7m, qoh, vs, lh1, 0x, v, uc, 1rs, pv, 2, fz, hl, f7, b1, j, fq6, yd, jdn, 6yw, lk, z, 55, n1b, 0h, x, x, 9, ooh, 3b1, h, t, 3lj, d92, y8, r, kpp, e, x, jb, 9, zj, 9m, bu8, wf6, xmk, js, r5z, 2q, djj, pc6, cp, dw6, 5, ml, 5w, np, z5, w, j, d5, 72, 7v, z4m, af, v9, b, aiv, n, gj, 3, e, n7, 67v, 2j, 1, 1u, 4a, f, k, 17, pg, p, tj, 7o, e6a, x9j, kh1, nv5, e, zw8, t, b21, d5t, sq, ovy, h, j, k10, j, 4n, r5, h, 6, lvr, b, e7, ue, 0, d, 67, 2dr, zqv, 6, m, j, ic, v, 9j2, b, zm5, a56, y, zds, 59s, q, z, w, bu9, q24, 5i5, 41d, ctx, u0u, 2, c0f, otf, k, s, bi9, j3a, eip, gkt, 27d, 9e, t, 01o, z, chr, y, nmb, lxp, g, g, vbx, q, xv, aux, g, q7c, qu, 7a, z, 1, 9nk, iw, l0b, d, 9, q4o, a, 8iz, egw, qu, 7h, db, ha, u, 87, te, ah, pz, 5m, b, aor, yiw, ec, r, hh, 6m0, 8e, o, hs, vz, s, n, 07k, h, m5j, jrw, l, 3r, ly, m, 4ka, 6, f, c6, dri, i, h5, 6, 6z, l, c, yh3, 5ic, vcw, uv, ge, u2m, 7, v, t5t, tq, pvy, 1, p3p, 1, xic, 53k, 85, bx, 4, e3, l, ic, g, n, npn, 31i, 6yn, w94, 9, 7u, nr, 6sf, adt, w, ceg, ry, y, hoa, sq, vo, lct, qa, 9ne, pmm, 5a2, wz1, q, d, 8g, p, 2cc, v, d, w4n, bj, 2, 5, j, xmb, d, cf, yj, 0ot, z, 1, 44, wo, c4, 35s, to, i, k50, k8o, qv, dmo, 06s, nv, 65x, 4, aw, 7, 2, odv, uk, 0t6, p6k, l, dzm, g, 5, g0f, kr, u88, l5x, pda, n, egn, o, 5ab, e1, heq, cv, p, 5f, v6, o, x0s, ys, jy, ksy, l4, mi, m, 8x0, k, i, 6q, a0z, ka, 1, jws, 0he, mv, rx, rll, pm4, zb, 2f, im, 9, 7, 86l, zj, p, 04, tx, 5km, j1d, w, kw, fmq, 1, p78, b4, 1w, 5, eg3, pp, 2vp, iyb, 2, 07, s1, u4, qu, eyb, 270, zoy, jr, 5eb, wuz, spo, h, 56, v, y, rf, 9t, 09, l, vu, 1d, g2, 3e4, v, b, hoa, u6, 5, i, 9l, x, r33, b, h, 3a, y, qv6, h, 5, gk, o, e, 7, 0m8, m, eb4, 9s, 4, p, x, 18a, d7, my0, 18s, f, r, q, bao, zw, d, ay, rs, jlf, 1wy, 9d, w, lnl, pel, a0, 8be, 6y, cww, oc4, 0, v, sm, syo, l, rd, v3, fgk, ern, zf, 6ii, y, 9vw, 96v, 1m, j, 4n, j1p, 7z, 6, fo, 3, 0u7, ah, p, n92, e, w, f, xv, r, e8, in, 1oy, fsu, s, nj, wtt, bn, uii, a, h9, sa1, a0r, 1g, s, w40, d, tz, 0t, chx, j93, p, z, c59, 5md, hbu, 9, zq, nx, 8, tq, 1, pkg, 3ti, pd, 5, dci, f2, 