Làm rõ phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, tránh chồng chéo với hệ thống pháp luật hiện hành

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 16/8, các đại biểu nghe Tờ trình, báo cáo thẩm định và thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Thủ tướng ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2021-2025 Đề xuất xây dựng Luật Phòng thủ dân sự
hượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp.
Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp.

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự khắc phục sự phân tán, riêng lẻ của các văn bản luật và văn bản dưới luật

Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình Dự án Luật Phòng thủ dân sự, trong đó nêu rõ sự cần thiết ban hành luật. Bởi phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

Phòng thủ dân sự bao gồm tổng thể các hoạt động được chuẩn bị từ thời bình, khi có chiến tranh xảy ra để chủ động phòng, chống thảm họa do chiến tranh; hoặc tổng thể các hoạt động được chuẩn bị để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa do con người hoặc thiên nhiên gây ra, nhằm bảo đảm an toàn hoặc hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nhằm cụ thể hóa quy định về phòng thủ dân sự trong Luật Quốc phòng, Chính phủ đã ban hành và triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động phòng thủ dân sự thời gian qua cũng tồn tại một số hạn chế, đặt ra yêu cầu phải xây dựng một đạo luật về phòng thủ dân sự, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động thực tiễn.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, việc xây dựng đạo luật về phòng thủ dân sự là rất cần thiết nhằm bổ khuyết vào những khoảng trống của pháp luật hiện hành, bao quát đầy đủ hơn về hoạt động phòng thủ dân sự. Khắc phục sự phân tán, riêng lẻ của các văn bản luật và các văn bản dưới luật, bao quát các quy định pháp lý về phòng thủ dân sự nâng thành một đạo luật để áp dụng thống nhất. Phòng thủ dân sự là lĩnh vực được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức coi trọng và đã ban hành đạo luật riêng, tạo cơ sở để chúng ta nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật Phòng thủ dân sự của Việt Nam…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình Dự án Luật Phòng thủ dân sự
Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình Dự án Luật Phòng thủ dân sự

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự được bố cục thành 7 chương, 75 điều, nội dung Luật Phòng thủ dân sự tập trung vào 6 chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, gồm: Đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố trong hoạt động phòng thủ dân sự. Phân công trong quản lý nhà nước và phân cấp trong tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố. Quy định các biện pháp bảo vệ người dân trước thảm họa, sự cố và hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đổi mới tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (big data) trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố. Quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự.

Ban soạn thảo xin cũng ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề trạng khẩn cấp về phòng phủ dân sự. Theo đó, phương án 1 quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự từ (quy định tại Điều 29 đến Điều 33 của dự thảo luật) và phương án 2 không quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự.

Nghiên cứu kỹ quy định về phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng thủ dân sự do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày tại phiên họp cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hộicơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự và cho rằng, phòng thủ dân sự là bộ phận quan trọng của phòng thủ quốc gia luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng; phòng thủ dân sự liên quan tới mọi lĩnh vực của đất nước và là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, với sự tham gia của mọi người dân.

Trước những diễn biến khó lường, phức tạp của tình hình thiên tai, dịch bệnh, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, những biến động của tình hình thế giới, khu vực thì việc ban hành luật này là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các căn cứ và làm rõ thêm về sự cần thiết phải ban hành Luật Phòng thủ dân sự.

Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng luật này cần đặt trong tổng thể xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự và các chiến lược quan trọng khác về quốc phòng, an ninh và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để có cơ sở vững chắc hơn; ưu tiên xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp; hoặc nếu các luật chuyên ngành còn thiếu, quy định chưa thống nhất thì nên xây dựng một luật sửa nhiều luật hoặc tổ chức thực hiện tốt các quy định đã có của luật chuyên ngành.

