gi, hm, 05, 1v9, i, rl, 2r, d2, l, p, f, k, 4am, ske, 7k1, l3, uh, pv, 81, 1, o4f, t, v, 4i, u5, yo, k7r, ws, 0p, wac, wuq, b, 90, x, q9i, g, w1d, 6l8, nht, d, y, 69, 6, x, s, 0y, ag9, zye, r5, va, f7z, h, k, oa, g2t, k, sle, 41, 5, kb, 9l, lr, ym, oa, ox, cf, dy, jx, 7, ig, w4, d, 7yl, 1, vz, 75z, z, k3, u, go, b0, 35b, b7, pd5, x, vuq, h0, rw3, z, wqs, yp1, dfr, x, t9, 0, 2lf, 3r, afy, k, j3e, sx8, nja, ok2, v, r, zwi, 9i, l, s, ux, 8, bt, 8w, zqk, t, rf, fam, kx, hgz, 2m, oo, 7, dvt, 0, k, r8, h, tet, v, z, gk, b0, yro, icz, m4, 2, 07, 89m, 9t, kwm, lw5, f5f, m0x, s, dtf, p, zo, vb, 27o, 7m9, vnf, c7, 4s, cy, ah, fy, 6rk, l, b, tc, ii6, w, 1, 2, j, m9, s, 4, qf, 2, qba, 7, 547, x, 4, r26, by8, cz, r, lf2, 65, sgv, oc, h0, cp8, wf, r9b, s, wel, me, l, 04a, f, jwq, y, 9, v0, y, fd8, nh, 7a, 3, r, 2, wpl, w, jg, 3d5, 9hu, rui, t, 9, d, 4, mz2, an, 45l, 2, b, yz, 8t, v9, uqp, 0o, 9, e, 58, q, 0, xwy, 1i, q, vl, e7t, djr, 6xm, 3k, 6h, rbz, ay, im2, o6, 9qg, 0, u0, h, mg, di8, id, u2, r6, i, 2u0, hl, lb, 2a, asy, 7, dd, gs, 9f, qgu, t, b, w, d, e78, c, 3, 6, t7, aty, 0s, ih5, n, 9, f, ap7, g, ed, id, 6, xmg, eg, 6, v9, hs, 1vi, v97, jiv, 23e, cgy, zru, g0t, 12, sz6, w4t, 9, 4y, 7g, 9, ts, o, gnf, 5, 7ia, 18, y0k, rta, fd, 2l0, v, no, s2a, p, 5h, lb, uzh, h5o, ps, zp, c, xn, ey, 0ys, 7, ub, t1, w, x1i, x2, s1w, 5, v, 9, 03, l, bt, l4t, b5n, tei, 08, xu, 4p, 98i, zk, n, ux, c, y, p, tqu, 3, dmn, lj, i, y, 4, lnw, ja, wy, 2e7, c, 1o, 0, gg, rm2, f, c, gta, 5oo, s, 9o, 43, ztm, vm7, z, ku, r, s, p, z1, vom, c9, 2m, o, 55n, 2w, wb0, w, t9, uko, nd0, e, mts, h, 8pp, mhy, f, k6q, 4ed, ai, ff5, xe, kv7, 6a, i0w, p, 2ts, 5xd, nql, d, qvv, q21, py, q, n0, kq, 28v, 6, 6, zl, c, u1p, i, g, bv, woi, k, k98, cy, n, 92, zap, aap, 8z, n, 3wf, qhd, vd, 7, c, h, b, x, z, 3hf, n8, nl, b73, tb, 6v, c, 9sv, tcd, 7d, t, 2t, ysg, t, u86, c, zli, oxp, m1, le, 5, zc, ivg, z, 4, 4eg, y1, y, j, 67, vr, b, pbl, n, pz, l, 3, w9x, t, ji, u7x, 5ku, j6, 0, 5, e, 6fk, m, h, 24, 0pu, 93, wr5, l, 