Cần đánh giá tính tương thích của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với điều ước quốc tế có liên quan

Ngày 28/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức Tọa đàm chuyên gia để đóng góp ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung đóng góp ý kiến các quy định của dự thảo Luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được toàn dân toàn xã hội mong đợi Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối không đưa những vấn đề chưa chín, chưa rõ vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Rà soát toàn diện, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề lớn của Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Toàn cảnh Tọa đàm
Toàn cảnh Tọa đàm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Trần Thị Hồng An; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính; đại diện Bộ Ngoại giao có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) Ngô Hướng Nam; lãnh đạo Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được cử tri và nhân dân rất quan tâm. Trong thời gian gần đây, thực tiễn đòi hỏi tính cấp thiết cần phải sửa đổi dự án Luật này, người Việt kiều có rất nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan đến Luật Đất đai.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để sửa đổi Luật Đất đai lần này. Trong quá trình nghiên cứu để ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW, Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường cơ quan chủ trì để tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Qua đó cho thấy quá trình thực hiện luật đạt nhiều thành tựu, kết quả lớn nhưng cũng chỉ ra nhiều vấn đề bất cập, tồn tại, hạn chế và nhiều điểm nghẽn vướng mắc, thiếu đồng bộ giữa Luật Đất đai với các luật khác.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến nêu rõ, Ủy ban Đối ngoại tiếp cận Luật Đất đai theo hướng sửa đổi Luật lần này tiệm cận với các nước phát triển trên thế giới để phát huy tối đa nguồn lực đất đai. Đồng thời cho biết, thời gian qua đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con Việt kiều trong và ngoài nước liên quan đến dự án Luật này.

Quan điểm cho rằng đất đai là một tài nguyên đặc biệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đề nghị các chuyên gia, đại biểu tập trung cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai tại Tọa đàm này một cách thẳng thắn và trong phạm vi liên quan đến lĩnh vực Ủy ban Đối ngoại phụ trách.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu khai mạc Tọa đàm
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu khai mạc Tọa đàm

Dự thảo Luật Đất đai: Rà soát, chỉnh lý một số nội dung về người sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất; hạn chế tiếp cận đất đai theo đối tượng sử dụng đất liên quan đến quốc phòng, an ninh

Tại Tọa đàm, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính cho biết, thực tiễn, sau gần 08 năm tổ chức thi hành, Luật Đất đai đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khả thi cho việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính cho rằng, công tác quản lý và sử dụng đất còn tồn tại, hạn chế về: quy hoạch sử dụng đất, chưa giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thị trường quyền sử dụng đất phát triển chưa ổn định; tài chính đất đai và giá đất chưa phản ánh đúng thực tế thị trường; năng lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai chưa được hoàn thiện; thoái hóa, ô nhiễm đất, xâm nhập mặn diễn ra ở nhiều nơi, dẫn đến giảm độ màu mỡ, chức năng sản xuất của đất; nguồn lực đất đai chưa được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững, khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra ở nhiều nơi.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, một số Nghị quyết mới của Đảng như Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 39-NQTW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đều đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao với 05 quan điểm, 03 mục tiêu, 06 nhóm giải pháp, 08 chính sách lớn trong hoàn thiện pháp luật về đất đai, đặt ra yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính nhấn mạnh, đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật Đất đai.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính, trong tháng 8 năm 2022, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Bộ Tư pháp thẩm định và Chính phủ thảo luận và có Nghị quyết thông qua. Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế và các Ủy ban của Quốc hội đã nhiều lần làm việc với Cơ quan soạn thảo, chủ trì nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để cho ý kiến về các định hướng, chính sách lớn trong quá trình soạn thảo.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 156 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính

Đề cập nội dung chính sách quản lý và sử dụng đất liên quan đến nước ngoài của dự thảo Luật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính cho biết, liên quan đến yếu tố yếu tố nước ngoài sử dụng đất đai không được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, do đó dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật Đất đai hiện hành đối với các đối tượng có yếu tố nước ngoài.