Về hồ sơ dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị cơ bản đúng quy định, nhưng đề nghị cân nhắc, vì chỉ có 01 nghị định quy định chi tiết 15 nội dung với 68 điều. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung thông tin về pháp luật phòng thủ dân sự ở một số nước để nghiên cứu, cho ý kiến và xây dựng luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng thủ dân sự
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng thủ dân sự

Đối với phạm vi điều chỉnh và tên gọi của dự thảo Luật cơ bản bao quát các nội dung phòng thủ dân sự, nhưng Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị cần bám sát quy định phòng thủ dân sự tại Điều 13 Luật Quốc phòng. Phạm vi điều chỉnh của Luật liên quan trực tiếp đến nội hàm của khái niệm “Phòng thủ dân sự”, nhưng dự thảo chưa cân đối giữa các nhóm nội dung; 6 Nhóm chính sách chính đã nêu, cần tiếp tục cụ thể hơn chính sách 3 và chính sách 5 và các nội dung thể hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Có ý kiến cho rằng, luật này chỉ điều chỉnh về phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng trở lên, vì các trường hợp thông thường đã có các luật chuyên ngành quy định; ý kiến khác đề nghị sửa tên Luật là “Luật Phòng vệ dân sự”, vì “phòng thủ” gắn với chiến tranh, quân sự hoặc sửa thành “Luật Phòng, chống thảm họa, sự cố do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và phòng thủ dân sự”. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc xác định phạm vi điều chỉnh rất quan trọng, nên đề nghị nghiên cứu, làm rõ để xây dựng phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ đất nước, không chồng lấn sang phạm vi của các luật chuyên ngành.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, về quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự quy định tại Mục 4 Chương II, qua thảo luận còn có 2 loại ý kiến:

Một số ý kiến cho rằng, việc quy định phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp là cần thiết nhưng đề nghị sửa lại tên Mục 4 là “Phòng thủ dân sự trong trường hợp khẩn cấp” tránh chồng chéo với hoạt động phòng thủ dân sự thông thường. Pháp luật hiện hành chưa quy định phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp, nên khi xảy ra tình trạng khẩn cấp thì sẽ kích hoạt các biện pháp phòng thủ dân sự phù hợp; đồng thời cần rà soát tránh nhắc lại nội dung về tình trạng khẩn cấp đã được pháp luật quy định.

Đại biểu tham dự phiên họp
Đại biểu tham dự phiên họp

Một số ý kiến đề nghị tổng kết thực hiện quy định về tình trạng khẩn cấp và xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp trước; bổ sung giải thích cụm từ “tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự”.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị nghiên cứu kỹ, nếu quy định về phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp cần làm rõ các “khoảng trống” pháp lý của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các luật khác; chỉnh lý để tránh chồng chéo, trùng lắp; đánh giá thêm về cơ sở, nhất là thực tế việc chống dịch Covid-19 vừa qua cho phù hợp về phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp và nghiên cứu xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp; theo đó việc triển khai các biện pháp để xử lý thảm họa, sự cố cấp độ 4 sẽ áp dụng các quy định của Luật về tình trạng khẩn cấp.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng cho ý kiến về các quy định khác trong dự thảo luật như: biện pháp đặc biệt hỗ trợ ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố cấp độ 4; quy định cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và lực lượng phòng thủ dân sự; quỹ phòng thủ dân sự; trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự…

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật

Phát biểu mở đầu nội dung thảo luận, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Luật Quốc phòng năm 2018 tiếp tục kế thừa và tạo khung pháp lý chung cho hoạt động phòng thủ dân sự được tổ chức triển khai trong thực tiễn. Phòng thủ dân sự là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và là một trong các nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của phòng thủ quốc gia. Theo quy định tại Điều 13 Luật Quốc phòng, hiện nay hoạt động này đang thực hiện theo Nghị định số 02 năm 2019 của Chính phủ và các pháp luật có liên quan.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội
Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu

Trước tình hình thế giới, khu vực gần đây chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường dưới tác động của nhiều nhân tố đang gia tăng diễn biến phức tạp và gây thiệt hại to lớn về người và của như đại dịch Covid-19 vừa qua. Hoạt động phòng thủ dân sự tuy đã huy động và sử dụng cơ bản hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm phòng ngừa, cảnh báo, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nhưng quá trình tổ chức thực hiện cũng đã bộc lộ nhiều vướng mắc, hạn chế, bất cập về thể chế, về năng lực dự báo, cảnh báo rủi ro thiên tai, công tác di dời người dân khi có thảm họa, sự cố, thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân, sự phối kết hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, trang bị phương tiện của lực lượng chuyên trách… nên cần thiết phải xây dựng Luật Phòng thủ dân sự để nghiên cứu, khắc phục các bất cập chế nêu trên, nhằm thể chế đầy đủ quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, để bảo đảm chất lượng thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng An ninh đã phối hợp với Ban soạn thảo dự án luật, các cơ quan hữu quan tiến hành khảo sát ở một số địa phương; chủ trì tổ chức tọa đàm và phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức tọa đàm khoa học về dự án luật này. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng đã tổ chức hội nghị thẩm tra sơ bộ, Bộ Quốc phòng đã tích cực, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng báo cáo ý kiến giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu tại hội nghị thẩm tra sơ bộ.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ cho ý kiến tập trung những vấn đề lớn:

Thứ nhất, sự cần thiết ban hành luật, những lý do nêu trong tờ trình, quan điểm của cơ quan thẩm tra, những vấn đề cần làm rõ về căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Thứ hai, sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, sự phù hợp với Hiến pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Thứ ba, về hồ sơ dự án luật đã điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến cả về Tờ trình, báo cáo tổng kết đánh giá tác động chính sách bình đẳng giới, dự thảo nghị định và các quy định chi tiết.

Thứ tư, về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.

Thứ năm, về những nội dung cụ thể trong dự thảo luật liên quan đến: giải thích từ ngữ; quy định các dạng thảm họa, sự cố, đánh giá mức độ rủi ro và phân loại cấp độ thảm họa, sự cố; xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự về tiêu chí phân loại, phân công các bộ, ngành xây dựng tiêu chí; yêu cầu đáp ứng phòng thủ dân sự tại các công trình; quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự; về biện pháp đặc biệt hỗ trợ ứng phó, khắc phục thảm họa sự cố cấp độ 4…

Làm rõ phạm vi điều chỉnh tránh chồng chéo, dàn trải trong hệ thống pháp luật

Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan thảo đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Phòng thủ dân sự khá công phu, đầy đủ theo quy định của pháp luật
Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan thảo đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Phòng thủ dân sự khá công phu, đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cho ý kiến vào các nội dung cụ thể của dự thảo luật, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan thảo đã xây dựng hồ sơ dự án luật khá công phu, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng tình với cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng thủ dân sự, vừa đảm bảo khung pháp lý, đảm bảo thực tiễn diễn ra trong nhiều năm vừa qua.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, mặc dù khái niệm phòng thủ dân sự đã được quy định tại Điều 13 Luật Quốc phòng, tuy vẫn cần bổ sung khái niệm này trong dự thảo Luật Phòng thủ dân sự để người dân dễ thực hiện. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật rất rộng, đề nghị Ban soạn thảo rà soát kỹ lưỡng với các luật liên quan như: Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Bảo vệ môi trường… tránh tình trạng càng ban hành thêm luật, càng làm cho hệ thống pháp luật thiếu thống nhất, chồng chéo.

Tờ trình của Chính phủ đề xuất 2 phương án: Phương án 1 quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự; Phương án 2 không quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự. Trong đó, Chính phủ chọn phương án 1 và được thể trong dự thảo luật. Tuy nhiên, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, do lần đầu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho ý kiến vì vậy đề nghị ban soạn thảo trình hai phương án và làm rõ những ưu, nhược điểm của từng phương án, để đại biểu Quốc hội nghiên cứu lựa chọn chính xác hơn.