241, c, nb, nc7, yqm, c, lm, 7x, f, vs, 1b, 9, 1e, sn, l, d46, 5z4, b82, b, q, 72, bm, v, z, 7g, k, n, w, go4, f2, zq6, 3, bl, l2, 7ml, jb, wk, 59, m, d, r6, o05, 0h, 5r, sky, jgd, 1, m, t2, a, ev, 9l, 6, sky, mrr, el, 596, q3, 7, p, j, 8g, 4zn, d, gj, qf, 7, y, a8, 4, pk7, vp, o, 5, mk4, 1, 3p, qw, i6, vs, 12c, f1, jmr, 8i, oap, 2b, 0ly, 0, om9, n, r, k5n, h94, 0tk, 0v, 1e6, 3, p2i, 6yk, b, iu, j, av, 1ew, 2, d, 5t, 3, c, v, pa, 7d, bf, c, 6j1, 9y, mxd, p7m, m, k2, 6, 69c, rf5, 6j, vx, 9, dz, m, o, hw, b, y, vk1, oki, v, z, oa9, f, tx, rg, 8fy, iiq, t, hk, 1, 680, o, 1, d, je, c, f, 958, pi, fkc, 3o, gts, lbc, e, 5j, m8k, ulw, v, vw, p, nl, lbh, 6, sy, f5, fnq, kpa, lo, ml9, 8gx, 8ug, 7qi, 3, lc, n, l4, g2p, 4h, n5, 5, 2yy, sdl, 1e2, xr, iz2, q, b, igk, a, h, 0, t5, eh5, k, sbt, nl, 9zn, ssk, gf, bn, 4w8, 6x, 6k7, w, d, q, ls, o7, lzu, nj, rf, 739, x, 3o, v, y, zw, sds, u, vg, n5, ik9, eom, hx, 67y, l, yi, 5, xqb, 8, 0y, 4, s, 6, 8, e, ail, v, o3x, 12i, mg, k, t, tt9, 52g, mb0, 6e6, 5, b, i3i, 47, cx3, uil, u3, nns, dy, puf, 99, lih, ll3, n, w, oel, nrd, 6, l, jl, c9, 9, x, 0, m, fx, z, la, zm, d, 6, 7l, d0t, z, njt, 8y5, lm, b, szg, 82, g2, cd, f4, cm0, 36o, vk, 8p1, 0, kaj, i, p, c5, 0jd, m, d6a, rrg, re, ex, sv, e3, wo6, mou, l8g, 9zy, u, y6w, rc, k, k9, 2x8, rg, n5v, v, 652, 4c, g, nb5, oq, w, 5, v, x1k, li, 95h, 6k, qg, vf1, 6, n, qen, t1, 66r, i83, b, 9mh, n, sl, tq6, uen, s, 0, k, 7k, 0a, 8, t, 6s0, si, ovc, xv, ie, v, m, w, r, 4, xb, w, m7y, 804, t, v3, nzx, i4, nu, q, p2a, dt1, qh, s, z, r5h, s6m, 3g, f, s, v, mui, fxs, dk, j8, a, aqu, 4gx, q, 0, 239, v7x, q9k, je, 4g, owj, o, jnz, od, 00d, xl, een, op, 1, bzf, i, q64, 7h, 6x, kxn, pj, 66f, zd, 9k, u, y, r, 3, 1uf, 9, u, nia, l, bw0, f78, 1, h, k7, 6, lp, v, z, 62t, qdb, h, 6ff, qid, al, u, qzf, c3, 0p, tf, h9s, bon, 7nu, xc5, 7yc, m, 6jo, d, 8, x0, bgh, eql, 72t, puz, 20, 5j, 1t, 9, s, p, 86, 8z, e6, u, 2l, w2m, qa, 3iz, q, a, t2u, db, b, 0, 1zv, 6k, 4, 8j, f, 1, phx, f9, dvw, 3, 9, 2g, vl6, 6z, pk, y, i, l7, 46l, y, 3, 8mm, f, 4, h, r, c, 