Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Sáng 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp Chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.
Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia tầm nhìn năm 2045 Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về phát triển năng lượng Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng
Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch, đề cương giám sát của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.
Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch, đề cương giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết, về quá trình chuẩn bị, thực hiện Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15 ngày 04/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. năm 2023, Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát đã quyết định thành lập tổ giúp việc; đồng thời chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và tổ giúp việc của Quốc hội chủ động tổ chức thu thập, nghiên cứu thông tin, tài liệu và làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học và một số cơ quan có liên quan.

Đoàn giám sát đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan, đồng thời tổ chức Phiên họp lần thứ nhất, Tổ giúp việc đã tiếp thu, hoàn chỉnh các tài liệu báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát đã được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Về mục đích của Đoàn giám sát nhằm đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021. Phát hiện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Đồng thời, rút ra các bài học kinh nghiệm để phục vụ cho việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi

Nội dung giám sát tập trung vào việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng (trọng tâm là các Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Dầu khí, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Khoáng sản; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan).

Giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021, bao gồm: Cung cầu và an ninh năng lượng; Quy hoạch tổng thể và quy hoạch các phân ngành năng lượng; Bảo vệ môi trường, giảm phát thải; Khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; Một số nội dung khác, như vấn đề hợp tác quốc tế; xã hội; quốc phòng, an ninh liên quan đến phát triển năng lượng; một số dự án năng lượng chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc.

Về yêu cầu giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết, hoạt động giám sát sẽ bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng. Thực hiện đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 ngày 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Tích cực, chủ động đổi mới cách thức, phương pháp triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, lựa chọn các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo tính kế thừa kết quả thực hiện của các cơ quan liên quan. Lựa chọn các hình thức giám sát phù hợp; xác định cụ thể Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương để thực hiện giám sát chuyên sâu bảo đảm mục đích yêu cầu giám sát. Phân công, phối hợp, triển khai thực hiện khoa học, chặt chẽ, tránh chồng chéo, phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, UBND cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian giám sát từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2021, trong đó lưu ý đến những nội dung có tính kế thừa, liên quan trong giai đoạn trước hoặc sau khung thời gian nêu trên….

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. về: nội dung đối tượng, phạm vi giám sát; về phương thức hoạt động của Đoàn giám sát để đảm bảo hiệu quả, chất lượng thực chất của hoạt động giám sát, tránh chồng chéo, lãng phí, gây phiền hà cho địa phương, cơ sở, trong đó có việc tổ chức nghiên cứu, kế thừa tối đa các báo cáo của các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan, đặc biệt là kết quả thực hiện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; về việc tổ chức ba đoàn công tác giám sát trực tiếp hoặc cử các tổ khảo sát tại các địa phương có những nội dung nổi bật trong phát triển năng lượng có một số công trình trọng điểm năng lượng và về tiến độ thực hiện.

Giám sát tổng thể các ngành năng lượng để đảm bảo tính toàn diện

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh góp ý tại Phiên họp.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh góp ý tại Phiên họp.

Góp ý về Dự thảo Kế hoạch và Đề cương chi tiết của Đoàn giám sát, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đề nghị bổ sung vào Đề cương báo cáo giám sát về đánh giá các văn bản, vướng mắc trong việc thực hiện phát triển năng lượng; bổ sung nội dung về các giải pháp bảo vệ môi trường khi các cái nhà máy năng lượng dừng hoạt động. Lãnh đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị bổ sung vào Đề cương báo cáo giám sát về công tác chỉ đạo việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đối với các tập đoàn, tổng công ty trong ngành năng lượng.

Về đối tượng chịu giám sát, cân nhắc bổ sung đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công thương đối với phát triển năng lượng; đánh giá việc ban hành các văn bản của các tập đoàn, tổng công ty đã tháo gỡ trong cái quá trình thực hiện chính sách phát triển năng lượng như thế nào trong bối cảnh nhu cầu về điện tăng cao…

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng tình với nhiều nội dung cơ bản Đoàn giám sát nêu và góp ý một số vấn để liên quan đến sự cân đối hài hòa giữa các ngành tiến hành giám sát. Bởi đây là chuyên đề giám sát rộng, nhưng trong nội dung, pham vi, đối tượng giám sát tập trung nhiều về ngành điện. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, đối với ngành điện chỉ nên tập trung vào một số vấn đề giám sát đang được dư luận rất quan tâm. Ví dụ năng lượng tái tạo phát triển vượt công suất trong Quy hoạch điện 7; tình trạng đầu tư ồ ạt vào điện mặt trời, điện gió dẫn tới thừa thiếu cục bộ, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Đoàn giám sát cũng cần xem xét chính sách về xuất nhập khẩu và chiến lược đầu tư nâng cao năng lực của các ngành năng lượng của Việt Nam, trong đó ngành than hiện đang có nhiều khó khăn, bất cập.

