Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Sáng 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp Chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.
Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia tầm nhìn năm 2045 Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về phát triển năng lượng Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng
Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch, đề cương giám sát của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.
Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch, đề cương giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết, về quá trình chuẩn bị, thực hiện Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15 ngày 04/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. năm 2023, Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát đã quyết định thành lập tổ giúp việc; đồng thời chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và tổ giúp việc của Quốc hội chủ động tổ chức thu thập, nghiên cứu thông tin, tài liệu và làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học và một số cơ quan có liên quan.

Đoàn giám sát đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan, đồng thời tổ chức Phiên họp lần thứ nhất, Tổ giúp việc đã tiếp thu, hoàn chỉnh các tài liệu báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát đã được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Về mục đích của Đoàn giám sát nhằm đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021. Phát hiện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Đồng thời, rút ra các bài học kinh nghiệm để phục vụ cho việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi

Nội dung giám sát tập trung vào việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng (trọng tâm là các Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Dầu khí, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Khoáng sản; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan).

Giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021, bao gồm: Cung cầu và an ninh năng lượng; Quy hoạch tổng thể và quy hoạch các phân ngành năng lượng; Bảo vệ môi trường, giảm phát thải; Khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; Một số nội dung khác, như vấn đề hợp tác quốc tế; xã hội; quốc phòng, an ninh liên quan đến phát triển năng lượng; một số dự án năng lượng chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc.

Về yêu cầu giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết, hoạt động giám sát sẽ bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng. Thực hiện đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Tích cực, chủ động đổi mới cách thức, phương pháp triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, lựa chọn các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo tính kế thừa kết quả thực hiện của các cơ quan liên quan. Lựa chọn các hình thức giám sát phù hợp; xác định cụ thể Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương để thực hiện giám sát chuyên sâu bảo đảm mục đích yêu cầu giám sát. Phân công, phối hợp, triển khai thực hiện khoa học, chặt chẽ, tránh chồng chéo, phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, UBND cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian giám sát từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2021, trong đó lưu ý đến những nội dung có tính kế thừa, liên quan trong giai đoạn trước hoặc sau khung thời gian nêu trên….

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. về: nội dung đối tượng, phạm vi giám sát; về phương thức hoạt động của Đoàn giám sát để đảm bảo hiệu quả, chất lượng thực chất của hoạt động giám sát, tránh chồng chéo, lãng phí, gây phiền hà cho địa phương, cơ sở, trong đó có việc tổ chức nghiên cứu, kế thừa tối đa các báo cáo của các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan, đặc biệt là kết quả thực hiện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; về việc tổ chức ba đoàn công tác giám sát trực tiếp hoặc cử các tổ khảo sát tại các địa phương có những nội dung nổi bật trong phát triển năng lượng có một số công trình trọng điểm năng lượng và về tiến độ thực hiện.

Giám sát tổng thể các ngành năng lượng để đảm bảo tính toàn diện

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh góp ý tại Phiên họp.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh góp ý tại Phiên họp.

Góp ý về Dự thảo Kế hoạch và Đề cương chi tiết của Đoàn giám sát, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đề nghị bổ sung vào Đề cương báo cáo giám sát về đánh giá các văn bản, vướng mắc trong việc thực hiện phát triển năng lượng; bổ sung nội dung về các giải pháp bảo vệ môi trường khi các cái nhà máy năng lượng dừng hoạt động. Lãnh đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị bổ sung vào Đề cương báo cáo giám sát về công tác chỉ đạo việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đối với các tập đoàn, tổng công ty trong ngành năng lượng.