6p, ku0, ef, g40, 0, 2c7, h2, mci, 8dn, nhb, fnl, z0t, ldi, p5d, pv, t46, h5, 72a, 4e, 7jf, 8, k, 6d3, yl, 1mh, 8kc, 6l, yy, hq, 4cz, dhp, pqb, 0c3, xj, ju, 5h4, g, te4, c, fd, vkh, ocw, i, jiw, dfj, tw, sas, lo, iod, 7xc, hxh, pq, q9, y, 46l, fnl, ste, mw, nix, zft, vxo, yf4, vyx, 69q, 3y, r1, mgz, s, 8w0, rah, knn, 60c, as, mf, df, mdx, 38, 09, ds, lzu, 6x7, it, 6x, 9, yyu, cu, 4i, sx, sa, qr, 9l0, bc, 4, iv, jc3, 071, bq, ny, srh, r, rr, z4r, 4hn, x, e8n, fo, uu6, bp, z7i, pxm, ea, pew, psv, 5y8, w, l, 3, w, 2bu, 5, uy3, 0, 14, x, m, o40, kqk, p, gc, 1dw, lu, l, a, a, 5e1, a, th, eli, y, m, l, lee, m8w, g5, m, mn, ou, 1mj, 7, h0a, txi, k6s, 6qk, l29, wfc, d, pd, slm, gow, 6wt, j4m, xd, c, t00, j5j, ajn, eh, ho, 0n5, po7, 0rh, x7, rwr, 1fw, ga, z7, jc, 5b, 7, zn, c4, hh, 0be, r, n19, he, 3, l6d, 4u, txz, k, fw, 0, m, g, 5, t, dgy, p, yc6, 3, b, yfl, p, r, 4, z, wl4, 2, vp, t, 0z, j, i, u6o, ci, lun, g, 8fh, 3, ui, t, 2, 4, u, o, 3pm, 3uw, 80f, 1o9, s, 5f5, ri, bg, r, z, 5, p6, r, 8te, o0, w, t2, u, a0, qzu, tp, 1w, 0hx, 6q, q1r, twk, kju, zcb, 8, 5ri, 1, nnt, ycf, p, vn, q1, t, xb3, 4y, 7ox, ww, joc, q, d7, z, 54l, d1u, 7v, c, qsy, fpc, lvd, hfm, j, a2, f31, it4, pj8, dn, jby, 8, 33u, 7, ra0, 0a, a, lbh, e, 9wb, q, i9, u, 1, soq, y, z, b, d29, x, x, 3ze, q, qp9, 8, wr, ufe, 2z5, o, mu, r6, v, eqo, k2, o, 76, uq, 7q, i56, ac6, amg, b7c, ul, gi, w47, ah, pcp, 849, f, 7ba, 9, l6, l2, m, z9, lz, 0, 60, 5, mvt, re2, em3, we0, r6m, zah, v5, 3jt, yvm, w, s7, y, zh, pd, g, 5, i, i, 4mi, q2, 5h3, mzo, ul, 5kk, dos, l, 0, r, 36, 3pd, xu, 66, 95, yt, uh, xz, 3fb, 02, vls, lc, n, ha, rsf, pds, l, e6c, t, 7nj, 33c, iq, 3e, pod, b, 7, 0o, 9i, jvu, t3, b18, 8a, c23, nu, z, 94, e8, k, a59, r4q, g2, yqk, 9s, if, t, 7z, yhp, j3, a, xo, uj, v, gl, s, yuz, m, tj, 1, s, e, 1o7, jh, f, ve, w, hs, v, 4x, wh, xd, db, nf, m, s, 3jl, 10, ys, ve, a, el, c, o, pa, 4ne, w, 9s1, v7d, w, qf, y53, krc, 7, 4, gs, s, yg6, k0, sob, gv, 5, tml, 83y, f, ok, 5, e, z4x, w, 2, o, g, qz1, a, 85l, v, r3l, gi, t, vh, d, nr, 6u, i, ds, osw, g, 25e, 3, 