Tuy nhiên, từ những vấn đề vướng mắc đặt ra trong thực tiễn, dự thảo Luật đã rà soát, chỉnh lý một số nội dung về người sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất; hạn chế tiếp cận đất đai theo đối tượng sử dụng đất liên quan đến quốc phòng, an ninh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính, về người sử dụng đất, tại Điều 6 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định thể sử dụng đất có liên quan đến yếu tố nước ngoài gồm: Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai nêu rõ, quy định này kế thừa quy định của Điều 5 của Luật Đất đai hiện hành, việc phân định đối tượng sử dụng đất có liên quan đến yếu tố nước ngoài một cách ràng mạch sẽ là căn cứ để quy định quyền và nghĩa vụ tương ứng của người sử dụng đất tại các điều tiếp theo. Đồng thời, để đảm bảo thống nhất với cách dùng thuật ngữ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” như quy định của Luật Đầu tư, dự thảo Luật đã sửa đổi thuật ngữ “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.”

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã rà soát, sửa đổi một số nội dung liên quan đến quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các đối tượng sử dụng đất có yếu tố nước ngoài. Cụ thể bổ sung vào trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất ở do được bồi thường hoặc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này”.

Đồng thời, tiếp tục quy định trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê” như pháp luật hiện hành (Điều 58).

Cần đánh giá tính tương thích của dự thảo Luật với điều ước quốc tế có liên quan

Cũng tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về các quy định của dự thảo Luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời đánh giá tính tương thích của dự thảo Luật với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm
Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Có ý kiến cho rằng, việc tiếp cận đất đai của tổ chức, nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh là vấn đề đều các nước quy định. Đồng thời tại khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020 có quy định về Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư, đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đề cập đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, một số ý kiến cho rằng, về cơ bản dự thảo Luật giữ ổn định như hiện hành. Tuy nhiên có bổ sung thêm các quy định để phù hợp với thực tiễn và đảm bảo bình đẳng với các tổ chức kinh tế trong nước như về xử lý đất ngoại giao khi không còn nhu cầu sử dụng.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung quy định cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế trong nước được quy định tại Điều 204 và Điều 218 của dự thảo Luật. Theo đó, bổ sung quyền đối với trường hợp thuế đất trả tiền hàng năm, theo hướng cho phép chuyển nhượng, thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê và bổ sung “quyền thuế trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm”.

Các ý kiến nhận thấy, quy định này nhằm thể chế chủ trương tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 18-NQ/TW về “đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất”, “cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu kết luận Tọa đàm

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu đề nghị cần đánh giá tính tương thích của dự thảo Luật với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên như WTO, CPTPP, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới...

Một số đại biểu đề nghị bổ sung các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất có yếu tố nước ngoài trong dự thảo Luật để đồng bộ với các quy định liên quan đến nước ngoài đang được các Luật có liên quan quy định. Cụ thể bổ sung việc sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân ngước ngoài đang sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhưng lại không phải là người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện đang không đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nội dung này có liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, phát triển thị trường bất động sản, do đó cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để có đầy đủ căn cứ chính trị quy định về nội dung này.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến cho rằng, đây là luật khó, lần này Quốc hội khóa XV quyết tâm sửa đổi một số điều của Luật Đất đai. Tọa đàm này nhằm thảo luận, xem xét, nghiên cứu những vấn đề cần sửa đổi.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến cho rằng, vừa làm phải vừa thận trọng, nghiên cứu xem xét qua 3 kỳ họp, đồng tình với các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm về tính tương thích của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, Tọa đàm tiếp cận vấn đề này rất nghiêm túc, vì đây là vấn đề quan trọng, cần sự tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu và các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời sẽ ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp ý kiến xác đáng của các đại biểu, chuyên gia./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ngành y tế thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức

Ngành y tế thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế nhằm giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế yên tâm công tác phục vụ lâu dài trong ngành y tế.
Thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Chiều 01/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

Thủ tướng: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước càng phải cao khi người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

“Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn thì trách nhiệm của các cơ quan nhà nước càng phải cao”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.
Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15. Trong đó, có nhiều quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Sáng 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Ồ ạt trồng sầu riêng, chanh leo, Bộ Nông nghiệp phát đi cảnh báo

Ồ ạt trồng sầu riêng, chanh leo, Bộ Nông nghiệp phát đi cảnh báo

Từ khi sầu riêng và chanh leo của Việt Nam được xuất khẩu tiểu ngạch Trung Quốc đã giúp cho giá hai loại nông sản này tăng mạnh. Từ đó, nhiều địa phương đã ồ ạt chặt bỏ cây trồng khác để thay thế bằng sầu riêng và chanh leo. Trước thực trạng này, Bộ NN-PTNT khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo.
Bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine

Bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine

Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Đến thời điểm này, chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19". Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đóng góp của ngành ngoại giao trong thực hiện ngoại giao vaccine, đóng góp vào thành công của chiến lược vaccine và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
Tăng cường hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ về ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam đề nghị các quốc gia trong Cộng đồng Pháp ngữ, Nghị viện Pháp ngữ tiếp tục thúc đẩy hoạt động ngoại giao khí hậu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, kết nối với các tổ chức quốc tế, các chiến dịch quốc tế nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng quản lý và huy động tối đa hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.
Phân bổ hơn 7.497 tỷ đồng vốn còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 7.497 tỷ đồng vốn còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
UBTVQH xem xét phân bổ vốn còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia

UBTVQH xem xét phân bổ vốn còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 28/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 17, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Tại Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 28/11, cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chỉ xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã rõ và có sự đồng thuận, thống nhất cao,...
Thủ tướng: Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Thủ tướng: Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Tham dự sự kiện về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cùng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam.
Thủy sản Việt Nam đón nhận tin cực vui: Lần đầu tiên xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD

Thủy sản Việt Nam đón nhận tin cực vui: Lần đầu tiên xuất khẩu cán mốc 10 tỷ USD

Trong bối cảnh nên kinh tế toàn cầu khó khăn, ngành Thủy sản Việt Nam đã tạo ra kỳ tích khi cán mốc xuất khẩu 10 tỷ USD ngay trong tháng 11. Đây là một sự kiện quan trọng vừa được Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) loan báo và cho biết sẽ có lễ mừng sự kiện này.
Không để xảy ra việc nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Không để xảy ra việc nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Các doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động.
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1445/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Thủ tướng: Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Thủ tướng: Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Thanh Hóa kỳ vọng tạo ra 1.000 tỷ đồng từ việc hỗ trợ xây dựng các mô hình cây, con ở miền núi

Thanh Hóa kỳ vọng tạo ra 1.000 tỷ đồng từ việc hỗ trợ xây dựng các mô hình cây, con ở miền núi

Đề án nhằm hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với từng vùng, miền theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy tính lợi thế của miền núi. Dự kiến đề án thực hiện thành công sẽ tạo sinh kế với giá trị hàng hóa giai đoạn 2022-2025 khoảng 500 tỷ đồng, giai đoạn 2025-2030 khoảng 1.000 tỷ đồng.
Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước

Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước

Là tỉnh có thế mạnh về lĩnh vực thủy sản trong đó nổi bật là sản xuất tôm. Tôm Bạc Liêu từng bước khẳng định vị thế. Trên nền tảng đó, tỉnh Bạc Liêu đang nỗ lực xây dựng hình ảnh, niềm tin đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm cả nước.
Cuối năm cánh cửa xuất khẩu rộng mở cho nông sản Việt Nam