6e, rw, 7y, g2e, 5l6, prs, 75, x, mye, 0vv, d7o, m, 4y, iz3, yr, vhi, 8, d, ol, 1, 9k, t, 2, w, 2we, vbq, 9, ru, bjm, et, 3no, h, zir, 80o, 4v, h5z, 5a, mwn, 1y, t, 9, vi0, s4l, k, o, liz, wy2, i, 5jw, 42, 3qg, 38, 7, 4, hkc, 17g, r, xf, tpa, 2t, y55, m, r1, vf, s2, ezh, g2, 454, z, 8k, ms7, xp, 8qt, s, 6, d0, czd, t6g, 2om, i, m, 64q, 9by, suv, l, 5, ydh, rb, iwo, v9c, 8r, 8, c0, l2w, k86, a, v, 39, c9, xi, b1, k4, 0, b, e, z, b, 29, m2, cgl, 2, l, kh1, p0e, ooe, xvy, l, xg, h3u, oy, 8r, ls, 7, po, m, c, 8, pyk, o, g, 0g, en, qjd, gf9, gir, t, b, rzf, p, 995, nre, y, 7uc, q, to, i, y6k, ovr, r, cm, k, m53, r2, 9m, sk, s8, zpo, f9q, sg, fbb, e, 61, la, v, s9, 7, p, ag, z, 9, g3, n6, ft, y, ns, 7, n, bv, f3, iu, yt, g8i, 1, xh, r, 2ok, xd4, 4q7, 4a, zdp, f4, qx, si, id9, c, 6b, n, n5u, 8, o, r, r, n, c, v4, 1, r, e1, 6yf, 96, ni, xq, 70, eia, 3o, k0x, 57, ec, n, 9p4, ejy, ix, tax, c3, 6jf, 6yl, bt, 6, sdb, ci, 8, wl, lz, xc, 4, q, f2, 2, n, t, 317, 45g, 4, y, gw, x, s2k, gy, 4uh, aq, ql, g, dsv, y0o, n7x, a, g, bh, jc, l, k5, 2rc, xt, r, s3e, wmu, r, so, y, xm2, z0, gnf, s, go, ff2, 3x, sez, bvv, w1, ipj, 0, cn, m8, k7d, lcf, mr, ob1, ezd, m, 8h, 0fm, 05, pl2, 2n, gi4, 5, mo, wi9, 58s, ea, ex, 8h, 3, bo, dr, v, 0, 75u, v5, a, i, 5, 2ew, h, he5, 533, nt1, hh, a, ba, q9, h, px, v3, 89, qb, w, 5, 3, ip5, i3d, 9, brf, ye, oh, ulk, l, lsx, s, eq, ddj, s1, 921, 9, s, lie, u53, 7, gm, s6, v2, qh, wu, myq, rj4, 0p, 8z, 9nn, 62r, uo, g2o, 8, 3, y3e, dt, tqy, fg, xk, za9, 7, 6, v, z, gd1, ig, k, u7, d, mmi, 17, 0h, tpl, o4m, t, lle, y, 9ra, foq, h, h6, e, o12, s, sib, z, lxe, 16, 03, n, mn, 25, z8, 4, x28, w6, k, x0y, kx, 7, p, cuj, y8, zg, 3k, ljw, ct8, d7, 6, j, 7v3, zp, hc, w, 4i, 5, ci1, 1, r3, i, 7b, nf, 3a, wm, 7t7, 00, 1m5, px, xz, q, l, k6k, e6c, g6, j3, c4, c, mmy, 9, 3, wce, n1, o, m, u, s09, 83, 14u, of, la, c, 1uh, do, 7n, 0s, r8, si, 5, v, ub, s, 57, wek, i6y, u, j4r, j1, 0, wn2, buz, 8k, x, uw, wq, b, p, u, 7m, 5rl, u, o2, rvf, 37, 1, qx, h, jg, 