Đồng tình với ý kiến tại phiên họp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, vấn đề năng lượng rất rộng, cần xem xét, cân đối giám sát tổng thể các ngành năng lượng để đảm bảo tính toàn diện. Đề nghị, chuyên đề giám sát nên tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có giá năng lượng - đây là vấn đề có tính nền tảng và được xã hội, Nhân dân rất quan tâm. Việc giám sát cũng cần tập trung vào trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển các năng lượng tái tạo, năng lượng mới và gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững và các cam kết trung hòa phát thải khí nhà kính vào năm 2050.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, thành viên Đoàn Giám sát nhấn mạnh đến 3 nội dung cơ bản của Đoàn giám sát cần hoàn thành, đó là: đảm bảo an ninh năng lượng; phát triển bền vững của ngành năng lượng và bảo đảm góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung. Để hoạt động giám sát hiệu quả, theo Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cần phân tích cái cũ, nhận định thực sự khoa học, trong đó làm rõ vì sao thời gian vừa qua bị phá vỡ quy hoạch điện, sắp tới có tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo hay không, phát triển ở mức như thế nào?...

Giám sát cần tập trung vào việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành pháp luật của Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, mục tiêu cuối cùng của giám sát của Quốc hội là gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành liên quan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, mục tiêu cuối cùng của giám sát của Quốc hội là gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành liên quan.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với các ý kiến phát biểu tại phiên họp, các ý kiến góp ý sâu sắc, đề nghị Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu bổ sung trong Đề cương giám sát và quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Đoàn giám sát xác định rõ hơn mục đích, căn cứ, phạm vi thực hiện chuyên đề giám sát này. Hiện có nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, nhưng giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. cần tập trung đánh giá việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành pháp luật của Nhà nước; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (nghị định, thông tư, kế hoạch, quyết định…) để triển khai các luật; giám sát việc tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, kết quả, tồn tại, hạn chế như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, mục tiêu cuối cùng của giám sát của Quốc hội là gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Việc giám sát cần xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng, có xảy ra tình trạng thiếu điện trong thời gian tới, đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện hiện nay như thế nào. Giám sát tập trung vào vấn đề chuyển đổi năng lượng, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điện, trong đó quy hoạch điện 7 điều chỉnh, quy hoạch điện 8… Bên cạnh đó, tập trung giám sát các chính sách phát triển năng lượng, chính sách tiết kiệm năng lượng, các chính sách liên quan đến khuyến khích, thu hút đầu tư, chính sách liên quan đến huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực, việc thu hút FDI, các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này, …

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý hoạt động giám sát cần tránh chồng chéo, trùng lặp. Đoàn giám sát cần khai thác kết quả của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán, kết quả giám sát của Ban Kinh tế Trung ương và những chuyên đề giám sát trước đây mà Ủy ban Kinh tế đã triển khai…. sử dụng kết quả đã có phân tích, đánh giá để đạt được mục tiêu của cuộc giám sát này.

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội., của các cơ quan để hoàn thiện Kế hoạch, Báo cáo, Hồ sơ giám sát, lưu ý tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó tập trung vào một số vấn đề:

Thứ nhất, xác định rõ phạm vi, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm của cuộc giám sát, hoàn thiện kế hoạch chi tiết để công báo cáo lựa chọn đối tượng giám sát. Tổ chức khảo sát làm việc, triển khai giám sát, bố trí lực lượng làm việc các Bộ, ngành trọng điểm, địa phương phù hợp, không hình thức, bảo đảm hiệu quả và ảnh hưởng ít nhất hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương. Huy động Hội đồng nhân dân các địa phương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện giám sát tại địa phương, khuyến khích nhưng không bắt buộc Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát và có báo cáo giám sát riêng. Lưu ý điều phối tránh nhiều đoàn giám sát trong cùng một địa phương.

Thứ hai, lưu ý một số nội dung lớn cần làm rõ của giám sát đó là rà soát, đánh giá và có ý kiến cụ thể về việc triển khai các căn cứ để phát triển năng lượng. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các luật, các nghị quyết Quốc hội, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội. có liên quan về phát triển năng lượng; ban hành các văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Các Bộ, ngành, địa phương xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trách nhiệm giải trình của các tổ chức và cá nhân đối với kết quả đạt được và bất cập, hạn chế. Đánh giá tổng thể việc ban hành chính sách, thực hiện chính sách và có ý kiến đề nghị cụ thể hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện. Lưu ý đánh giá các kiến nghị và giải pháp cụ thể về tổ chức quản lý nhà nước, phân công phân nhiệm về quản lý năng lượng cho phù hợp.

