BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 27/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.Tham dự Đại hội có 184 đại biểu, đại diện cho hơn 5,5 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,95% số cổ phần có quyền biểu quyết.
BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 7 sản phẩm và giải pháp ứng dụng của BIDV đạt giải Sao Khuê 2024 BIDV chung tay khơi thông điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và trọng tâm hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024… Đại hội cũng thông qua các văn kiện quan trọng, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của BIDV nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) và phù hợp thực tiễn hoạt động; cụ thể như nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ BIDV.

Năm 2023, trên cơ sở tuân thủ các định hướng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT BIDV đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống quyết tâm, nỗ lực phát huy tối đa mọi nguồn lực, triển khai linh hoạt, sáng tạo các giải pháp; Tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ; Hoàn thành đồng bộ, vượt trội, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh trên tất cả các phương diện quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả và phát triển thể chế; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và người lao động…

Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội đồng cổ đông thường niên BIDV năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tính đến hết 31/12/2023, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

Tổng tài sản đạt 2,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2022, tiếp tục là ngân hàng TMCP có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 2,1 triệu tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt gần 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm; chiếm 14% thị phần tiền gửi toàn ngành ngân hàng.

Dư nợ tín dụng và đầu tư đạt hơn 2,19 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022; trong đó dư nợ tín dụng đạt gần 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 16,66% so với năm 2022, tuân thủ giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao, cao hơn mức thực hiện năm 2022 (tăng 12,65%), chiếm 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu về thị phần cho vay tổ chức kinh tế và dân cư trong khối ngân hàng TMCP.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn: Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư số 11/2021/TT-NHNN đến 31/12/2023 kiểm soát ở mức 1,12%, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, đảm bảo theo đúng mục tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước (≤1,4%). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu khối ngân hàng thương mại đến 31/12/2023 đạt 183%.

BIDV luôn giữ vững danh hiệu ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam
BIDV luôn giữ vững danh hiệu ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam

Phát huy tốt vai trò định chế tài chính chủ lực của nền kinh tế, BIDV đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế. Theo đó, đến hết năm 2023, BIDV đã dành nguồn lực tài chính để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn với tổng số tiền lên tới hơn 5.900 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh tiếp tục gia tăng so với năm trước, hoàn thành kế hoạch năm 2023: Lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại năm 2023 đạt trên 26,7 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 27,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2022, hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại BIDV; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động: Vốn chủ sở hữu của BIDV đến 31/12/2023 đạt gần 115,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2022. Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2023 đạt 247,4 nghìn tỷ đồng (~10,5 tỷ USD), tăng 26,7% so với thời điểm 31/12/2022, đứng thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2023 là gần 6,5 nghìn tỷ đồng.

Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động của hệ thống được đảm bảo: ROA và ROE lần lượt đạt 0,99% và 20,18%, hoàn thành kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) riêng lẻ đạt 8,85%, hợp nhất đạt 9,18% đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) khối NHTM đạt 83,85%, đáp ứng quy định của NHNN (≤85%) tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ khả năng chi trả và các chỉ tiêu an toàn khác đáp ứng theo quy định và thông lệ quốc tế…

Đến hết Quý I/2024, kết quả kinh doanh khối ngân hàng thương mại của BIDV khả quan, bám sát kế hoạch đề ra: Tổng tài sản đạt trên 2,28 triệu tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt trên 1,76 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 1%; Huy động vốn đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 1%; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 kiểm soát dưới 1,4% theo định hướng; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV Phan Đức Tú
Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV Phan Đức Tú

Trong năm 2023, BIDV đã triển khai hơn 130 chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền hỗ trợ gần 300 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, nhà đại đoàn kết, quà tết cho người nghèo trong đó một số chương trình nổi bật như: Tài trợ xây dựng gần 1.800 nhà ở, tặng 40.000 suất quà tết cho người nghèo; Hoàn thiện đưa vào sử dụng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại các tỉnh miền Trung; Tổ chức giải chạy BIDVRUN cho cuộc sống Xanh thường niên…

Những kết quả kinh doanh ấn tượng của BIDV được các tổ chức, cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao, cụ thể như: Tạp chí Forbes xếp hạng BIDV trong danh sách Global 2000 bao gồm 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (vị trí 1.081, tăng 524 bậc so với năm 2022); Công ty tư vấn định giá Brand Finance xếp hạng BIDV trong Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (vị trí 161, tăng 51 bậc so với năm 2022), Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023 và là thương hiệu có mức tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (69%); Tạp chí The Asian Banker bình chọn BIDV là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất năm 2024, BIDV là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 9 lần nhận giải thưởng này; Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vinh danh 9 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin của BIDV đạt giải Sao Khuê năm 2023…