Về thẩm quyền ban bố tình trạng giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp được quy định tại dự thảo luật, trong đó Điều 22 quy định về 4 cấp độ thảm họa, sự cố; Điều 23 quy định về thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ thảm họa, sự cố. Cho ý kiến về quy định này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Điều 23 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ban bố bãi thảm họa sự cố cấp 1. Tuy nhiên, trong Hiến pháp nêu rõ ở cấp địa phương không được ban bố tình trạng khẩn cấp.

Về thẩm quyền ban bố tình trạng giới nghiêm, dự thảo luật quy định: Chủ tịch tỉnh ban bố tình trạng giới nghiêm ở một huyện trên địa bàn; Chủ tịch huyện ban bố tình trạng nghiêm 1-2 xã trên địa bàn. Tuy nhiên thảm họa, sự cố cấp độ 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ban bố và bãi bỏ thảm họa cấp độ 1 nhưng cấp độ 1 có thể lan rộng ra cả huyện, như vậy theo Hiến pháp lại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện không có thẩm quyền ban bố giới nghiêm… Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp và thẩm quyền ban bố tình trạng giới nghiêm cho thống nhất, đồng bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định khái niệm phòng thủ dân sự xuất hiện lần đầu tại Luật Quốc phòng và Nghị định 02 của Chính phủ. Đây là lĩnh vực mới, chưa rạch ròi, chưa đủ rõ về nội hàm cũng như các quy định đang phân tán, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Về thuật ngữ phòng thủ dân sự quy định trong Luật Quốc phòng và pháp luật về phòng thủ dân sự vẫn chưa thống nhất. Cụ thể, định nghĩa trong Luật Quốc phòng có nêu: Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

Trong khi đó tại Chiến lược về phòng thủ dân sự và Nghị định 02 của Chính phủ lại định nghĩa Phòng thủ dân sự là phòng ngừa, khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng ngừa, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh – không nêu phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ quốc gia. Trong Luật Quốc phòng chỉ nói "phòng, chống" (có thêm "chống") nhưng thiếu "khắc phục hậu quả".

Trong Nghị định 02 của Chính phủ không nói đến "chống", nhưng nói đến "khắc phục hậu quả". Như vậy, trong hai văn bản pháp luật hiện hành có sự không thống nhất về khái niệm, Ban soạn thảo cần rà soát lại đảm bảo đúng chủ trương của Đảng và đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, hệ thống pháp luật chuyên ngành đã quy định về phòng chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố,như: Luật Phòng, chống thiên tai; Luật đê điều; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp… Qua Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho thấy việc xây dựng luật nhằm lấp khoảng trống về phòng thủ dân sự mà luật chuyên ngành chưa có; những luật chuyên ngành đã quy định cụ thể về phòng thủ dân sự sẽ áp dụng theo luật chuyên ngành.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nội dung về phòng thủ dân sự quy định tại hai loại văn bản pháp luật, gồm Luật Phòng thủ dân sự và luật chuyên ngành sẽ không đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo làm rõ các quy định liên quan đến thảm họa, sự cố trong các luật chuyên ngành đã có đầy đủ 3 nội hàm về phòng, chống và khắc phục hậu quả hay chưa? Việc phân chia phạm vi điều chỉnh luật như vậy có phù hợp hay không, nếu chưa làm rõ sẽ rất khó cho việc thiết kế luật này.

Về quan điểm xây dựng luật của ban soạn thảo có nêu: đối với tình trạng khẩn cấp liên quan đến dân sự thì quy định trong Luật Phòng thủ dân sự, còn tình trạng khẩn cấp liên quan đến quốc phòng an ninh sẽ quy định trong Pháp lệnh khẩn cấp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này sẽ gây hệ lụy là một lĩnh vực về phòng thì về tình trạng khẩn cấp lại được quy định ở hai văn bản pháp luật. Nếu quy định như vậy sẽ phải nâng pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp thành luật và trên thực tế liệu có phân định rạch ròi tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh và tình trạng khẩn cấp về dân sự; liệu có xảy ra tình trạng phân tán, chồng chéo, dàn trải trong hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi ý một số phương án để ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đó là không quy định tình trạng khẩn cấp trong Luật Phòng thủ dân sự mà sẽ nâng Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp lên thành luật; hoặc không nâng Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp lên thành luật mà quy định vào Luật Phòng thủ dân sự… Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ban soạn thảo cần làm rõ phạm vi dự thảo luật, từ đó mới có căn cứ, cơ sở thiết kế các điều khoản cụ thể.

 Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị ban soạn thảo rà soát hệ thống luật hiện hành, đảm bảo sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị ban soạn thảo rà soát hệ thống luật hiện hành, đảm bảo sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga biết, dự án Luật Phòng thủ dân sự có nội dung liên quan đến 86 văn bản quy phạm pháp luật, gồm Hiến pháp, 47 bộ luật và luật, pháp lệnh, 26 nghị định Chính phủ và 13 quyết định của Thủ tướng. Luật Phòng thủ dân sự được ban hành không thay thế các văn bản này và được áp dụng trong trường hợp các văn bản pháp luật chưa quy định.

Do giao thoa với nhiều luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện, kỹ lưỡng các quy định của Luật Phòng thủ dân sự để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. Đặc biệt là các nội dung quy định về xác định cấp độ của thảm họa, sự cố, thẩm quyền ban bố, bãi bỏ các cấp độ thảm họa sự cố, tình trạng khẩn cấp, các hoạt động phòng thủ dân sự khi có nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố…

Tại phiên thảo luận, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và cơ quan soạn thảo luật đã giải trình, tiếp thu ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến phạm vi điều chỉnh dự thảo luật, khái niệm về phòng thủ dân sự, quy định về tình trạng khẩn cấp trong dự thảo luật…

Phát biểu kết luận phiên thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết ban hành luật, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và sự cầu thị của cơ quan soạn thảo dự án luật, sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan cũng như Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội trong quá trình chuẩn bị thẩm tra sơ bộ dự thảo luật.

Các ý kiến tại phiên họp tập trung vào sự thống nhất giữa quy định của dự thảo luật, pháp luật liên quan; giải thích từ ngữ; quy định các dạng thảm họa, sự cố; đánh giá mức độ rủi ro và phân loại cấp độ thảm họa sự cố; xây dựng hệ thống công trình, quy định về phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp…

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận nội dung thảo luận.
Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận nội dung thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị lại dự án luật, trong đó cần làm rõ hơn các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc ban hành luật và phạm vi điều chỉnh, những nội dung kế thừa, phát triển, những nội dung mới so với pháp luật hiện hành, bảo đảm cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống và khắc phục thảm họa, sự cố, đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự sẽ ban hành trong thời gian gần đây.

Ban soạn thảo cần có báo cáo tổng kết, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện hơn kết quả thi hành pháp luật về phòng thủ dân sự, pháp luật liên quan có quy định về việc phòng thủ dân sự, đánh giá tác động với các chính sách của dự án luật và một số quy định cụ thể dự thảo luật chưa được xem xét.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, làm rõ khái niệm phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp, thảm họa, sự cố và các cái khái niệm về phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp, thảm họa sự cố và các điểm khác; làm rõ phạm vi điều chỉnh để thống nhất với nội dung dự thảo luật và quy định phòng thủ dân sự tại Điều 13 Luật Quốc phòng, cũng như các quy định của pháp luật khác về phòng thủ dân sự, tránh mâu thuẫn, chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của các luật liên quan.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, do nội dung dự thảo luật liên quan đến rất nhiều văn bản luật về phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp, thảm họa, sự cố, trong đó có văn bản đã có những quy định cụ thể và đang thực hiện. Vì vậy, cần phải tổng kết, đánh giá việc thi hành các luật liên quan; rà soát một cách cụ thể nhất, nhất là khoảng trống mà các pháp luật chưa quy định hoặc quy định khác để thiết kế lại các điều luật; liệt kê, rà soát đầy đủ từng khoảng trống để đưa vào các điều luật một cách cụ thể.

