Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cần bảo đảm khách quan

Ngày 9/5, tại phiên họp thứ 23, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan phân tích tình hình một cách khái quát, xác thực và khách quan, đánh giá xu hướng, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, nguyên nhân bên ngoài, bên trong, nhận định rõ thách thức, thời cơ, thuận lợi để có giải pháp phù hợp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023

Tại phiên họp, sau khi nghe trình bày các báo cáo và ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của cả Chính phủ và các cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong việc xây dựng các báo cáo. Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất sâu và chất lượng làm cơ sở để tiếp thu, hoàn thiện, nâng cao chất lượng của văn bản.

Về nội dung cụ thể của các báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ và cơ quan thẩm tra bám sát các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, cũng như các kết luận hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt, kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội…là những tài liệu chính thống để làm căn cứ đánh giá và bám sát cả về cấu trúc, nội dung, định hướng giải pháp, tránh được lan man, tản mạn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra cần phải ngắn gọn hơn, khái quát hơn, xác thực và khách quan hơn. Những thành tựu không được nhận diện hết sẽ không được, mà những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan mà nhìn lệch lạc lại càng nguy hiểm hơn, bởi khi đó không thấy được mặt tốt để phát huy và những gì cần phải khắc phục.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, các báo cáo còn quá lạc quan, có những thành tích đạt được nhưng lại nhận diện không hết và có những mặt yếu kém còn nói chung chung, đánh giá không sát. "Do đó, phải khái quát hơn, sát thực hơn và khách quan hơn, thực tiễn thế nào nói đúng như thế, chân lý là thực tiễn, xúc tích hơn, có trọng tâm, trọng điểm", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần có thêm phần định lượng, các chỉ tiêu lớn, các số liệu lớn cần được đưa ngay vào trong báo cáo chính để tự thân con số nói lên tất cả, không cần nhiều lời. Đồng thời cần cân đối hơn cả về kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tòa án, viện kiểm sát, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Liên quan đến đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để thể hiện ngắn gọn, trong đó tập trung nói rõ việc có thêm 01 chỉ tiêu không đạt và việc ngân sách vượt dự toán lớn, vượt hơn 28%.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý thêm, việc xây dựng dự toán thấp dẫn đến chi thấp, đến khi có vượt thu cũng không có phương án chi. Xây dựng dự toán quá thấp vô hình trung tự mình bó hẹp không gian tài khóa. Đặt vấn đề về quy trình ngân sách hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho biết vấn đề dự toán thấp là căn bệnh nhiều năm không được khắc phục, trong đây có phần trách nhiệm của kiểm toán, trách nhiệm của các cơ quan thẩm tra. Điều này đặt ra vấn đề xem xét sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước, quy trình ngân sách, việc thảo luận quyết định các vấn đề về ngân sách.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập bổ sung đến điểm sáng của năm 2022. Đó là nỗ lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô, giữ được ổn định về tỷ giá và lạm phát trong bối cảnh Quý 3-4/2022 phải đối diện với các cú sốc của tình hình thế giới và trong nước. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo cáo Chính phủ, báo cáo thẩm tra nhấn mạnh nội dung này; làm rõ cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ là cơ quan tổ chức thực thi, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chịu trách nhiệm về vĩ mô đã góp phần chống chịu được các cú sốc liên tục.

Các đại biểu khách mời tham dự phiên họp
Các đại biểu khách mời tham dự phiên họp

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đánh giá thêm và có dự báo việc suy giảm động lực và tốc độ tăng trưởng, chiều hướng đi lên hay đi xuống, lý giải nguyên nhân; phân tích những khó khăn của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường bất động sản.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các vấn đề trong kiểm soát lạm phát, trong điều hành chính sách tiền tệ khi nới room tín dụng quá muộn cho thấy phản ứng chính sách còn thiếu nhạy bén để rút kinh nghiệm trong việc điều hành, để tập trung vào những việc thực chất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bám sát kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế vĩ mô để đánh giá thêm năm 2022, kể cả những nỗ lực cố gắng mình đã đạt được và những vấn đề đang đặt ra và phải tiếp tục xử lý cho năm 2023.

Liên quan đến đánh giá tình hình những tháng đầu năm 2023, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ về cơ bản vẫn giữ được ổn định vĩ mô lớn lắm, cơ bản giữ được các cân đối lớn của nền kinh tế, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá ổn định.

Tuy nhiên, có các chỉ tiêu khác giảm rất nhanh cần được nêu rõ để cùng thảo luận, suy nghĩ. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, lao động trong doanh nghiệp công nghiệp giảm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng và gần như không có tăng trưởng về doanh nghiệp.

Về giải ngân vốn đầu tư, dù đã nỗ lực cố gắng nhưng cũng chỉ bằng 19% so với dự toán giao, cả 4 tháng được có 19%. Thu hút FDI giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước, số vốn thực hiện cũng giảm. Thu ngân sách nhà nước đạt 39,8% dự toán nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, chưa kể Quý 1/2023 có một số khoản thu từ năm trước chuyển sang và nếu tách hết các yếu tố bất thường để xem lại quy mô thu ngân sách của 4 tháng đầu năm có thể thấy tình hình này có thể thấp hơn, Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cần bảo đảm khách quan

Ngoài ra, xuất khẩu giảm đến 11,8%, nhập khẩu giảm mạnh hơn. Cán cân thương mại thặng dư, nhưng khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 8 tỷ USD, xuất siêu 14 tỷ USD mà chủ yếu là đầu tư nước ngoài. Lạm phát cơ bản cao hơn chỉ số giá bình quân. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 19,2 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 61% so với cùng kỳ của năm 2019. Các thị trường vẫn đang vướng mắc. Doanh nghiệp và người dân đang rất khó khăn.