Về đối tượng chịu giám sát, cân nhắc bổ sung đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công thương đối với phát triển năng lượng; đánh giá việc ban hành các văn bản của các tập đoàn, tổng công ty đã tháo gỡ trong cái quá trình thực hiện chính sách phát triển năng lượng như thế nào trong bối cảnh nhu cầu về điện tăng cao…

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng tình với nhiều nội dung cơ bản Đoàn giám sát nêu và góp ý một số vấn để liên quan đến sự cân đối hài hòa giữa các ngành tiến hành giám sát. Bởi đây là chuyên đề giám sát rộng, nhưng trong nội dung, pham vi, đối tượng giám sát tập trung nhiều về ngành điện. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, đối với ngành điện chỉ nên tập trung vào một số vấn đề giám sát đang được dư luận rất quan tâm. Ví dụ năng lượng tái tạo phát triển vượt công suất trong Quy hoạch điện 7; tình trạng đầu tư ồ ạt vào điện mặt trời, điện gió dẫn tới thừa thiếu cục bộ, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Đoàn giám sát cũng cần xem xét chính sách về xuất nhập khẩu và chiến lược đầu tư nâng cao năng lực của các ngành năng lượng của Việt Nam, trong đó ngành than hiện đang có nhiều khó khăn, bất cập.

Đồng tình với ý kiến tại phiên họp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, vấn đề năng lượng rất rộng, cần xem xét, cân đối giám sát tổng thể các ngành năng lượng để đảm bảo tính toàn diện. Đề nghị, chuyên đề giám sát nên tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có giá năng lượng - đây là vấn đề có tính nền tảng và được xã hội, Nhân dân rất quan tâm. Việc giám sát cũng cần tập trung vào trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển các năng lượng tái tạo, năng lượng mới và gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững và các cam kết trung hòa phát thải khí nhà kính vào năm 2050.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, thành viên Đoàn Giám sát nhấn mạnh đến 3 nội dung cơ bản của Đoàn giám sát cần hoàn thành, đó là: đảm bảo an ninh năng lượng; phát triển bền vững của ngành năng lượng và bảo đảm góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung. Để hoạt động giám sát hiệu quả, theo Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cần phân tích cái cũ, nhận định thực sự khoa học, trong đó làm rõ vì sao thời gian vừa qua bị phá vỡ quy hoạch điện, sắp tới có tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo hay không, phát triển ở mức như thế nào?...

Giám sát cần tập trung vào việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành pháp luật của Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, mục tiêu cuối cùng của giám sát của Quốc hội là gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành liên quan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, mục tiêu cuối cùng của giám sát của Quốc hội là gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành liên quan.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với các ý kiến phát biểu tại phiên họp, các ý kiến góp ý sâu sắc, đề nghị Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu bổ sung trong Đề cương giám sát và quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Đoàn giám sát xác định rõ hơn mục đích, căn cứ, phạm vi thực hiện chuyên đề giám sát này. Hiện có nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, nhưng giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. cần tập trung đánh giá việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành pháp luật của Nhà nước; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (nghị định, thông tư, kế hoạch, quyết định…) để triển khai các luật; giám sát việc tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, kết quả, tồn tại, hạn chế như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, mục tiêu cuối cùng của giám sát của Quốc hội là gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Việc giám sát cần xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng, có xảy ra tình trạng thiếu điện trong thời gian tới, đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện hiện nay như thế nào. Giám sát tập trung vào vấn đề chuyển đổi năng lượng, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điện, trong đó quy hoạch điện 7 điều chỉnh, quy hoạch điện 8… Bên cạnh đó, tập trung giám sát các chính sách phát triển năng lượng, chính sách tiết kiệm năng lượng, các chính sách liên quan đến khuyến khích, thu hút đầu tư, chính sách liên quan đến huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực, việc thu hút FDI, các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này, …

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý hoạt động giám sát cần tránh chồng chéo, trùng lặp. Đoàn giám sát cần khai thác kết quả của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán, kết quả giám sát của Ban Kinh tế Trung ương và những chuyên đề giám sát trước đây mà Ủy ban Kinh tế đã triển khai…. sử dụng kết quả đã có phân tích, đánh giá để đạt được mục tiêu của cuộc giám sát này.