Tiếp tục rà soát để giải thích các từ ngữ trong dự thảo luật rõ ràng, dễ hiểu, dễ phân định, làm căn cứ để quy định các nội dung có liên quan; xây dựng, đánh giá các tiêu chí phân loại, yêu cầu đáp ứng trong phòng thủ dân sự trong các công trình phòng thủ dân sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, tránh phát sinh thủ tục, nghĩa vụ và bảo đảm tính khả thi…

Sau phiên họp này, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo Chính phủ huy động lực lượng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị lại sớm dự thảo luật và hồ sơ dự án luật, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ vào phiên họp tháng 9 tới.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội và các cơ quan liên quan thẩm tra dự án luật để báo cáo Ban Thường vụ Quốc hội; phấn đấu trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 4 tới.

Minh Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ngành y tế thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức

Ngành y tế thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế nhằm giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế yên tâm công tác phục vụ lâu dài trong ngành y tế.
Thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Chiều 01/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

“Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn thì trách nhiệm của các cơ quan nhà nước càng phải cao”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Sáng 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
Ồ ạt trồng sầu riêng, chanh leo, Bộ Nông nghiệp phát đi cảnh báo

Ồ ạt trồng sầu riêng, chanh leo, Bộ Nông nghiệp phát đi cảnh báo

Từ khi sầu riêng và chanh leo của Việt Nam được xuất khẩu tiểu ngạch Trung Quốc đã giúp cho giá hai loại nông sản này tăng mạnh. Từ đó, nhiều địa phương đã ồ ạt chặt bỏ cây trồng khác để thay thế bằng sầu riêng và chanh leo. Trước thực trạng này, Bộ NN-PTNT khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo.
Bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine

Bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine

Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Đến thời điểm này, chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19". Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của ngành ngoại giao trong thực hiện ngoại giao vaccine, đóng góp vào thành công của chiến lược vaccine và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
Tăng cường hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ về ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam đề nghị các quốc gia trong Cộng đồng Pháp ngữ, Nghị viện Pháp ngữ tiếp tục thúc đẩy hoạt động ngoại giao khí hậu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, kết nối với các tổ chức quốc tế, các chiến dịch quốc tế nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng quản lý và huy động tối đa hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.
Thủ tướng: Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Thủ tướng: Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Tham dự sự kiện về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cùng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam.
Thủy sản Việt Nam đón nhận tin cực vui: Lần đầu tiên xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD

Thủy sản Việt Nam đón nhận tin cực vui: Lần đầu tiên xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD

Trong bối cảnh nên kinh tế toàn cầu khó khăn, ngành Thủy sản Việt Nam đã tạo ra kỳ tích khi cán mốc xuất khẩu 10 tỷ USD ngay trong tháng 11. Đây là một sự kiện quan trọng vừa được Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) loan báo và cho biết sẽ có lễ mừng sự kiện này.
Không để xảy ra việc nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Không để xảy ra việc nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Các doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động.
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1445/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Thủ tướng: Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Thủ tướng: Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Thanh Hóa kỳ vọng tạo ra 1.000 tỷ đồng từ việc hỗ trợ xây dựng các mô hình cây, con ở miền núi

Thanh Hóa kỳ vọng tạo ra 1.000 tỷ đồng từ việc hỗ trợ xây dựng các mô hình cây, con ở miền núi

Đề án nhằm hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với từng vùng, miền theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy tính lợi thế của miền núi. Dự kiến đề án thực hiện thành công sẽ tạo sinh kế với giá trị hàng hóa giai đoạn 2022-2025 khoảng 500 tỷ đồng, giai đoạn 2025-2030 khoảng 1.000 tỷ đồng.
Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước

Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước

Là tỉnh có thế mạnh về lĩnh vực thủy sản trong đó nổi bật là sản xuất tôm. Tôm Bạc Liêu từng bước khẳng định vị thế. Trên nền tảng đó, tỉnh Bạc Liêu đang nỗ lực xây dựng hình ảnh, niềm tin đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước.
Cuối năm cánh cửa xuất khẩu rộng mở cho nông sản Việt Nam