Thứ ba, nội dung và phạm vi giám sát rất rộng, nhiều nội dung chuyên sâu do đó cần tiếp tục xem xét, rà soát đảm bảo tiếp cận theo các nhóm vấn đề lớn, nổi bật của ngành năng lượng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Nghiên cứu kỹ để sử dụng các kết quả của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và của các chuyên đề giám sát của các cơ quan của Quốc hội cho các hoạt động giám sát. Đoàn giám sát lựa chọn một số nội dung quan trọng để phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, chuyên gia, hội thảo khoa học để làm rõ thêm một số vấn đề.

Thứ tư, tiếp tục rà soát phù hợp của các địa phương, báo cáo tương ứng với các đối tượng giám sát. Do đặc thù việc quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng nên ngoài những vấn đề chung, nội dung yêu cầu Bộ, ngành, địa phương báo cáo phải tách biệt rõ ràng những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương.

Thứ năm, tập trung nghiên cứu, đánh giá, có kiến nghị chính sách về chuyển đổi năng lượng, về cơ chế đầu tư kinh doanh, phát triển thị trường năng lượng, giá cả thị trường năng lượng, cơ chế dự phòng, dự trữ năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn năng lượng và sử dụng tiết kiệm có hiệu quả năng lượng. Những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh năng lượng và các cam kết quốc tế hiện nay về vấn đề năng lượng trên cơ sở đảm bảo độc lập, chủ quyền, an ninh năng lượng bền vững, phù hợp với tỉnh hình thực tiễn Việt Nam.

Thứ sáu, theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề tại phiên họp tháng 9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.; đề nghị rà soát lại toàn bộ mốc thời gian kế hoạch và để đảm bảo tương thích, phù hợp và kịp tiến độ…

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ngành y tế thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức

Ngành y tế thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế nhằm giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế yên tâm công tác phục vụ lâu dài trong ngành y tế.
Thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Chiều 01/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

“Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn thì trách nhiệm của các cơ quan nhà nước càng phải cao”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.
Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15. Trong đó, có nhiều quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Sáng 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Ồ ạt trồng sầu riêng, chanh leo, Bộ Nông nghiệp phát đi cảnh báo

Ồ ạt trồng sầu riêng, chanh leo, Bộ Nông nghiệp phát đi cảnh báo

Từ khi sầu riêng và chanh leo của Việt Nam được xuất khẩu tiểu ngạch Trung Quốc đã giúp cho giá hai loại nông sản này tăng mạnh. Từ đó, nhiều địa phương đã ồ ạt chặt bỏ cây trồng khác để thay thế bằng sầu riêng và chanh leo. Trước thực trạng này, Bộ NN-PTNT khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo.
Bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine

Bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine

Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Đến thời điểm này, chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19". Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của ngành ngoại giao trong thực hiện ngoại giao vaccine, đóng góp vào thành công của chiến lược vaccine và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
Tăng cường hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ về ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam đề nghị các quốc gia trong Cộng đồng Pháp ngữ, Nghị viện Pháp ngữ tiếp tục thúc đẩy hoạt động ngoại giao khí hậu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, kết nối với các tổ chức quốc tế, các chiến dịch quốc tế nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng quản lý và huy động tối đa hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.
Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Tại Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 28/11, cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chỉ xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã rõ và có sự đồng thuận, thống nhất cao,...
Thủ tướng: Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Thủ tướng: Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Tham dự sự kiện về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cùng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam.
Thủy sản Việt Nam đón nhận tin cực vui: Lần đầu tiên xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD

Thủy sản Việt Nam đón nhận tin cực vui: Lần đầu tiên xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD

Trong bối cảnh nên kinh tế toàn cầu khó khăn, ngành Thủy sản Việt Nam đã tạo ra kỳ tích khi cán mốc xuất khẩu 10 tỷ USD ngay trong tháng 11. Đây là một sự kiện quan trọng vừa được Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) loan báo và cho biết sẽ có lễ mừng sự kiện này.
Không để xảy ra việc nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Không để xảy ra việc nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Các doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động.
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1445/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Thủ tướng: Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Thủ tướng: Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Thanh Hóa kỳ vọng tạo ra 1.000 tỷ đồng từ việc hỗ trợ xây dựng các mô hình cây, con ở miền núi

Thanh Hóa kỳ vọng tạo ra 1.000 tỷ đồng từ việc hỗ trợ xây dựng các mô hình cây, con ở miền núi