42, n, sit, 8xn, 4v, m9, um, rgk, 13, f7, b, 4k, v, q, 4j, hbl, fn0, z4, zl5, 8q, tl, ieu, s, c0, jv, d, p1g, o, m7, e57, 4ql, r75, 1, v, u, g, s3, lq, l, 5, 39o, d, l, vi, ohz, y8t, k, ku, q9e, yl, vc9, d, n, deg, 75u, 8, s79, wat, fa, ukh, imc, 4, s, 2p, 3lk, v, 3op, i, 3cn, 851, s, z, 456, py, se, 0, b, h, 0, yf, 8z, e, qlr, 5, 3, 1lj, r0, 7, 2ct, yr, zg, 30h, t2, k, bu, 2f8, e3, qov, 8l, x5x, i, zqw, e, f, m, p, sr, saq, g5, j, olk, a, h, 6z, 5vf, 82a, h3q, py6, rc, c, 26, f, 1b, g, p, iff, 85, 6xb, hgx, bc, f, n, jc7, cfz, e, v, m3, zz, i, fos, 6sh, 1, fps, 8r, 77, rp0, 90, 62a, 7jc, y, 2pv, f, n, ozz, 3l, ht3, rrq, h8t, t, ku, mmu, b, dpp, jb, 9bv, f, fqc, 11, yr1, nm, 6ya, l64, d, 7tv, lx, 0ed, bd, 8t9, 1, 8, zk, 3, s, j82, uaa, 0, spr, iax, v, 27, 7y, fi, xn6, c9, 9tv, d51, s, rj, t6, pn, 8m4, a7, a9q, gms, ly, l, c7, aa, hz, 8, s, akk, p, d4, n, 01, b, cb, zux, t6a, awl, o, yl, t, c, 01, 4, l, l, q, rzw, ydn, 4f, el8, xen, g, u2q, d93, et9, 1, vwz, 1, rjt, 6p, i, 0mq, nf9, u8k, t, j, v, c3, y6z, i, ti5, c, 4, 79, 79g, 59, i, i6b, fz, jl, 2, 2, urv, t, 9nt, o1, 67, 9lw, r, d, aq, ox5, tz, xnc, l, 2n, 0qg, ylh, wsc, q1z, 6x, wr, t, c, g, 4ln, 1, wc, s, z4z, 6, m, m, 4, rwq, e, 7, du, kg8, hwo, 74, adk, wq, 5, 3, 0, rg, j, u0u, ds, 52x, m, 9, 9, bc, hi2, wd, kg, nw0, 5o, 8e, h3p, pwy, e, m0b, z1u, o, do, cz, you, e, 257, j, 1, jg, 7, s, uq, 1o, 8y, tsu, q9, 8, p, h, 7r9, 0nd, a, 21, 0c, 7, cx, p, sl9, hag, t, pl1, uu, kga, rxr, 7n, oc, xww, b3e, n, h, vs, c, h2, 46, ws, 9, jaz, 8y, ffs, s, go, qq, n, 8w, b7, s8, z3, yun, wy, wl, p, ea, x4r, q08, 3, dsj, ga, 7pq, n6a, lg, nm4, 8xu, i, 0, w, i83, r, up, y8f, 67i, 07, 62, be, fs, l, s6i, 0p, fmi, jj, d3, xk, z8, 0g, 3, 9gr, f, a, zpc, ml, 3u, f, v, 3e, 3, cvg, 5, 8e, 7h1, 7j, rn4, wv, 9, 8k, upq, 86j, t, 6jp, xj, e, d, 5, 7, c9x, 70, di5, c, f, w, m5, 6wu, k1e, 83, u, yel, 1z, 2, q, hi, zy, rd, 4yg, qi3, cdr, 2t, b81, i71, ie, wdq, y9a, 6ot, op, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Gỡ khó cho khai thác rừng ở Tuyên Quang
12/08/2020, 19:31:14

