Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Chuẩn bị kỹ lưỡng để có được dự thảo tốt nhất trình Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự án Luật Đất đai rất hệ trọng nên phải xây dựng đúng yêu cầu của luật, tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án Luật, Chính phủ trình hồ sơ dự án Luật tới Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trước ngày 01/9 để nghiên cứu, cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 09 điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Huy động trí tuệ tập thể, đội ngũ chuyên gia trong quá trình xây dựng, ban hành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều 08/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Định hướng cách làm, cách tiếp cận để quá trình xây dựng luật đạt hiệu quả cao nhất

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, các Nghị quyết, kết luận khác để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai; đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm phát huy nguồn lực đất đai và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và thi hành Luật Đất đai.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tại buổi làm việc

Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ cũng đã chủ động rà soát hơn 100 luật, bộ luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong Luật này hoặc đề xuất sửa đổi các Luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Trong quá trình soạn thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp thu ý kiến góp ý của 63 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, làm việc với các Bộ Tài chính, Xây dựng, Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Nội vụ. Dự thảo Luật vẫn đang trong quá trình xin ý kiến các cơ quan hữu quan để hoàn thiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất lớn, hệ trọng, quy mô rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan, tổ chức. Với vị trí vai trò đó, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho việc xem xét cho ý kiến đối với dự án Luật này đã được tiến hành khẩn trương, trách nhiệm.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đề ra những giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực trọng tâm. Trên cơ sở đó, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 50/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, theo đó dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và dự kiến xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp, phấn đấu trong 2023 hoàn tất sửa đổi Luật Đất đai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Đất đai, các cơ quan của Quốc hội đã vào cuộc từ rất sớm. Theo đó, cuộc làm việc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội khóa XV với các cơ quan đã dành để làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường vào giữa năm 2021, trong đó có nội dung nghe báo cáo rà soát sửa đổi Luật Đất đai. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, thời gian qua, cùng với tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành nghiên cứu đánh giá, tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và sau khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW thay thế Nghị quyết 19-NQ/TW. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực xây dựng dự thảo, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, lấy ý kiến các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội làm rõ, tiếp tục với tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa, thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV, tại buổi làm việc này, lãnh đạo Quốc hội cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao đổi tổng thể cho việc triển khai công tác xây dựng dự án luật, tập trung vào phương pháp, cách làm, cách tiếp cận những vấn đề lớn để bảo đảm chuẩn bị tốt nhất, hiệu quả nhất.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở định hướng nội dung thảo luận của Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự vào cuộc của các cơ quan của Quốc hội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), để có cách làm hiệu quả, các đại biểu đề nghị các cơ quan cần xây dựng lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2023 không chỉ đối với Luật Đất đai mà cả các luật liên quan để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Nêu rõ dự án luật có tác động lớn, việc xây dựng luật phải bảo đảm đúng quy trình đồng thời quan tâm hơn đến công tác thông tin, truyền thông, lấy ý kiến Nhân dân. Theo đó, cần tập trung làm sớm, thông tin chính xác, mở rộng kênh thăm dò thông tin, thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp cận sớm nội dung lấy ý kiến tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý đến vấn đề lấy ý kiến Nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là rất quan trọng
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý đến vấn đề lấy ý kiến Nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là rất quan trọng

Các đại biểu đề nghị cần chú trọng cung cấp thông tin, làm rõ những nội dung tiếp tục kế thừa của Luật Đất đai 2013, những nội dung sửa đổi, bổ sung, những vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến, giải trình làm rõ để người dân, các cơ quan nắm được định hướng lớn, nội dung lớn, hình dung được trách nhiệm, quyền lợi liên quan…

Các đại biểu cũng lưu ý việc chọn vấn đề để lấy ý kiến Nhân dân để bảo đảm hiệu quả, lưu ý các nội dung chuyển tiếp để tổ chức thực thi không vướng mắc.

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng, sự vào cuộc của các cơ quan bên cạnh cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra là rất cần thiết để việc lấy ý kiến góp ý hoàn thiện luật sâu sắc hơn. Vì vậy cần có kế hoạch cụ thể để phân công nhiệm vụ và lồng ghép các nội dung hoạt động của Quốc hội như giám sát, tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến nhiều nhóm chủ thể về dự án luật này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng việc cùng tham gia của các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan như Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân dân các cấp và các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ bảo đảm cho quá trình thẩm tra, lấy ý kiến dự thảo Luật được sâu, rộng
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng việc cùng tham gia của các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan như Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân dân các cấp và các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ bảo đảm cho quá trình thẩm tra, lấy ý kiến dự thảo Luật được sâu, rộng

Huy động sức mạnh cả nước, trí tuệ toàn dân để có dự thảo Luật tốt nhất ngay trình từ lần họp đầu tiền

Kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sớm có sản phẩm đầu tiên cũng như tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là dự án Luật có quy mô phạm vi lớn, tác động mọi lĩnh vực người dân, doanh nghiệp, cần phải tập trung đầu tư công sức để có sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra trước Đảng và Nhân dân.