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội., của các cơ quan để hoàn thiện Kế hoạch, Báo cáo, Hồ sơ giám sát, lưu ý tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó tập trung vào một số vấn đề:

Thứ nhất, xác định rõ phạm vi, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm của cuộc giám sát, hoàn thiện kế hoạch chi tiết để công báo cáo lựa chọn đối tượng giám sát. Tổ chức khảo sát làm việc, triển khai giám sát, bố trí lực lượng làm việc các Bộ, ngành trọng điểm, địa phương phù hợp, không hình thức, bảo đảm hiệu quả và ảnh hưởng ít nhất hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương. Huy động Hội đồng nhân dân các địa phương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện giám sát tại địa phương, khuyến khích nhưng không bắt buộc Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát và có báo cáo giám sát riêng. Lưu ý điều phối tránh nhiều đoàn giám sát trong cùng một địa phương.

Thứ hai, lưu ý một số nội dung lớn cần làm rõ của giám sát đó là rà soát, đánh giá và có ý kiến cụ thể về việc triển khai các căn cứ để phát triển năng lượng. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các luật, các nghị quyết Quốc hội, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội. có liên quan về phát triển năng lượng; ban hành các văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Các Bộ, ngành, địa phương xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trách nhiệm giải trình của các tổ chức và cá nhân đối với kết quả đạt được và bất cập, hạn chế. Đánh giá tổng thể việc ban hành chính sách, thực hiện chính sách và có ý kiến đề nghị cụ thể hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện. Lưu ý đánh giá các kiến nghị và giải pháp cụ thể về tổ chức quản lý nhà nước, phân công phân nhiệm về quản lý năng lượng cho phù hợp.

Thứ ba, nội dung và phạm vi giám sát rất rộng, nhiều nội dung chuyên sâu do đó cần tiếp tục xem xét, rà soát đảm bảo tiếp cận theo các nhóm vấn đề lớn, nổi bật của ngành năng lượng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Nghiên cứu kỹ để sử dụng các kết quả của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và của các chuyên đề giám sát của các cơ quan của Quốc hội cho các hoạt động giám sát. Đoàn giám sát lựa chọn một số nội dung quan trọng để phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, chuyên gia, hội thảo khoa học để làm rõ thêm một số vấn đề.

Thứ tư, tiếp tục rà soát phù hợp của các địa phương, báo cáo tương ứng với các đối tượng giám sát. Do đặc thù việc quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng nên ngoài những vấn đề chung, nội dung yêu cầu Bộ, ngành, địa phương báo cáo phải tách biệt rõ ràng những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương.

Thứ năm, tập trung nghiên cứu, đánh giá, có kiến nghị chính sách về chuyển đổi năng lượng, về cơ chế đầu tư kinh doanh, phát triển thị trường năng lượng, giá cả thị trường năng lượng, cơ chế dự phòng, dự trữ năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn năng lượng và sử dụng tiết kiệm có hiệu quả năng lượng. Những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh năng lượng và các cam kết quốc tế hiện nay về vấn đề năng lượng trên cơ sở đảm bảo độc lập, chủ quyền, an ninh năng lượng bền vững, phù hợp với tỉnh hình thực tiễn Việt Nam.

Thứ sáu, theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề tại phiên họp tháng 9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.; đề nghị rà soát lại toàn bộ mốc thời gian kế hoạch và để đảm bảo tương thích, phù hợp và kịp tiến độ…

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh toàn diện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh toàn diện

Sáng 2/12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Chính phủ yêu cầu thanh tra việc cấp room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

Chính phủ yêu cầu thanh tra việc cấp room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 và 2023 của Ngân hàng Nhà nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; Mở rộng diện miễn phí thẻ BHYT; Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ tiền… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2023.
Bỏ vân tay, thông tin quê quán trên thẻ căn cước từ 1/7/2024

Bỏ vân tay, thông tin quê quán trên thẻ căn cước từ 1/7/2024

Luật Căn cước mới quy định, trường thông tin về quê quán, vân tay đã được lược bỏ, không cần thể hiện trên thẻ căn cước. Quê quán của công dân sẽ được tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Công an tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định về công tác cán bộ

