Cần khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai pháp luật về PCCC và CNCH

Cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, nhấn mạnh: Đây là dự án Luật rất quan trọng, có tác động lớn đến đời sống Nhân dân và doanh nghiệp, do đó đề nghị cần nghiên cứu, rà soát một cách kỹ lưỡng để khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai pháp luật về PCCC và CNCH, đồng thời phải có những đổi mới, sửa đổi phù hợp, khả thi gắn với đời sống kinh tế của người dân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 33, sáng 14/5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật PCCC và CNCH. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp.

Sau khi nghe Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về dự án Luật, thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án luật; đánh giá cao Ban soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã xây dựng và chuẩn bị Hồ sơ dự án Luật kỹ lưỡng, công phu, đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. Đồng thời góp ý Cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ phạm vi điều chỉnh để tránh chồng lấn với các dự án luật khác; vấn đề quy hoạch, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị hồ sơ dự án Luật đầy đủ, kỹ lưỡng, đặc biệt có báo cáo rà soát Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 và văn bản quy phạm pháp luật quy định hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, qua rà soát cho thấy, trong hơn 10 năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm tới công tác PCCC và CNCH, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác này. Tuy nhiên tình hình cháy, nổ, tai nạn vẫn xảy ra thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh là bài học đắt giá.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật PCCC và CNCH với những lý do đã được Chính phủ nêu trong Tờ trình số 131/TTr-CP và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đã tích cực, khẩn trương, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị hồ sơ và công tác thẩm tra dự án Luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Nhấn mạnh đây là dự án Luật rất quan trọng, có tác động lớn đến đời sống Nhân dân và doanh nghiệp, gắn với đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát một cách kỹ lưỡng để khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai pháp luật về PCCC và CNCH, đồng thời phải có những đổi mới, sửa đổi phù hợp, khả thi gắn với đời sống kinh tế của người dân.

Lấy ví dụ về những khó khăn, bất cập trong công tác PCCC tại các khu dân cư, ngõ hẻm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cần có những đúc kết, rút kinh nghiệm để hạn chế tối đa số vụ cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bán sát sự chỉ đạo của Đảng để có giải pháp lãnh đạo từ Đảng, quản lý Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác PCCC.

Bên cạnh đó, cần bám sát vào Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và Báo cáo giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022”.

Tán thành với phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật về việc bổ sung quy định về hoạt động CNCH đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, cần có đánh giá và rà soát kỹ lưỡng bởi công tác cứu nạn, cứu hộ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, có sự giao thoa lớn. Đồng thời, quy định cụ thể hơn về cơ chế phối hợp chỉ huy, hỗ trợ liên quan đến cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quy định về quy hoạch PCCC song hiện nay dự thảo Luật chưa có. Vì vậy cần đặt nội dung này trong tổng thể phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Các đại biểu dự phiên họp.
Các đại biểu dự phiên họp.

Về xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH tại Điều 9 dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là vấn đề có nhiều vướng mắc trong thực tiễn, do đó đề nghị có nghiên cứu, quy định cụ thể hơn, nhất là những quy định có tính đặc thù khác với quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với công tác PCCC và CNCH. Đồng thời làm rõ nội hàm của tiêu chuẩn và quy chuẩn PCCC hiện hành, mở rộng thêm cả tiêu chuẩn, quy chuẩn với công tác CNCH thì cần phải có quy định chi tiết để dễ áp dụng trong đời sống thực tế hiện nay.

Về công tác phòng cháy quy định tại Chương II dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, về cơ bản đã luật hóa các chỉ đạo của Đảng, nội dung được nêu trong Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “phòng hơn chống”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu thêm về nội dung để tiếp tục phân cấp, phân quyền trong việc thẩm tra, thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy, công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Theo đó cần rà soát kỹ Điều 14, Điều 15 dự thảo Luật để bảo đảm tính khả thi và cụ thể hơn về phòng cháy, chữa cháy.