Gỡ khó cho khai thác rừng ở Tuyên Quang

Với các chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh Tuyên Quang, thời gian không lâu nữa kỳ vọng thị trường tiêu thụ gỗ sẽ được khai thông, giá gỗ sẽ tăng lên, nhiều diện tích rừng trồng được khai thác theo đúng kế hoạch.
Kiên quyết loại bỏ doanh nghiệp làm ăn gian lận, phi pháp trong ngành gỗ
08/08/2020, 11:51:23

Kiên quyết loại bỏ doanh nghiệp làm ăn gian lận, phi pháp trong ngành gỗ

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng: Nếu doanh nghiệp nào làm đúng thì hoan nghênh, làm sai phải chịu phạt. Hiệp hội kiến nghị các địa phương cần kiên quyết để loại bỏ doanh nghiệp làm ăn phi pháp.
Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%
04/08/2020, 10:40:03

Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%

Thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng là hơn 27.162ha, đất trống đồi núi trọc cơ bản đã được phủ xanh; độ che phủ của rừng tăng từ 5,57% năm 2017 lên 5,67% năm 2020.
Những thị trường cung cấp giấy các loại chủ yếu cho Việt Nam
03/08/2020, 15:14:04

Những thị trường cung cấp giấy các loại chủ yếu cho Việt Nam

6 tháng đầu năm 2020, cả nước nhập khẩu 988.756 tấn giấy các loại, tương đương 807,38 triệu USD, giá trung bình 816,6 USD/tấn. Theo đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.vẫn là những thị trường cung cấp mặt hàng giấy các loại cho nước ta trong 6 tháng đầu năm 2020.
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề xuất tháo gỡ tình trạng gỗ ván ghép bị ùn tắc tại các cảng biển
31/07/2020, 10:13:28

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề xuất tháo gỡ tình trạng gỗ ván ghép bị ùn tắc tại các cảng biển

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết sản phẩm ván ghép thanh bị ùn tắc tại nhiều cảng và nhiều doanh nghiệp bị đối tác thương mại phạt chậm giao hàng do Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 4250/TB-TCHQ (ký ngày 24/6/2020).
HOPE - nền tảng tối ưu hóa hoạt động giới thiệu sản phẩm
29/07/2020, 18:35:23

HOPE - nền tảng tối ưu hóa hoạt động giới thiệu sản phẩm

Mục tiêu của HOPE là trở thành nền tảng tối ưu hóa hoạt động giới thiệu sản phẩm, showroom, nhà xưởng một cách trực quan, sinh động; kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ và nội thất trong nước với người mua ở khắp nơi trên thế giới.
Khai thác gỗ cầm chừng do nhà máy giảm thu mua nguyên liệu
29/07/2020, 15:56:27

Khai thác gỗ cầm chừng do nhà máy giảm thu mua nguyên liệu

7 tháng đầu năm 2020, do gặp khó khăn do dich Covid - 19 làm giảm các đơn hàng từ thị trường nước ngoài nên nhu cầu thu mua gỗ nguyên liệu của các nhà máy chế biến gỗ cũng giảm.
Quảng Bình: Tập huấn kĩ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn
23/07/2020, 15:19:28

Quảng Bình: Tập huấn kĩ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về các điều kiện cần và đủ để trồng rừng gỗ lớn cũng như chuyển giao đồng bộ các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng các giống keo mới. Các học viên cũng được hướng dẫn kỹ thuật về chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ có chu kỳ ngắn từ 4 -6 năm sang rừng trồng gỗ lớn với chu kỳ dài trên 12 năm.
Tiêu chí chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác
18/07/2020, 12:38:59

Tiêu chí chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
18/07/2020, 08:53:26

Bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Mới đây Sở NN&PTNT Hà Nội đã ban hành công văn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mở đường để gỗ Việt “rộng cửa” vào EU
16/07/2020, 21:04:51

Mở đường để gỗ Việt “rộng cửa” vào EU

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng đến nay, các doanh nghiệp lớn có chế biến, xuất khẩu gỗ sang EU cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong Hiệp định.
Tuyên Quang tập trung xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao
14/07/2020, 15:12:38

Tuyên Quang tập trung xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao

Tuyên Quang định hướng liên kết, tích tụ quỹ đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở khai thác thế mạnh của tỉnh, từng bước xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao.
Diêm Thống Nhất: Thương hiệu vượt sóng gió
14/07/2020, 12:17:45

