân và cộng đồng. Hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh và an toàn, nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa ra phân tích sâu sắc về “mặt trái” của công nghệ, thực trạng lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục và ngăn chặn vấn nạn này.
Mức giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần căn cứ vào giá thị trường

Mức giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần căn cứ vào giá thị trường

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Địa chất và khoáng sản, nhiều chuyên gia, ĐBQH cho rằng, mức giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải căn cứ vào giá thị trường trong khu vực hoặc quốc tế đối với loại khoáng sản đó tại thời điểm đấu giá. Đặc biệt là phải đảm bảo không làm thất thu nộp vào ngân sách Nhà nước...
Cần làm rõ hơn quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Cần làm rõ hơn quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Dự án Luật Địa chất và khoáng sản được Quốc hội sẽ tiếp tục được lấy ý kiến để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đóng góp ý kiến vào dự án Luật này, nhiều đơn vị tham gia khai khoáng, chuyên gia, luật sư nêu quan điểm: Ban soạn thảo cần làm rõ hơn quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản để vừa thuận lợi cho các doanh nghiệp, vừa thực hiện công tác quản lý.
Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong ngành Y tế

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong ngành Y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khắc phục các khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật.
Chi tiết 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định Luật Đất đai 2024

Chi tiết 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8 nêu 7 trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).
Mở cửa Phòng trưng bày “Nhận diện thực phẩm thật - giả” với hơn 400 sản phẩm hàng hóa

Mở cửa Phòng trưng bày “Nhận diện thực phẩm thật - giả” với hơn 400 sản phẩm hàng hóa

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường (3/7/1957 - 3/7/2024), sáng nay 3/7/2024 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội,Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả với chủ đề “Nhận diện thực phẩm thật - giả”.
Danh mục thuốc BHYT của Việt Nam tương đối đầy đủ, toàn diện nhu cầu sử dụng thuốc

Danh mục thuốc BHYT của Việt Nam tương đối đầy đủ, toàn diện nhu cầu sử dụng thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên thế giới có danh mục thuốc đáp ứng tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ BHYT.
Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Đề cập về trách nhiệm lập quy hoạch khoáng sản, nhiều ĐBQH thống nhất cho rằng, việc giao cho Bộ ngành, cơ quan nào chịu trách nhiệm trong lập quy hoạch khoáng sản đều phải bảo đảm sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, phát huy được tối đa năng lực tổ chức của các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.
Chủ tịch Samsung hé lộ kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trong 3 năm tới

Chủ tịch Samsung hé lộ kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trong 3 năm tới

"Sự phát triển của Việt Nam cũng là sự phát triển của Samsung. Sự thành công của Việt Nam cũng là thành công của Samsung. Chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam vì những hỗ trợ vừa qua", Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong bày tỏ.
Từ 1/7 thêm nhóm người được hỗ trợ tiền đóng BHYT

Từ 1/7 thêm nhóm người được hỗ trợ tiền đóng BHYT

Từ 1/7/2024, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bổ sung vào nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

Sáng 1/7, tại Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tọa đàm bàn tròn với lãnh đạo gần 20 tập đoàn lớn hàng đầu của nước này trong các lĩnh vực.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024

Tăng lương cơ sở; mức lương hưu, trợ cấp BHXH; công khai người bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; sửa quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu; đại lý thanh toán được giao dịch không quá 200 triệu đồng/ngày... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Vào lúc 14h30 (giờ địa phương) ngày 30/6, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân, cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.
Chi tiết bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7

Chi tiết bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7

Khi tăng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo Kết luận của Bộ Chính trị thì lương công chức, viên chức từ 1/7 thấp nhất 3,1 triệu đồng một tháng, cao nhất là chuyên gia cao cấp bậc 3 với 23,4 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra thành công tốt đẹp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao theo đúng quy định của pháp luật và nội quy Kỳ họp, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật

Với 404/469 (chiếm 83,13%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Tại Kỳ họp thứ 7, sáng 29/6 với 454/465 (chiếm 93,42%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Việt Nam xuất siêu 11,63 tỷ USD trong 6 tháng năm 2024

Việt Nam xuất siêu 11,63 tỷ USD trong 6 tháng năm 2024

6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về giá đất

Chính phủ ban hành Nghị định mới về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.
Sáng nay, bế mạc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Sáng nay, bế mạc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và được chia làm 2 đợt (đợt 1, từ ngày 20/5-8/6 và đợt 2, từ ngày 17-29/6). Theo chương trình, sáng nay (29/6), Kỳ họp sẽ tiến hành phiên bế mạc.
Tháo gỡ sớm những tồn tại, vướng mắc trong nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Tháo gỡ sớm những tồn tại, vướng mắc trong nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Tại phiên thảo luận ở Hội trường sáng 28/6, đa số các ý kiến ĐBQH tán thành việc xây dựng, ban hành Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề về nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
Cán bộ, Đảng viên với việc thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức Cách mạng

Cán bộ, Đảng viên với việc thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức Cách mạng

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mỗi thời kỳ đều rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhằm đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để hình thành những chuẩn mực đạo đức cách mạng nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Phóng viên ảnh Hoàng An - Hoàng Anh:  Tiếp bước cha “ghi lại khoảnh khắc vàng”

Phóng viên ảnh Hoàng An - Hoàng Anh: Tiếp bước cha “ghi lại khoảnh khắc vàng”

Phóng viên Hoàng An - Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống đã có hơn 20 năm cầm máy và cho ra đời những tác phẩm nhiếp ảnh gây tiếng vang lớn ở trong nước cũng như quốc tế. Giờ đây, cô con gái nhỏ Hoàng Anh cũng đã tiếp bước cha, tự tin bước vào nghề nhiếp ảnh báo chí.
Xu hướng sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên “lên ngôi” nhưng cần thận trọng

Xu hướng sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên “lên ngôi” nhưng cần thận trọng

Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hãy là “người tiêu dùng thông thái” khi lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm.
Làm hay hơn, tốt hơn, chuyên nghiệp hơn mạng xã hội - điều báo chí cần hướng tới

Làm hay hơn, tốt hơn, chuyên nghiệp hơn mạng xã hội - điều báo chí cần hướng tới

“Lấy sở trường của mạng xã hội để cạnh tranh với sở đoản của báo chí thì không thể cạnh tranh được, làm hay hơn họ, tốt hơn họ, chuyên nghiệp hơn họ là điều báo chí cần hướng tới”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu quan điểm.
Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.
Trình Quốc hội tăng mức lương cơ sở  từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Trình Quốc hội tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.
Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 3 đề nghị xây dựng luật

Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 3 đề nghị xây dựng luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 24/6/2024 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 06 năm 2024.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động