Thông cáo báo chí số 20 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 14/11/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 20 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) Đại biểu quốc hội đề nghị cân nhắc áp dụng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Thông cáo báo chí số 20 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 14/11/2022

Buổi sáng

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 18, Điều 78 và toàn bộ Luật Thanh tra (sửa đổi), kết quả như sau:

- Về Điều 18 quy định về Vị trí, chức năng của Thanh tra Tổng cục, Cục: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.38% tổng số ĐBQH), trong đó có 445 đại biểu tán thành (bằng 89.36% tổng số ĐBQH); có 16 đại biểu không tán thành (bằng 3.21% tổng số ĐBQH); có 09 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.81% tổng số ĐBQH).

- Về Điều 78 quy định về Ban hành kết luận thanh tra: có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.78% tổng số ĐBQH), trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 89.16% tổng số ĐBQH); có 08 đại biểu không tán thành (bằng 1.61% tổng số ĐBQH); có 15 đại biểu không biểu quyết (bằng 3.01% tổng số ĐBQH).

- Về toàn bộ Luật Thanh tra (sửa đổi): có 471 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.58% tổng số ĐBQH), trong đó có 459 đại biểu tán thành (bằng 92.17% tổng số ĐBQH); có 10 đại biểu không tán thành (bằng 2.01% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi), kết quả như sau: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.38% tổng số ĐBQH), trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94.78% tổng số ĐBQH); có 03 đại biểu không tán thành (bằng 0.60% tổng số ĐBQH).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thông cáo ....
Đại biểu Vũ Tiến Lộc – Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội

Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu, 04 đại biểu tranh luận. Đa số các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế, giải quyết những chồng chéo, vướng mắc, bất cập trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung: hồ sơ, bố cục dự thảo Luật; tính thống nhất của dự thảo Luật so với hệ thống pháp luật hiện hành; bảng giá đất; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi; việc mở rộng hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; khung giá đất; đăng ký đất đai, quyền sở hữu gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất; việc mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; việc Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng; quyền của tổ chức, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; thẩm quyền thu hồi đất; căn cứ giao đất, cho thuê đất; vấn đề tái định cư, áp giá đền bù khi Nhà nước thu hồi đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; căn cứ pháp lý, thực tiễn trong việc định giá đất; năng lực định giá đất, thành lập cơ quan thẩm định giá đất độc lập; bổ sung hòa giải thương mại vào cơ chế giải quyết tranh chấp; việc quản lý và sử dụng đất do các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp quản lý; hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai; dự án thu hồi đất để tạo quỹ đất; sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; quy định về hạn điền; thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng dân cư…

Buổi chiều

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại phiên thảo luận đã có 16 đại biểu phát biểu, 03 đại biểu tranh luận, tập trung về những nội dung: Hội đồng thẩm định giá đất; cơ chế, nguyên tắc, phương pháp, tư vấn xác định giá đất; vai trò của cơ quan dân cử trong giám sát việc xác định giá đất; tập trung đất nông nghiệp; đất sử dụng đa mục đích; chính sách ưu đãi về đất đai để xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo; chế độ sử dụng các loại đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ngân hàng đất nông nghiệp; việc bỏ khung giá đất; đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên; điều kiện để Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; tính thống nhất giữa quy định của Luật Đất đai với các luật có liên quan; điều khoản thi hành…

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thông cáo ....
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 3, Điều 32, Điều 33 và toàn bộ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), kết quả như sau:

- Về Điều 3 quy định về Hành vi bạo lực gia đình: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.59% tổng số ĐBQH), trong đó có 470 đại biểu tán thành (bằng 94.38% tổng số ĐBQH); có 11 đại biểu không biểu quyết (bằng 2.21% tổng số ĐBQH).

- Về Điều 32 quy định về Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.18% tổng số ĐBQH), trong đó có 446 đại biểu tán thành (bằng 89.56% tổng số ĐBQH); có 18 đại biểu không tán thành (bằng 3.16% tổng số ĐBQH); có 15 đại biểu không biểu quyết (bằng 3.01% tổng số ĐBQH).

- Về Điều 33 quy định về Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.18% tổng số ĐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 93.37% tổng số ĐBQH); có 05 đại biểu không tán thành (bằng 1.00% tổng số ĐBQH); có 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.80% tổng số ĐBQH).

- Về toàn bộ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): có 474 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.18% tổng số ĐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 93.37% tổng số ĐBQH); có 05 đại biểu không tán thành (bằng 1.00% tổng số ĐBQH); có 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.80% tổng số ĐBQH).

Thứ Ba ngày 15/11/2022: Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi);

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua: Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam./.