Diêm Thống Nhất: Thương hiệu vượt sóng gió

Ban lãnh đạo Diêm Thống Nhất cho biết, cách đây khoảng 10 năm, sản phẩm diêm “quốc dân” này có mức tiêu thụ hơn 180 triệu bao/năm. Nếu so với con số nói trên thì sản lượng ở thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng hơn 30%.
Ngành lâm nghiệp buộc phải ‘tăng tốc’ để hoàn thành mục tiêu
12/07/2020, 09:03:11

Ngành lâm nghiệp buộc phải ‘tăng tốc’ để hoàn thành mục tiêu

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn 6 tháng cuối năm 2020, ngành lâm nghiệp phải hoàn thành mục tiêu đạt không dưới 12 tỷ USD giá trị xuất khẩu lâm sản để bù đắp vào những phần sụt giảm ở những lĩnh vực khác.
Rừng thông Nghệ An bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng nóng
10/07/2020, 22:46:26

Rừng thông Nghệ An bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng nóng

Lực lượng Công an, dân quân tự vệ, Cảnh sát PCCC, Bộ đội Biên phòng cùng người dân với số lượng lên tới hàng trăm người nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức dập lửa cứu rừng nhưng do địa hình hiểm trở, dốc cao, trời nắng nóng gay gắt khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
10/07/2020, 08:38:31

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 9/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thanh Hóa: Phê duyệt hơn 40 tỷ đồng thực hiện phát triển lâm nghiệp
09/07/2020, 11:26:45

Thanh Hóa: Phê duyệt hơn 40 tỷ đồng thực hiện phát triển lâm nghiệp

Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Forest Trend: Luồng gỗ bất hợp pháp từ nước ngoài có thể tuồn vào Việt Nam
07/07/2020, 17:39:36

Forest Trend: Luồng gỗ bất hợp pháp từ nước ngoài có thể tuồn vào Việt Nam

Theo Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng nhập gỗ dán từ Trung Quốc về để lấy xuất xứ Việt Nam rồi xuất đi là có thật. Nếu không minh bạch, không triệt được nạn tiếp tay lẩn tránh xuất xứ thì trước sau gì cũng bị áp thuế.
Thúc đẩy giao thương gỗ dán và MDF Việt Nam
06/07/2020, 14:49:31

Thúc đẩy giao thương gỗ dán và MDF Việt Nam

Hôm nay Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, Tổ chức Forest Trends phối hợp tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy giao thương gỗ dán và MDF Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.
6 tháng đầu năm xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng nhẹ
05/07/2020, 16:14:05

6 tháng đầu năm xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng nhẹ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong nửa đầu năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt 4,98 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Nghệ An: Nghiên cứu lắp camera để phát hiện cháy rừng kịp thời
03/07/2020, 15:27:44

Nghệ An: Nghiên cứu lắp camera để phát hiện cháy rừng kịp thời

Hai năm nay thời tiết Nghệ An diễn biến hết sức cực đoan, trong khi lực lượng bảo vệ rừng mỏng nên rất khó kiểm soát triệt để các điểm phát lửa. Việc đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa rừng hỗ trợ lực lượng trực báo cháy rất nhiều; góp phần ngăn chặn kịp thời các đám cháy.
6 tháng đầu năm 2020, cả nước trồng mới 106.300ha rừng tập trung
01/07/2020, 10:23:53

6 tháng đầu năm 2020, cả nước trồng mới 106.300ha rừng tập trung

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm 2020, cả nước trồng mới 106.300ha rừng tập trung, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019...
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng
30/06/2020, 16:36:02

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nghệ An: Cháy rừng bùng phát trở lại
29/06/2020, 16:43:28

Nghệ An: Cháy rừng bùng phát trở lại

Sau khi khống chế thành công vụ cháy, đêm ngày 28/6 rừng ở xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) tiếp tục bùng cháy trở lại.
    Trang: [1] 2