Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn ngân sách Trung ương

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong tổng số vốn ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ tướng đã giao khoảng 84,6% số vốn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương 2021-2025 Phân bổ vốn ngân sách Trung ương: Tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên Phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa bảo đảm đúng quy định về thứ tự ưu tiên
Toàn cảnh Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Toàn cảnh Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 09/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thông báo số 673/TB-TTKQH ngày 21/01/2022 về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 7 tháng 01/2022, trên cơ sở báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021 của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong tổng số vốn NSTW đã được Quốc hội phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với 5.051 nhiệm vụ, dự án (bao gồm: 4.743 dự án và 308 nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư). Số vốn NSTW còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là khoảng 15,4% số vốn Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương của 245 nhiệm vụ, dự án (bao gồm 235 dự án, 10 nhiệm vụ).

Số dự án phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là 225 dự án với tổng số vốn 159.190,656 tỷ đồng, giảm 03 dự án so với số nhiệm vụ, dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021. Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 29/2021/QH15 tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là 455.909,989 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn ngân sách Trung ương
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ xin UBTVQH cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo thứ tự ưu tiên sau: Bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có tiến độ và khả năng giải ngân tốt; Bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đã ký kết hiệp định vay, dự kiến ký kết hiệp định vay và triển khai trong giai đoạn 2022-2025 nhưng chưa có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Việc điều chỉnh (tăng/ giảm) kế hoạch đầu tư vốn NSTW đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và một số nguyên tắc: Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn của các dự án phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án, hoàn thành dự án đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền quyết định và cam kết không đề xuất bổ sung vốn NSTW cho các dự án này trong giai đoạn 2021-2025, trong đó không điều chỉnh giảm vốn đối ứng đã giao kế hoạch của các dự án sử dụng vốn nước ngoài cho các dự án sử dụng vốn trong nước khác trừ trường hợp bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã cân đối nguồn vốn hợp pháp khác để làm vốn đối ứng hoặc không còn nhu cầu sử dụng do dự án sử dụng vốn nước ngoài đã kết thúc. Số vốn còn lại sau khi điều chỉnh giảm của từng dự án không thấp hơn số vốn kế hoạch năm 2021 và năm 2022 đã bố trí cho dự án (nếu có).

Trong trường hợp, điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư vốn cho các dự án mới phát sinh ngoài danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch phải đảm bảo ưu tiên điều chỉnh để thanh toán các khoản nợ thuộc nghĩa vụ thanh toán của NSTW, các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn, chỉ khởi công mới các dự án cần thiết, cấp bách, có khả năng giải ngân nhằm sớm đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án bảo đảm không làm thay đổi cơ cấu, tổng mức vốn của từng ngành, lĩnh vực trong nội bộ của từng bộ, cơ quan, địa phương đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, bao gồm 109 dự án thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn là 4.104,674 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ (trong đó 06 dự án chuyển tiếp, khởi công mới đã báo cáo Quốc hội và 10 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội); điều chỉnh giảm số vốn 3.158,976 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và 54,97 tỷ đồng vốn đối ứng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn để điều chỉnh tăng tương ứng cho 02 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông vận tải….

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Fibo Capital Việt Nam ký kết đầu tư với BluSaigon: Nâng tầm thương hiệu Việt

Fibo Capital Việt Nam ký kết đầu tư với BluSaigon: Nâng tầm thương hiệu Việt

Ngày 20/9, lễ ký kết đầu tư giữa Quỹ đầu tư Fibo Capital Việt Nam và Công ty TNHH BLUSAIGON – Á quân chương trình “Doanh nhân Phượng Hoàng” đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện, đưa sản phẩm BLUSAIGON trở thành quà tặng quốc gia và định vị thương hiệu vươn ra thế giới.
Agribank trao giải Đặc biệt Chương trình “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy”

Agribank trao giải Đặc biệt Chương trình “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy”

Sáng ngày 20/9/2022, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Agribank trang trọng tổ chức Lễ trao giải Đặc biệt Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy”.
Petrolimex ra mắt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Petrolimex ra mắt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) với siêu thẻ đồng thương hiệu HD Bank – Petrolimex “4 trong 1”.
HDBank tiếp tục trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Cà Mau

HDBank tiếp tục trao tặng 10 căn nhà tình thương cho tỉnh Cà Mau

HDBank đã trao kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình thương trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Cà Mau.
ADB sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách thể chế

ADB sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách thể chế

Phát biểu tại Hội thảo Chuyên đề 1, với chủ đề Chủ đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, Giám đốc quốc gia Ngân hàng châu Á (ADB) tại Việt Nam Andrew Jeffries khẳng định: ADB sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách thể chế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Một năm “Bàn Đức” trên thị trường tài chính Việt

Một năm “Bàn Đức” trên thị trường tài chính Việt

Các nền kinh tế châu Á xem Đức là cửa ngõ vào thị trường châu Âu, nơi đúc kết tinh hoa của các giá trị chuẩn mực về tài chính, kinh tế, công nghệ. Còn người Đức chọn địa chỉ nào ở Việt Nam làm bến đỗ để xúc tiến hợp tác, phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính theo đúng chuẩn mực cao cấp bậc nhất của mình?
SeABank được The Banker xếp hạng trong “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2022”

SeABank được The Banker xếp hạng trong “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2022”

Theo kết quả đánh giá xếp hạng của The Banker - Tạp chí uy tín hàng đầu trong ngành tài chính thế giới, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) đã được xếp hạng trong “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2022” (Top 1000 World Banks 2022), qua đó ghi nhận sự bứt phá tăng trưởng mạnh mẽ của SeABank trong giai đoạn vừa qua.
Gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ‘cơn khát vốn’ cho doanh nghiệp

Gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ‘cơn khát vốn’ cho doanh nghiệp

Thông qua các gói tín dụng lãi suất ưu đãi, sản phẩm dịch vụ đặc thù phù hợp với từng nhóm khách hàng, các ngân hàng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Moody’s nâng đánh giá xếp hạng của SeABank lên mức Ba3

Moody’s nâng đánh giá xếp hạng của SeABank lên mức Ba3

Ngày 9/9/2022, Moody’s - 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, công bố nâng mức xếp hạng các đánh giá về Nhà phát hành và tiền gửi dài hạn nội tệ và ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) từ B1 lên Ba3.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
richy-nho
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động