Sửa đổi Luật Đất đai: Cần quy định cụ thể về điều kiện thu hồi đất Sửa đổi Luật Đất đai: Cần quy định cụ thể về điều kiện thu hồi đất
Đại biểu quốc hội đề nghị cân nhắc áp dụng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp Đại biểu quốc hội đề nghị cân nhắc áp dụng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp
Đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội Đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội
Cần có sự thẩm tra, giám sát kỹ lưỡng về xác định giá đất Cần có sự thẩm tra, giám sát kỹ lưỡng về xác định giá đất
Minh Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Người dân trở lại phía Nam mưu sinh, bất ngờ nhận "quà" từ CSGT Đắk Nông

Người dân trở lại phía Nam mưu sinh, bất ngờ nhận "quà" từ CSGT Đắk Nông

Ngày mùng 5 Tết, người dân ở Tây Nguyên trên đường vào các tỉnh phía Nam để mưu sinh thì bất ngờ lực lượng CSGT Đắk Nông "chặn" lại để tặng "quà".
Người mang đến những mùa xuân đất nước

Người mang đến những mùa xuân đất nước

Mỗi khi Tết đến, xuân về, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã hy sinh trọn cuộc đời để đất nước ta “nở hoa độc lập, kết quả tự do”, nhân dân ta được hưởng những mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.
Thời gian tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần 2023 và phát ấn cho nhân dân, du khách thập phương

Thời gian tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần 2023 và phát ấn cho nhân dân, du khách thập phương

Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định thông báo thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 1 đến 6/2/2023 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng).
Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (Nghị quyết 23) được ban hành.
Biển người đổ về lễ hội Ngọc Hồi - Đống Đa ở Bình Định

Biển người đổ về lễ hội Ngọc Hồi - Đống Đa ở Bình Định

Chiều 25/1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão) hàng nghìn người chen chân đổ về huyện Tây Sơn (Bình Định) để xem lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương Đàn tế trời đất cầu quốc thái dân an

Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương Đàn tế trời đất cầu quốc thái dân an

Nhân kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2023), lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đến dâng hương tại Đàn tế trời đất (Đài Kính Thiên), cầu cho quốc thải dân an, mưa thuận gió hòa vào chiều Mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão.
Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Đây là Thiếp mừng năm mới Xuân Quý Mão 1963 cách đây 60 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng Báo Nhân Dân số ra ngày 1/1/1963.
Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Những ngày đầu Xuân, nghĩ về Đảng, về dân, trong tôi bộn bề bao suy nghĩ. Là người từng trải qua chiến tranh, đến thời hòa bình được chứng kiến bao thăng trầm của đất nước, tôi luôn mang trong mình khát vọng về cuộc sống giàu nhân nghĩa, yêu thương.
Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương công chức từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.
Độc lập và hùng cường

Độc lập và hùng cường

Chưa bao giờ như hiện nay, không thể có một nền độc lập chân chính nếu quốc gia-dân tộc không có quyền tự quyết.
Xuân Quý Mão nhớ những năm mão trong cuộc đời Bác Hồ

Xuân Quý Mão nhớ những năm mão trong cuộc đời Bác Hồ

Vui đón xuân Quý Mão năm 2023, thắp nén nhang trên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Bác Hồ, bâng khuâng nhớ những năm Mão đầy gian khổ, hy sinh vì dân, vì nước mà Người đã trải qua. Trừ những năm Mão khi tuổi thơ của Bác đã đi qua, đến:
Sức bật mùa Xuân

Sức bật mùa Xuân

Xuân Quý Mão đang về trên khắp mọi miền của Tổ quốc!
Xuân tiến bước

Xuân tiến bước

Đất nước mừng Đảng, mừng Xuân trong tâm thế thẳng tiến về phía trước, với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng tiên phong.
Xuân 2023 – Nghĩ về kỳ tích và nguồn cội!

Xuân 2023 – Nghĩ về kỳ tích và nguồn cội!

Xuân này, đất nước thật sự đã ra biển lớn! Ra biển lớn là lúc nhớ về… tất cả! Nhớ nguồn cội, nhớ lúc khó khăn gian khổ, nhưng cũng phải nhớ những điều đang diễn ra trong hiện tại và cả những điều sẽ diễn ra trong tương lai với tâm thế của người hiểu biết: Biết mình, biết người, biết việc…
Đầu năm Quý Mão 2023 mua gì cho may mắn suốt năm, tài lộc kéo đến ầm ầm?

Đầu năm Quý Mão 2023 mua gì cho may mắn suốt năm, tài lộc kéo đến ầm ầm?