Công an tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 27/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.
Hôm nay (26/11), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Hôm nay (26/11), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các Chủ tịch nước Việt Nam.
Đề xuất tăng tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn 75% trong dự thảo luật

Đề xuất tăng tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn 75% trong dự thảo luật

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu tăng tỷ lệ tính mức lương hưu hằng tháng lên để thu hút người tham gia BHXH ở lại hệ thống an sinh.
Công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phát văn bản thông báo rộng rãi tới toàn xã hội về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, với thời gian nghỉ 7 ngày liên tục.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch UBND huyện Văn Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch UBND huyện Văn Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Văn Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Cần chính sách “mạnh” để thu hút, phát triển du lịch xanh

Cần chính sách “mạnh” để thu hút, phát triển du lịch xanh

Du lịch xanh là xu thế lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này cần nhiều giải pháp đồng bộ.
Nghề giáo: Không chỉ là sự dũng cảm mà trên hết là tình yêu thương vô bờ bến đối với học sinh

Nghề giáo: Không chỉ là sự dũng cảm mà trên hết là tình yêu thương vô bờ bến đối với học sinh

Tối 19/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Thay lời tri ân” năm 2023 với chủ đề “Tôi chọn nghề giáo”.
Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng

Đợt 2 Kỳ họp thứ 6 diễn ra từ 20-29/11 với việc Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và xem xét thông qua hàng loạt dự án luật, nghị quyết.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết

Nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam đề xuất đăng cai APEC năm 2027

Việt Nam đề xuất đăng cai APEC năm 2027

Sáng 17/11 (giờ địa phương), tại San Francisco (Mỹ), đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 17/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 60 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên cả nước đã tham dự cuộc gặp mặt.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất ba định hướng hợp tác tại IPEF

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất ba định hướng hợp tác tại IPEF

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất 3 định hướng lớn trong triển khai hợp tác IPEF thời gian tới. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao và ủng hộ những đề xuất của Chủ tịch nước.
3 thông điệp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

3 thông điệp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

Chiều 15/11 tại thành phố San Francisco, Mỹ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, trong đó nêu 3 nội dung đáng chú ý.
Công điện về triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Công điện về triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Sáng 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường sang Mỹ dự Tuần lễ cấp cao APEC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường sang Mỹ dự Tuần lễ cấp cao APEC

Sáng 14/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân rời sân bay Nội Bài, lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Mỹ, theo lời mời từ Tổng thống Biden.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Thanh Hóa đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước

Thanh Hóa đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước

Trong khuôn khổ làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ, Chủ tịch UBND Thanh Hóa – Đỗ Minh Tuấn đã báo cáo nhiều kết quả tăng trưởng kinh tế nổi bật của địa phương giai đoạn 2021 – 2023.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai tuyến đường kết nối các tỉnh Tây Bắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai tuyến đường kết nối các tỉnh Tây Bắc

Tuyến giao thông nối đường Hồ Chí Minh tại huyện Ngọc Lặc – Thanh Hóa với Quốc lộ 6 thuộc huyện Tân Lạc – Hòa Bình có chiều dài khoảng 89km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.
Bộ Tài chính từ chối gắn trách nhiệm về điều hành giá điện

Bộ Tài chính từ chối gắn trách nhiệm về điều hành giá điện

Tham gia ý kiến dự thảo thay thế quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Tài chính nhấn mạnh quan điểm chỉ phối hợp thẩm định giá bán lẻ điện trong trường hợp giá biến động bất thường.
APEC 2023: Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người

APEC 2023: Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người

Tuần lễ Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 11-17/11/2023 tại San Francisco (Mỹ), với chủ đề "Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người".
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Thanh Hóa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Thanh Hóa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh

Trong lưu bút tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng có đoạn viết: “…Mong tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng căn dặn”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Mỹ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Mỹ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) kết hợp các hoạt động song phương tại thành phố San Francisco từ 14-17/11.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
Phiên bản di động