Nêu rõ các con số trên nói lên được tất cả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải phân tích trên cơ sở số liệu này và đánh giá xu hướng của nó. Đồng thời, phải phân tích cho rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân bên ngoài, bên trong; làm rõ khó khăn với thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi như thế nào để có giải pháp phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các giải pháp cần tập trung vào những nội dung đã có trong nghị quyết của Quốc hội, kết luận Trung ương, bám sát những nguyên nhân đã nhận diện. Hiện nay các chuyên gia, nhà khoa học góp ý phải tập trung vào vấn đề cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công chức và công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung nhiều vào việc họp bàn kỹ, quyết theo từng nhóm vấn đề cụ thể.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra
Đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội Đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội
Bảo Yến - Minh Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 34.
Thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê

Thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê

Tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP, Chính phủ đã thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương.
Quốc hội quyết định giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Quốc hội quyết định giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.
Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Với 463/465 (đạt tỷ lệ 95,07%) đại biểu tham gia tán thành Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
ĐBQH thống nhất cao việc Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

ĐBQH thống nhất cao việc Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

Đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh và nhất trí cao với việc Quốc hội ra Nghị quyết ngay tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 6/6/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Nhất trí đề xuất Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

Nhất trí đề xuất Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

Ủy ban Đối ngoại nhất trí đề xuất Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Vương quốc Anh gia nhập CPTPP, Việt Nam có lợi gì?

Vương quốc Anh gia nhập CPTPP, Việt Nam có lợi gì?

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế và quan hệ hợp tác song phương với Vương quốc Anh
Xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

Xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra hoạt động livestream bán hàng

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra hoạt động livestream bán hàng

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng; trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Ông Chu Quốc Thịnh được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Ông Chu Quốc Thịnh được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Chiều ngày 7/6, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho TS.DS. Chu Quốc Thịnh.
Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 6/6, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Chiều 6/6, với đại đa số đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồn Biên phòng Trà Cổ: Vững lòng dân, căng mình chiến đấu

Đồn Biên phòng Trà Cổ: Vững lòng dân, căng mình chiến đấu

Không gì mạnh bằng “lòng dân”, những năm qua, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ luôn bồi đắp quân dân, tạo cơ sở vững chắc để chiến đấu với kẻ thù trên mọi mặt trận. Từ đó lập nên nhiều chiến công, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng “phên dậu” Tổ quốc.
Chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn

Chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Luật Bảo vệ môi trường 2020 là hết sức toàn diện, đầy đủ và cụ thể. Từ 01/01/2025 đòi hỏi có sự chuẩn bị thật kỹ nhận thức của toàn dân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đặc biệt là địa phương về xác định chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn, tuyệt đối không sử dụng phương án chôn lấp rác.
Cần chiến lược tổng thể ngăn chặn hạn hán, xâm nhập mặn

Cần chiến lược tổng thể ngăn chặn hạn hán, xâm nhập mặn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng “chúng ta không phải là một quốc gia dư thừa nước, do vậy cần có cách tiếp cận ngắn hạn, vừa dài hạn, vừa có chiến lược tổng thể để chuyển đổi trạng thái nông nghiệp, từ tưới tràn, tưới xả sang tưới nhỏ giọt…”
Đại biểu Quốc hội chất vấn livestream bán hàng thu trăm tỷ/ngày là thật hay ảo?

Đại biểu Quốc hội chất vấn livestream bán hàng thu trăm tỷ/ngày là thật hay ảo?

Dẫn thông tin về việc livestream bán hàng trên mạng xã hội, một ngày có thể thu hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết thông tin trên có thật hay ảo?
Kiến nghị Chính phủ quyết liệt thực hiện các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

Kiến nghị Chính phủ quyết liệt thực hiện các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng khắc nghiệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cấp bách và lâu dài; quyết liệt thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành để hạn chế và ứng phó với tình trạng với hạn hán, xâm nhập mặn…
Đưa giám sát môi trường vào giám sát tối cao là “đúng thời điểm” và “trúng vấn đề”

Đưa giám sát môi trường vào giám sát tối cao là “đúng thời điểm” và “trúng vấn đề”

Nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Quy định mới về trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng

Quy định mới về trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng

Chính phủ ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, trong đó quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng. Nghị định 58/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2024.
Nhiều chính sách hỗ trợ đối với rừng sản xuất

Nhiều chính sách hỗ trợ đối với rừng sản xuất

Tại Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, Chính phủ nêu rõ quy định về chính sách hỗ trợ đối với rừng sản xuất.
Đề nghị giảm thời gian đóng BHXH còn 15 năm, đảm bảo cuộc sống về già cho người lao động

Đề nghị giảm thời gian đóng BHXH còn 15 năm, đảm bảo cuộc sống về già cho người lao động

Đại biểu Võ Mạnh Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 15 năm, đảm bảo cuộc sống về già cho người lao động.
Quốc hội "chốt" 4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội "chốt" 4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Từ ngày 4 - 6/6/2024, tư lệnh các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán và Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.
Đề nghị quan tâm việc điều chỉnh tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Đề nghị quan tâm việc điều chỉnh tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Đại biểu Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn chế độ chính sách cho người hưởng lương, đảm bảo thực hiện đồng bộ ngay từ ngày 1/7/2024...
Không nên chuyển hộ kinh doanh sang nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Không nên chuyển hộ kinh doanh sang nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đại biểu Quốc hội cho rằng, không nên chuyển nhóm đối tượng hộ kinh doanh sang bảo hiểm xã hội bắt buộc mà vẫn giữ nhóm đối tượng này thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bởi vì nhóm đối tượng hoàn toàn có thể tự chủ về thu nhập thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động