Cuối năm cánh cửa xuất khẩu rộng mở cho nông sản Việt Nam

Hàng loạt các thị trường lớn như: Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand... đã đồng ý thỏa thuận nhập khẩu nông sản Việt Nam. Năm 2022 có thể được coi là một năm thắng lợi nhất từ trước đến nay với nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc thực vật của Việt Nam được phép tiếp cận đến các thị trường thế giới.
Cuối năm căng mình phòng chống dịch trên vật nuôi, chặn nguy cơ bùng phát

Cuối năm căng mình phòng chống dịch trên vật nuôi, chặn nguy cơ bùng phát

Càng về cuối năm, giai đoạn người chăn nuôi mở rộng quy mô, tái đàn phục vụ thị trường Tết. Đây cũng là giai đoạn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi có nguy cơ bùng phát. Bộ NN-PTNT chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do nguy xảy ra cơ dịch là rất cao.
Tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Ngày 23/11, Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 4 đã khai mạc tại Hà Nội với chuỗi các sự kiện phong phú được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam.
Có bất thường không khi ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo vẫn phải nhập gần 1 triệu tấn gạo mỗi năm?

Có bất thường không khi ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo vẫn phải nhập gần 1 triệu tấn gạo mỗi năm?

Việt Nam là ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo với sản lượng từ 6 – 6,5 triệu tấn/năm. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, gạo Việt Nam còn đem lại nguồn lực tài chính to lớn cho đất nước. Tuy nhiên, hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo, vậy có điều gì bất thường?
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Ngăn đà giảm giá heo, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu vấn đề xuất khẩu

Ngăn đà giảm giá heo, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu vấn đề xuất khẩu

Trước tình trạng giá heo hơi liên tục giảm trong thời gian qua, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu phản ánh liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt heo.
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến

Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến

Sáng nay (19/11), Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.
Muôn kiểu hoa sang trọng dành tặng thầy cô Ngày 20/11

Muôn kiểu hoa sang trọng dành tặng thầy cô Ngày 20/11

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài những lời chúc hay, ý nghĩa thì những bó hoa tươi thắm là món quà không thể thiếu để dành tặng thầy cô giáo trong ngày này.
Xem thêm

Tin đọc nhiều

Sửng sốt với siêu cây cảnh trị giá 60 tỷ có xứng tầm 'đệ nhất trời Nam'

Trai quê lúa lập trang trại nuôi ốc nhồi khủng bán online thu gần 1 tỷ/năm

Bưởi da xanh Bến Tre đáp máy bay sang Mỹ, gây sốt với giá gần 400 nghìn đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 5/12 ít biến động, lo ngại dịch lan rộng, Tết này có thiếu thịt heo?

Bất ngờ với vườn bưởi diễn trĩu quả, giá tăng vọt vì thương lái mua gom bưởi Tết

Giá heo hơi hôm nay (4/12) giảm sát ngưỡng 50.000 đồng/kg - khó xuất khẩu, trữ heo đông lạnh có khả thi?

Lạc bước ở vườn bưởi cảnh cổ thụ thơm nức, khách đặt trăm triệu mỗi cây

'Ma trận' nguồn gốc sản phẩm Ngô nếp Đại Việt

Nhu cầu rất lớn nhưng tại sao Việt Nam mới xuất khẩu được 30.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc

Quảng Ninh: Danh thắng Thác Mơ hút khách từ vẻ đẹp núi rừng hoang sơ

Top 4 danh thắng hút khách du lịch ở Quảng Ninh

Đặc sản "hiếm có khó tìm" ở Ninh Thuận, không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức

Nghề độc lạ ở làng đào Nhật Tân, chỉ đi tuốt lá mỗi ngày kiếm nửa triệu

Bưởi da xanh Bà Rịa-Vũng Tàu cất cánh từ những vùng chuyên canh bưởi hữu cơ

Thứ vỏ bỏ đi đem phơi khô không ngờ thành đặc sản “quý hơn vàng”, giá lên đến 42 triệu đồng/kg

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động