Đề án nhằm hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với từng vùng, miền theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy tính lợi thế của miền núi. Dự kiến đề án thực hiện thành công sẽ tạo sinh kế với giá trị hàng hóa giai đoạn 2022-2025 khoảng 500 tỷ đồng, giai đoạn 2025-2030 khoảng 1.000 tỷ đồng.
Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước

Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước

Là tỉnh có thế mạnh về lĩnh vực thủy sản trong đó nổi bật là sản xuất tôm. Tôm Bạc Liêu từng bước khẳng định vị thế. Trên nền tảng đó, tỉnh Bạc Liêu đang nỗ lực xây dựng hình ảnh, niềm tin đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước.
Cuối năm cánh cửa xuất khẩu rộng mở cho nông sản Việt Nam

Cuối năm cánh cửa xuất khẩu rộng mở cho nông sản Việt Nam

Hàng loạt các thị trường lớn như: Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand... đã đồng ý thỏa thuận nhập khẩu nông sản Việt Nam. Năm 2022 có thể được coi là một năm thắng lợi nhất từ trước đến nay với nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc thực vật của Việt Nam được phép tiếp cận đến các thị trường thế giới.
Cuối năm căng mình phòng chống dịch trên vật nuôi, chặn nguy cơ bùng phát

Cuối năm căng mình phòng chống dịch trên vật nuôi, chặn nguy cơ bùng phát

Càng về cuối năm, giai đoạn người chăn nuôi mở rộng quy mô, tái đàn phục vụ thị trường Tết. Đây cũng là giai đoạn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi có nguy cơ bùng phát. Bộ NN-PTNT chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do nguy xảy ra cơ dịch là rất cao.
Tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Ngày 23/11, Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 4 đã khai mạc tại Hà Nội với chuỗi các sự kiện phong phú được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam.
Có bất thường không khi ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo vẫn phải nhập gần 1 triệu tấn gạo mỗi năm?

Có bất thường không khi ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo vẫn phải nhập gần 1 triệu tấn gạo mỗi năm?

Việt Nam là ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo với sản lượng từ 6 – 6,5 triệu tấn/năm. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, gạo Việt Nam còn đem lại nguồn lực tài chính to lớn cho đất nước. Tuy nhiên, hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo, vậy có điều gì bất thường?
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Ngăn đà giảm giá heo, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu vấn đề xuất khẩu

Ngăn đà giảm giá heo, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu vấn đề xuất khẩu

Trước tình trạng giá heo hơi liên tục giảm trong thời gian qua, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu phản ánh liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt heo.
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến

Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến

Sáng nay (19/11), Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.
Muôn kiểu hoa sang trọng dành tặng thầy cô Ngày 20/11

Muôn kiểu hoa sang trọng dành tặng thầy cô Ngày 20/11

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài những lời chúc hay, ý nghĩa thì những bó hoa tươi thắm là món quà không thể thiếu để dành tặng thầy cô giáo trong ngày này.
Xem thêm

Tin đọc nhiều

Giá heo hơi hôm nay 6/12, miền Bắc giảm mạnh, mở biên rất khó, giá heo Tết ngưỡng 60.000 đồng/kg xa vời

Giá heo hơi hôm nay 7/12 đồng loạt giảm mạnh, đề xuất thu mua dự trữ thịt heo để bình ổn giá

Bí quyết trồng dưa kiểu mới ra quả la liệt thu tiền tỷ mỗi vụ

Bí quyết tăng sức đề kháng cho ốc nhồi đẻ khỏe, lớn nhanh thu 600 triệu đồng/năm

Bí quyết để người dân thu 1.500 tỷ đồng/năm từ nuôi gà đồi Yên Thế

Vịt bầu Quỳ đặc sản sống trong môi trường khắc nghiệt giá nửa triệu/cặp giống

Ngỡ ngàng với giống chanh dây độc lạ sống khỏe ở vùng hạn mặn ven biển

Hàng ngàn gốc đào Tết chết khô nông dân rớt nước mắt vì thất thu hàng tỷ đồng

Kinh ngạc với cây cảnh sanh cổ gần 100 tán, đại gia trả 8 lô đất ở Hà Nội vẫn lắc đầu

Bí quyết trồng hoa hướng dương tại nhà nở vàng rực chơi Tết

Kinh ngạc với mô hình nuôi cá chép Koi lai, ếch nhàn lại chi phí thấp, thu 8 tỷ đồng/năm

Tuyệt chiêu trồng lan hồ điệp, dịp Tết bán hàng vạn giò thu 20 tỷ đồng/năm

Những tuyệt chiêu nuôi lợn cháy hàng trong dịp Tết thu lãi đều tay

Không đắt hàng như mọi năm, người trồng hoa kiểng Tết đứng ngồi không yên

Sự thật gây sốc về những chiếc chân gà Đông Tảo khổng lồ cháy hàng mùa world cup 2022

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động