Năm mới năm me, ai chả mong may mắn tài lộc đủ đầy. Đầu năm Quý Mão 2023 mua gì để có vận may? Cùng khám phá trong bài viết dưới đây nhé.
Cơ đồ, tiềm lực Việt Nam

Cơ đồ, tiềm lực Việt Nam

Xuân đã về trên tất cả các nẻo đường của Tổ quốc. Xuân đang mang đến muôn điều tốt đẹp sau những ngày đông lạnh lẽo. Chúng ta chào đón năm mới - Xuân Quý Mão 2023 và mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 93 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2023) với nguồn nội lực được tích lũy căng tràn và niềm tin mạnh mẽ đất nước sẽ tiếp tục có bước chuyển mình vươn dậy cùng xuân mới, khẳng định vị thế và hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đúng vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng đón Xuân mới Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chúc Tết gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài, cùng bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới.
Lãnh đạo miền đất võ xuống đường lì xì Tết giữa đêm giao thừa

Lãnh đạo miền đất võ xuống đường lì xì Tết giữa đêm giao thừa

Đêm 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch huyện Tây Sơn (Bình Định) đã xuống đường thăm hỏi, động viên và lì xì cho các công nhân vệ sinh môi trường.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội.
Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì vì tính mạng, sức khỏe nhân dân

Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì vì tính mạng, sức khỏe nhân dân

Sáng 30 Tết (21/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và dự Chương trình "Tết yêu thương – Tết sẻ chia" do Bệnh viện Việt Đức tổ chức.
Dập dìu trẩy hội, du xuân đến các lễ hội truyền thống khắp ba miền

Dập dìu trẩy hội, du xuân đến các lễ hội truyền thống khắp ba miền

Từ Bắc chí Nam, cứ vào đầu xuân năm mới người dân mỗi vùng miền lại nô nức tổ chức lễ hội dựa trên đời sống, sản xuất, văn hóa và những sự tích riêng. Đó là những nét đẹp vô giá về tinh thần, tâm linh, mang theo nhiều nguyện cầu, mong ước.
Lễ hội Cổ Loa "ghi danh" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Cổ Loa "ghi danh" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Cổ Loa năm nay diễn ra vào ngày 26 đến 27/1 (tức mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão).
Đắk Lắk: Hủy bắn pháo hoa ở nhiều địa phương đêm Giao thừa

Đắk Lắk: Hủy bắn pháo hoa ở nhiều địa phương đêm Giao thừa

Các tỉnh ở Tây Nguyên huy động xã hội hóa để mua pháo hoa bắn đêm Giao thừa Mừng xuân Quý Mão 2023, trong đó tỉnh Đắk Lắk có nhiều địa phương bị hủy vì sản lượng pháo cung cấp không đủ, duy nhất cho một điểm bắn tại TP.Buôn Ma Thuột.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 20/1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 20/1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố Thủ tướng Chính phủ

Sáng 20/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân các đồng chí.
Xem thêm

Tin đọc nhiều

Trồng loại mít đặc biệt trái đẹp múi ngon, mỗi héc ta nông dân lãi 700 triệu

Kia Việt Nam tung thêm 3 phiên bản Kia Seltos mới

Rừng trâm bầu cổ thụ 500 tuổi cả làng góp lúa bảo vệ, chặt phá bị bêu giữa đình làng

Loài cá khổng lồ xưa ít người biết, nay 650.000 đồng/kg vẫn được nhiều người tìm mua

Giá nông sản hôm nay (01/2): Giá cà phê tăng dữ dội, giá tiêu cầm chừng trong vụ mới

Bỏ tiền triệu để ngắm loài ộp ộp ngoài hành tinh, chuyên gia phong thủy hé lộ điều bất ngờ

Giá heo hơi hôm nay (02/2) tăng giảm thất thường, những động lực kỳ vọng bứt phá

Siêu phẩm sanh bonsai triệu đô gây sửng sốt bởi dáng thế mây trên núi

Hết Tết, đào quất ra bãi rác sao có những loại hoa lại cháy hàng ở Hà Nội?

Nuôi loài ngựa bạch mắt đỏ lông trắng người dân bỗng đổi đời nhờ tuyệt kỹ nấu cao

Giá nông sản hôm nay (02/2): Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, giá tiêu bật tăng trở lại

Lão nông Cà Mau lộ bí quyết nuôi chồn hương không đủ bán, lãi trăm triệu mỗi năm

Dùng vài cây sào quây lưới nuôi hàng vạn con ếch, lứa đầu tiên đã thu gần trăm triệu

Giá heo hơi hôm nay (01/2) đà tăng xuất hiện, người chăn nuôi chờ đợi giá thức ăn hạ nhiệt

Bí quyết để nông dân phố có vườn bí đỏ siêu quả, thơm ngon trên sân thượng

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv-1
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động