Tạo chuyển biến căn bản trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều 22/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: QH

Xác định rõ mục đích, yêu cầu; nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát

Trình bày Báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, căn cứ vào Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, dự thảo Kế hoạch đã xác định rõ mục đích giám sát nhằm: Xem xét, theo dõi, đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật của các đối tượng chịu sự giám sát và một số cơ quan có liên quan; Đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn và công tác tổ chức thực hiện. Kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Nội dung giám sát tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cơ quan, người có thẩm quyền; tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; các giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật như kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Về phương thức giám sát, Đoàn giám sát thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quy chế Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cũng nêu rõ, Đoàn giám sát đã xây dựng 09 dự thảo Đề cương báo cáo (kèm theo các mẫu bảng biểu, phục lục số liệu, thông tin chi tiết) căn cứ vào mục đích, yêu cầu và nội dung giám sát để làm cơ sở định hướng giám sát, xây dựng báo cáo của Đoàn giám sát và đề nghị các đối tượng chịu sự giám sát, các Đoàn đại biểu Quốc hội chuẩn bị nội dung báo cáo.

Đề cương báo cáo đặt ra các yêu cầu với nội dung đánh giá chung, tùy vào từng đối tượng chịu sự giám sát, theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của từng cơ quan, đề cương cũng có những yêu cầu đánh giá bổ sung. Trong đó, dự thảo đề nghị các cơ quan tập trung báo cáo các nội dung: Kết quả công tác ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Giải pháp, kiến nghị.

Tạo chuyển biến căn bản trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Báo cáo một số nội dung của dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là 1 trong những chuyên đề giám sát quan trọng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Công tác chuẩn bị xây dựng chuyên đề được tiến hành từ sớm, trải qua nhiều lần góp ý, cho ý kiến. Dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và Đề cương báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Đoàn giám sát chuyên đề chuẩn bị công phu, chất lượng tốt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên thảo luận. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, nội dung của Đoàn giám sát liên quan đến nhiều cơ quan của Quốc hội, cơ quan Tư pháp, cơ quan của Chính phủ. Do đó, cần phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đoàn giám sát và các cơ quan có liên quan. Trong công tác xây dựng kế hoạch đề cương cần phát huy được thế mạnh của từng cơ quan liên quan và có công tác phối hợp chặt chẽ.

Nhấn mạnh tính chất, tầm quan trọng của Đoàn giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả của Đoàn giám sát phải trả lời cũng như lý giải rõ vì sao công tác giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp trong đó có nhiều vụ việc nổi cộm, kéo dài, …. Lý giải nguyên nhân chủ quan/khách quan mặc dù đã có quy định pháp luật nhưng công tác tiếp công dân vẫn chưa đi vào nề nếp?

Ngoài việc quan tâm 1 cách toàn diện các nội dung giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thông qua Đoàn giám sát lần này phải hình thành được dữ liệu ban đầu cho việc cung cấp cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo sau này; có sự phân loại theo từng lĩnh vực, địa bàn, mức độ quan trọng của từng vụ việc;… Đồng thời, qua giám sát cũng phải chỉ ra được những nơi làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nơi nào còn yếu kém.

“Kết quả của cuộc giám sát phải kiến nghị được cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội rõ vấn đề ràng buộc trách nhiệm, thời hạn giải quyết những vụ việc cụ thể. Đối với 1 số vụ việc phức tạp phải chọn ra để các cơ quan liên ngành giải quyết; không để tồn đọng các vụ việc kéo dài. Phải có những kiến nghị, đề xuất hết sức cụ thể; tạo chuyển biến căn bản, bước đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…..” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.

 Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: QH

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, đây là chuyên đề giám sát quan trọng, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều luật, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội, liên quan đến nhiều cơ quan cả lập pháp, hành pháp và tư pháp nhưng cũng là nội dung được Đảng Nhà nước rất quan tâm, nhân dân kỳ vọng, … Vì vậy, việc xác định rõ mục đích, yêu cầu là cơ sở để Đoàn giám sát đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Cơ bản thống nhất với nội dung tại dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và Đề cương báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát lưu ý tiếp thu và hoàn thiện một số nội dung: Thứ nhất, chú ý trả lời cho được vì sao tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp; nhiều vụ việc nổi cộm, đông người mặc dù các quy định của pháp luật rất là chặt chẽ, đầy đủ. Thứ hai, là xác định cho được trọng tâm là xung quanh việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Thứ ba, yêu cầu Thường trực Đoàn Giám sát thiết lập mẫu biểu đề cương để có chỉ dẫn làm cơ sở xây dựng dữ liệu ban đầu cho việc cung cấp cho cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo sau này (phân loại rõ trong lĩnh vực, địa bàn, mức độ quan trọng;..);

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Đoàn giám sát trong quá trình tổ chức triển khai phải chỉ ra nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt và phải kiến nghị cụ thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về trách nhiệm, xác định thời hạn giải quyết các vụ việc phức tạp; lựa chọn một số vụ việc phức tạp để phối hợp các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết triệt để, không để tồn đọng vụ việc kéo dài;…

Phó Chủ tịch Quốc hội Quang Phương nhấn mạnh, nội dung giám sát là lĩnh vực rộng liên quan đến nhiều cơ quan. Vì vậy, Đoàn giám sát cũng cần phải giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan; phối hợp chặt chẽ nhằm tạo hiệu quả tốt nhất trong quá trình giám sát; tạo chuyển biến căn bản, ban đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Mai Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Ngày 14/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 471/VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021.
Thủ tướng nêu các định hướng chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng

Thủ tướng nêu các định hướng chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo gắn liền với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.
EU cảnh báo đối với 02 sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam

EU cảnh báo đối với 02 sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam

Liên minh Châu Âu (EU) vừa đưa ra cảnh báo đối với sản phẩm đùi ếch đông lạnh và là bưởi của Việt Nam do chứa chất cấm hoặc vượt dư lượng cho phép.
Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

Theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", những người đã tiêm vaccine hoặc khỏi COVID-19 chỉ cần xét nghiệm khi có yêu cầu hoặc từ vùng có dịch cấp độ 4.
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1707/QĐ-TTg ngày 13/10/2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng: Đã có 88 triệu liều vaccine về tới Việt Nam

Thủ tướng: Đã có 88 triệu liều vaccine về tới Việt Nam

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách trước mắt, từ nay tới cuối năm 2021 và trong năm 2022 để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của vaccine; cho tới nay, đã có khoảng 88 triệu liều vaccine về tới Việt Nam.
Hà Nội cho phép quán ăn được phục vụ tại chỗ, xe buýt hoạt động trở lại

Hà Nội cho phép quán ăn được phục vụ tại chỗ, xe buýt hoạt động trở lại

Từ 6h ngày 14/10, Hà Nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ quán bia, rượu) được phép phục vụ tại chỗ không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn; xe buýt, xe taxi được hoạt động trở lại…
Khẩn trương trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh

Khẩn trương trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý.
Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện số 1337/CĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
aic
bidv
Phiên bản di động