“Nhiệm vụ còn rất nặng nề và khó khăn, không thể chủ quan, cần huy động sức mạnh cả nước, trí tuệ toàn dân, thực hiện kỹ lường, bài bản, khoa học mới có thể bảo đảm xây dựng luật thiết thực, hiện quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung làm việc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung làm việc

Qua trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Một là, dự án Luật Đất đai rất hệ trọng nên phải xây dựng đúng yêu cầu của luật, tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án Luật, Chính phủ trình hồ sơ dự án Luật tới Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trước ngày 01/9 để nghiên cứu, cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai là, về hồ sơ dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dày công hơn nữa trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng, môi trường kinh doanh,..., báo cáo rà soát hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Đây là các báo cáo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở thực chứng cho công tác lập pháp. Do đó, với tinh thần cầu thị, khách quan, bảo đảm chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng các nội dung này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhất giữa các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ và giữa Trung ương với địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương, năm 2023 không chỉ hoàn thành Luật Đất đai (sửa đổi) mà còn hoàn thành điều chỉnh luật pháp liên quan.

Ba là, về tổ chức tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong bối cảnh thời gian không có nhiều, đòi hỏi phải có kế hoạch hợp lý, tận dụng hiệu quả thời gian khi thảo luận cho ý kiến về các nội dung của dự án Luật. Bên cạnh Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội hay Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân các cấp, các Đoàn đại biểu Quốc hội,… phải nêu cao vai trò tham gia xây dựng Luật.

“Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường phải là các cơ quan đầu mối giúp Quốc hội, Chính phủ tổ chức việc huy động sự đóng góp của toàn thể Nhân dân, các nhà khoa học cho dự án Luật”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các đại biểu tại buổi làm việc
Các đại biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội cho rằng còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong hoàn thiện dự án Luật nên các cơ quan không được sớm chủ quan, phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân trong hoàn hiện Luật.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham mưu xây dựng Kế hoạch của Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ đối với xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân theo quy định của pháp luật; phân chia trách nhiệm cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, các Đoàn đại biểu Quốc hội và có kế hoạch trao đổi thông tin sớm về: Hồ sơ dự án Luật, các kết quả nghiên cứu, báo cáo tổng kết việc thực hiện Luật hiện hành, báo cáo đánh giá rà soát các pháp luật liên quan tới đất đai.

Đối với việc lấy ý kiến Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải đặt ra các việc cụ thể, được thuyết minh rõ ràng, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân.

Bốn là, về các nội dung lớn của dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các các cơ quan tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từ cơ sở pháp lý, thực tiễn tới thực trạng, xu hướng để xác định rõ các vấn đề này.

Khẳng định vai trò của thông tin, truyền thông trong xây dựng Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội cũng giao Ủy ban Kinh tế phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng Đề án truyền thông việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm các yêu cầu: bài bản, khoa học, truyền tải thông tin chính xác, kịp thời về các nội dung chính sách lớn, khẳng định những vấn đề tiếp tục kế thừa, chỉ rõ các nội dung mới, nội dung cần sửa đổi, nội dung bổ sung, nội dung vừa sửa đổi vừa bổ sung.

Đây cũng là vấn đề Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường cần quan tâm thêm để tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời tăng cường tiếp nhận thông tin phản biện từ người dân và doanh nghiệp. Cần hết sức cầu thị và lắng nghe từ thực tiễn địa phương và doanh nghiệp để thực tiễn vào luật và ngược lại luật đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Dù dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được xem xét theo quy trình 3 kỳ họp song Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm chất lượng dự án luật là tốt nhất ngay từ từ lần trình đầu tiên.

Nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai hiện hành là việc vô cùng hệ trọng và rất khó khăn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải triển khai tích cực, bài bản, khoa học. Do đó, việc trình dự thảo lần thứ nhất ra Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng nhắm hướng tới mục tiêu cuối cùng khi xây dựng, hoàn thiện dự án Luật là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và để Nhà nước, tư nhân đều không thể làm sai và không còn sợ sai.

Bảo Yến - Minh Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hồ sơ công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật cần những gì?

Hồ sơ công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật cần những gì?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
UBTVQH quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

UBTVQH quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Thay măt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của Quốc hội năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.
Đề xuất luật hóa chức năng nguồn nước

Đề xuất luật hóa chức năng nguồn nước

Tại dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định về chức năng nguồn nước.
Thủ tướng nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão

Thủ tướng nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão

Nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đánh giá thiệt hại, triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, khẩn trương ổn định đời sống người dân.
Đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án khoa học và công nghệ

Đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án khoa học và công nghệ

Tại dự thảo Thông tư quy định về xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ KH&CN đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án KH&CN.
Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra

Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần khẩn trương đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất và tinh thần của người dân, kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại trường ngay trong ngày mai (29/9).
Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Trước dự báo bão số 4, đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta và sẽ đổ bộ với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện số 865/CĐ-TTg ngày 27/9/2022 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão này.
Đề nghị lựa chọn các lĩnh vực có “điểm nghẽn”, tiềm ẩn “rủi ro” thuộc đối tượng giám sát

Đề nghị lựa chọn các lĩnh vực có “điểm nghẽn”, tiềm ẩn “rủi ro” thuộc đối tượng giám sát

Để phát huy những kết quả đạt được, hạn chế những tồn tại hạn chế trong hoạt động giám sát, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn các lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội; lĩnh vực có nhiều điểm nghẽn, vướng mắc….thuộc đối tượng giám sát.
Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
richy-nho
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động