Cuối năm cánh cửa xuất khẩu rộng mở cho nông sản Việt Nam

Hàng loạt các thị trường lớn như: Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand... đã đồng ý thỏa thuận nhập khẩu nông sản Việt Nam. Năm 2022 có thể được coi là một năm thắng lợi nhất từ trước đến nay với nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc thực vật của Việt Nam được phép tiếp cận đến các thị trường thế giới.
Cuối năm căng mình phòng chống dịch trên vật nuôi, chặn nguy cơ bùng phát

Cuối năm căng mình phòng chống dịch trên vật nuôi, chặn nguy cơ bùng phát

Càng về cuối năm, giai đoạn người chăn nuôi mở rộng quy mô, tái đàn phục vụ thị trường Tết. Đây cũng là giai đoạn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi có nguy cơ bùng phát. Bộ NN-PTNT chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do nguy xảy ra cơ dịch là rất cao.
Tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Ngày 23/11, Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 4 đã khai mạc tại Hà Nội với chuỗi các sự kiện phong phú được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam.
Có bất thường không khi ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo vẫn phải nhập gần 1 triệu tấn gạo mỗi năm?

Có bất thường không khi ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo vẫn phải nhập gần 1 triệu tấn gạo mỗi năm?

Việt Nam là ‘cường quốc’ xuất khẩu gạo với sản lượng từ 6 – 6,5 triệu tấn/năm. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, gạo Việt Nam còn đem lại nguồn lực tài chính to lớn cho đất nước. Tuy nhiên, hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo, vậy có điều gì bất thường?
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Ngăn đà giảm giá heo, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu vấn đề xuất khẩu

Ngăn đà giảm giá heo, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu vấn đề xuất khẩu

Trước tình trạng giá heo hơi liên tục giảm trong thời gian qua, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu phản ánh liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt heo.
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến

Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến

Sáng nay (19/11), Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.
Muôn kiểu hoa sang trọng dành tặng thầy cô Ngày 20/11

Muôn kiểu hoa sang trọng dành tặng thầy cô Ngày 20/11

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài những lời chúc hay, ý nghĩa thì những bó hoa tươi thắm là món quà không thể thiếu để dành tặng thầy cô giáo trong ngày này.
Xem thêm

Tin đọc nhiều

Những loại củ chỉ cần nhúng vào nước sẽ có rau ăn quanh năm, càng cắt càng mọc nhiều

Giá heo hơi hôm nay 6/12, miền Bắc giảm mạnh, mở biên rất khó, giá heo Tết ngưỡng 60.000 đồng/kg xa vời

Giá heo hơi hôm nay 7/12 đồng loạt giảm mạnh, đề xuất thu mua dự trữ thịt heo để bình ổn giá

Bí quyết tăng sức đề kháng cho ốc nhồi đẻ khỏe, lớn nhanh thu 600 triệu đồng/năm

Hàng ngàn gốc đào Tết chết khô nông dân rớt nước mắt vì thất thu hàng tỷ đồng

Bí quyết để người dân thu 1.500 tỷ đồng/năm từ nuôi gà đồi Yên Thế

Bí quyết trồng dưa kiểu mới ra quả la liệt thu tiền tỷ mỗi vụ

Ngỡ ngàng với giống chanh dây độc lạ sống khỏe ở vùng hạn mặn ven biển

Không đắt hàng như mọi năm, người trồng hoa kiểng Tết đứng ngồi không yên

Vịt bầu Quỳ đặc sản sống trong môi trường khắc nghiệt giá nửa triệu/cặp giống

Sự thật gây sốc về những chiếc chân gà Đông Tảo khổng lồ cháy hàng mùa world cup 2022

Đây có phải là các sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Đặc sản Việt?

Những loại cây cảnh "khổ quen rồi, sướng là không chịu được"

Ngắm những “cụ chè” giá 50 triệu đồng mơn mởn chờ Tết

Người trồng mách nước chọn “nhân sâm mùa đông” vừa chất lượng vừa ngon, ai không tin chỉ có thiệt

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động