Về phòng cháy đối với nhà ở (Điều 17) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề được người dân quan tâm nhưng dự thảo Luật chưa có điểm mới, nét mới. Do đó, cần có các quy định cụ thể, cùng với đó là các quy định về điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhà ở, đặc biệt là nhà ở kết hợp với dạng sản xuất kinh doanh - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Xuất hiện tình trạng “lách luật” để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội Xuất hiện tình trạng “lách luật” để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội
Tăng trưởng kinh tế đang phục hồi tích cực Tăng trưởng kinh tế đang phục hồi tích cực
Minh Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chính phủ đồng ý cho mua điện gió Trường Sơn tại Lào

Chính phủ đồng ý cho mua điện gió Trường Sơn tại Lào

Chính Phủ vừa chấp thuận đề nghị của Bộ Công Thương tại đề xuất về việc nhập điện gió từ Lào về Việt Nam ở dự án nhà máy điện gió Trường Sơn, cũng như chủ trương đầu tư lưới điện đấu nối.
Xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp

Xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp.
Tăng trưởng kinh tế đang phục hồi tích cực

Tăng trưởng kinh tế đang phục hồi tích cực

GDP Quý I/2024 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất trong Quý I từ năm 2020 đến nay và vượt kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
Thúc đẩy "tri thức hoá nông dân", phát triển kinh tế nông thôn bền vững

Thúc đẩy "tri thức hoá nông dân", phát triển kinh tế nông thôn bền vững

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, là hạt nhân thúc đẩy quá trình "tri thức hoá nông dân"; giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong truyền nghề, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân.
Thể chế hoá đầy đủ quy định tại Luật Đất đai năm 2024

Thể chế hoá đầy đủ quy định tại Luật Đất đai năm 2024

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024, Ths.Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý bất động sản đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất, đảm bảo thể chế hoá đầy đủ quy định tại Điều 115 Luật Đất đai 2024.
Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại

Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại

Đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đắk Lắk : Tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho hộ nghèo

Đắk Lắk : Tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho hộ nghèo

Ngày 10/5/2024, tại buôn Klat C, xã Ea Drông, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở giai đoạn 1 cho hộ nghèo tại một số xã, phường của thị xã Buôn Hồ.
Kiên quyết không để thiếu điện trong thời gian cao điểm nắng nóng

Kiên quyết không để thiếu điện trong thời gian cao điểm nắng nóng

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; sẵn sàng phương án cung ứng, huy động tất cả các nguồn điện có thể, chủ động trong trường hợp cần thiết để bảo đảm cung cấp điện, ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra, nhất là thời gian cao điểm nắng nóng.
Samsung sẽ đầu tư 1 tỷ USD mỗi năm vào Việt Nam

Samsung sẽ đầu tư 1 tỷ USD mỗi năm vào Việt Nam

Thông tin được đưa ra tại buổi tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Samsung, chiều ngày 9/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 12 “từ khóa” trong phát triển Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 12 “từ khóa” trong phát triển Đồng bằng sông Hồng

Tại Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai Quy hoạch vùng và phát triển, liên kết vùng thời gian tới, với 12 "từ khóa" quan trọng: Truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững.
“3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số

“3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; với tinh thần "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới"*

Quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới"*

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu Diễn văn do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

7h45 sáng 7/5, lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Chiêm ngưỡng bức tranh Panorama - tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh Panorama - tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người dân Hà Nội được chiêm ngưỡng bức tranh Panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm từ ngày 3-7/5.
Cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng - bức tranh toàn cảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng - bức tranh toàn cảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Với thời lượng hơn 120 phút, cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng đưa khán giả quay trở lại năm tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Những dấu mốc quan trọng của 70 năm trước được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa những trải nghiệm hiện tại và hồi tưởng quá khứ, giữa nghệ thuật và phân tích, đánh giá.
Đề xuất tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

Đề xuất tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền.
Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

Luật Đất đai 2024 đã được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian, giảm bớt các chi phí tuân thủ và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động cho chính quyền địa phương.
Tích cực, chủ động chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương

Tích cực, chủ động chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.
Phát triển điện mặt trời mái nhà không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện

Phát triển điện mặt trời mái nhà không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện

Phát triển nguồn điện tập trung vào tận dụng điện mặt trời mái nhà trên các công trình xây dựng, đồng thời khuyến khích phải tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ chứ không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện.
Phấn đấu đến 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc có thu nhập trung bình cao

Phấn đấu đến 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc có thu nhập trung bình cao

Phấn đấu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc trở thành vùng có thu nhập trung bình cao, một số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước, tiệm cận với ngưỡng thu nhập cao.
Đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7

Đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7

Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng), từ ngày 1/7/2024.
Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra ngay thị trường vàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra ngay thị trường vàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng…
Thủ tướng yêu cầu sớm thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon

Thủ tướng yêu cầu sớm thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động