Quán triệt chủ trương của Chính phủ, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, nhằm triển khai thành công các mục tiêu tại Chiến lược phát triển kinh doanh của BIDV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các Chiến lược cấu phần của BIDV, đồng thời bám sát các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025, với phương châm hành động “Tinh giản quy trình – Chuyển đổi hoạt động”, năm 2024, BIDV đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau: (i) Dư nợ tín dụng tăng trưởng tuân thủ giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao; (ii) Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định; (iii) Lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng trưởng khoảng 10%, phù hợp với diễn biến thị trường, năng lực của BIDV và phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

Linh Hương

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ngân hàng BIDV: Ưu đãi 40% khi mua bảo hiểm du lịch tại BIC

Ngân hàng BIDV: Ưu đãi 40% khi mua bảo hiểm du lịch tại BIC

Hưởng ứng không khí sôi động mùa du lịch hè 2024, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình khuyến mại “Vi vu muôn nơi, an tâm tận hưởng”, giảm phí các sản phẩm bảo hiểm du lịch từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/09/2024.
SeABank triển khai phương án để tăng vốn điều lệ lên 28.800 tỷ đồng

SeABank triển khai phương án để tăng vốn điều lệ lên 28.800 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ lên 28.800 tỷ đồng.
Xác thực sinh trắc học gặp khó, xuất hiện lừa đảo kiểu mới

Xác thực sinh trắc học gặp khó, xuất hiện lừa đảo kiểu mới

Hôm nay ngày 3/7, ngày thứ 3 ngân hàng áp dụng quy định chuyển tiền trên 10 triệu/lần, nhiều người dùng vẫn gặp khó khi cập nhật thông tin sinh trắc học online để xác thực giao dịch chuyển tiền. Bên cạnh đó, xuất hiện kẻ gian mạo danh ngân hàng dụ người dùng xác thực sinh trắc học.
Kỳ 2: Vì sao người đi vay dễ rơi vào thế khó?

Kỳ 2: Vì sao người đi vay dễ rơi vào thế khó?

Nhiều người lên mạng xã hội than phiền các doanh nghiệp cho vay thường chèn ép, làm khó họ, từ việc khó cho vay đến việc đòi nợ gắt gao. Nhưng vì sao người vay lại phản ứng như thế này và trách nhiệm của mỗi bên ra sao, cần làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình?
SHB chốt quyền trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

SHB chốt quyền trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HoSE: SHB) vừa có quyết định ngày 19/7 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian triển khai chi trả cổ tức là ngày 6/8.
AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành

AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành

Ngày 01/07/2024, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) triển khai gói đầu tư trị giá 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) phát hành.
4 trường hợp phải ra ngân hàng nếu chuyển khoản trên 10 triệu đồng từ hôm nay

4 trường hợp phải ra ngân hàng nếu chuyển khoản trên 10 triệu đồng từ hôm nay

Từ hôm nay (1/7), các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng/lần hoặc 20 triệu đồng/ngày đều phải xác thực sinh trắc học. Quy định này nhằm giảm thiểu thiệt hại trong các vụ lừa đảo chuyển tiền trên tài khoản.
Vì sao các ngân hàng tích cực đẩy vốn ra thị trường?

Vì sao các ngân hàng tích cực đẩy vốn ra thị trường?

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến tín dụng tính đến ngày 14/6 tăng 3,79%, trong khi mục tiêu cả năm là 15-16%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng như đã đề ra, các ngân hàng tích cực đẩy vốn ra thị trường.
SeABank được vinh danh giải thưởng quốc tế Ngân hàng Quản trị rủi ro xuất sắc và Ngân hàng sáng tạo xuất sắc

SeABank được vinh danh giải thưởng quốc tế Ngân hàng Quản trị rủi ro xuất sắc và Ngân hàng sáng tạo xuất sắc

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được hai tổ chức quốc tế The European và The CEO View bình chọn và trao giải thưởng “Ngân hàng Quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam năm 2024 - The Risk Management Bank of The Year Vietnam 2024” và “Ngân hàng sáng tạo xuất sắc năm 2024 - Innovation Excellence Award 2024” dựa trên những kết quả vượt trội trong kinh doanh, sự sáng tạo về sản phẩm dịch vụ và ứng dụng công nghệ tiên tiến.
SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 36.629 tỷ đồng

SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 36.629 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước có quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HoSE: SHB). Theo đó, vốn điều lệ của SHB được ghi nhận ở mức 36.629.085.420.000 đồng.
Agribank được vinh danh 3 sản phẩm dịch vụ tài chính tiêu biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam – VWAS 2024

Agribank được vinh danh 3 sản phẩm dịch vụ tài chính tiêu biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam – VWAS 2024

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam – VWAS 2024, Agribank được vinh danh ở ba hạng mục: Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu; Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu; Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo và được Ban tổ chức trao tặng danh hiệu là Doanh nghiệp Vì sự phát triển dịch vụ tài chính trong hai năm liên tiếp.
Những lưu ý khi cài đặt xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng

Những lưu ý khi cài đặt xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng

Từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay. Vậy, khi cập nhật dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng cần lưu ý những gì?
Ngân hàng Nhà nước hút về 25.000 tỉ đồng, lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng

Ngân hàng Nhà nước hút về 25.000 tỉ đồng, lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng

Ngày 25/6, Ngân hàng Nhà nước hút về lượng tiền gấp đôi ngày hôm trước, lên đến 25.000 tỉ đồng. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng lên.
Tỷ giá USD gần chạm mốc 26.000 đồng

Tỷ giá USD gần chạm mốc 26.000 đồng

Đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay nhưng nhờ đà tăng trước đó, tỷ giá USD gần chạm mốc 26.000 đồng.
IFC đầu tư vào trái phiếu xanh lam đầu tiên của Việt Nam do SeABank phát hành nhằm thúc đẩy tài chính khí hậu

IFC đầu tư vào trái phiếu xanh lam đầu tiên của Việt Nam do SeABank phát hành nhằm thúc đẩy tài chính khí hậu

Để xây dựng một thị trường tài chính xanh lam, đồng thời đẩy mạnh trái phiếu xanh lá và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ cung cấp gói tài trợ 150 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB). Gói tài trợ của IFC bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu xanh lam đầu tiên ở Việt Nam và trái phiếu xanh lá đầu tiên do một ngân hàng thương mại tư nhân trong nước phát hành.
SHB tung gói giải pháp hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI

SHB tung gói giải pháp hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI

SHB miễn/giảm nhiều loại phí dịch vụ tài chính và cung cấp nhiều đặc quyền cho các khách hàng doanh nghiệp FDI.
SeABank được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

SeABank được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) vừa được Tạp chí kinh doanh Fortune (Hoa Kỳ) vinh danh trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 - 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á nhờ kết quả kinh doanh xuất sắc với doanh thu vượt trội trong những năm vừa qua.
Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng, vì sao tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp?

Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng, vì sao tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp?

Tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,676 triệu tỷ đồng, tăng thêm khoảng 39.000 tỷ so với tháng trước đó và cao hơn 2,2% so với cuối năm trước. Vì sao con số tăng trưởng tín dụng mới đạt khoảng hơn 2%?
Norfund cấp khoản vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD cho SeABank

Norfund cấp khoản vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD cho SeABank

The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund) - quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của Chính phủ Na Uy quyết định đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) 30 triệu USD dưới dạng khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của SeABank trong vòng 4 năm nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.
SHB và Học viện Ngân hàng hợp tác toàn diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

SHB và Học viện Ngân hàng hợp tác toàn diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hai Bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
SHB cộng thêm lãi suất lên đến 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online

SHB cộng thêm lãi suất lên đến 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online

SHB triển khai chương trình khuyến mại “Chuyển đổi online – nhân 2 ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trên kênh ngân hàng điện tử cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
Bãi bỏ "mức lương cơ sở", mức tham chiếu đóng BHXH được tính thế nào?

Bãi bỏ "mức lương cơ sở", mức tham chiếu đóng BHXH được tính thế nào?

Khi bỏ lương cơ sở, Chính phủ sẽ áp dụng một mức tham chiếu thay thế cho lương cơ sở để tính toán mức đóng các loại bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm xã hội.
Nhìn lại kèo bùng nợ “ồn ào” nhất lịch sử - Kỳ 1:  Bùng nợ bất chấp, hậu quả bất ngờ

Nhìn lại kèo bùng nợ “ồn ào” nhất lịch sử - Kỳ 1: Bùng nợ bất chấp, hậu quả bất ngờ

Năm 2023, lợi dụng việc công an thanh, kiểm tra hoạt động thu hồi nợ của các công ty tài chính, hàng loạt các hội nhóm bùng nợ mọc lên như nấm, tạo ra một làn sóng ồn ào. Nhưng ẩn sau con sóng đó là biết bao chuyện đáng giật mình mà không thể đề cập hết chỉ trong một bài viết.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động