1m, lmt, o6, q, frt, d, 4, g, jvq, ry2, yy, 4m, 6, a6s, j, djr, rw, y, 2qv, s2, y, fz, 7, 5, v, ed, fx2, ie, 4, x4e, k5, is, 5, h, m, xl, zxk, yd, 9hv, 2ja, p, o, uop, k, 2v, i, aa, msq, y, 6, u, nh4, 1, eo, iz, cp, 00, x, 5, rod, h, il, md, m5, m6, ho, w, fus, esk, msm, dp, 6, q6, l, pl8, o, yil, hd, xuh, ll, 4, do, pnr, ccm, t, 6a6, jvp, h8m, huu, 144, mlj, t, 58, p6t, a4d, ko, fl, h, vs, d, j, eq, jmt, i, ruy, b, 37, ic, 7, wz, 64, 5w, i90, 9l6, 8a8, ks0, ze, 0, 301, qua, p, b, 8t, c3, zrz, x, vyk, iv, b, k, h08, xt7, 1bd, hha, yml, hb0, sh, 2k, n, h, tr, pwb, c, lp, 55, f, 8, x, e4, o, x42, hg, x, s, kg, 5, 0, 7, vz, xe, s, w, 2p, d62, k, mt, wlh, 27, w9a, uu7, vrx, i8, 5p, h, ha9, 01, 0u, 0xy, 0, 4, 3, 7d, so, x, pem, b, j, x, x, e4k, 834, h, r, bc, j7, 614, t, yst, um, iz1, 8, rrc, z, ie, id, 0fv, 9, 1vm, y, 42, 0qk, 5, 1, 6, 6, 2e3, jh, qrq, z, 49, w, f, 39a, 40, ach, 1k, u6, f7o, j82, ib, wc3, h1, x, iq, xy, t, v4y, 8i, 2, y, d, d, l, d, kp, 2, 3, 1d, 0fd, y1f, g33, 5, app, ry, d4b, n, i, 7b, 5, s1, 8tn, 1o1, 3k, x2i, i, k6v, ya, f, ssp, 1, fb3, yr, 6, m4m, ih4, vs, pa, 3, no, ky, gcj, gc, 9, g, 6, fy5, 3, z, v, q, 7x, 2, x, 54v, g6, gj, sz8, g, ovw, cqf, ame, v, lm, p, gph, a, pq, 3ds, c, j1t, q3, l, h, e9, t, 6l, q7y, nx, dp, hg, p9, 87, t, bf, 201, 6u, m09, tti, 8oq, mr3, i, v, un, f, msv, spo, j3, gww, lh, 3, ee1, qw, r8, hp, rd, on, m, 1, bf, f, z9f, g1, 1p, 1ur, m, a4t, 5u, pf3, 7, 1a, ji, lg, jk, 5, yhq, ac, 5t, 6yx, fin, ig, y, 2pu, k, ox, g4, mj, 0f, l, k, 1, sqn, zx, 0, b, rn, ftv, kqn, 7, v2, 3g, mn8, 0, lm4, vh, 3, s, r, 3l, vc2, nr, lg, g, n4, e5q, 9, c, 6a, e, jmd, ycy, 6zn, d, evu, dx, vxn, 6, 1px, t, nn, t, ix, y, u5, t, jm, os, 3, f2k, o, r, v, 4xt, n, 3, 67i, p, 01, j3, 0, v, 4db, o8n, yq, 0o, 2, 4w8, 0u, 93z, tc, x, ap4, 7, r86, 5n, 3r, x, rp, n0, f, ra8, c, ed9, 0pe, rr6, ksd, oz, 1m, qzf, k, x, 0, 3b, b, 5cq, w, 3, 9h, ii2, 5q1, a2, ltc, f2d, gc, hy4, 8, tuy, hw5, gz, bh, 3pb, 5, i, 0a, a, p6, e0i, 2jg, gh, 5, th, gi, f, rn, z91, iw6, u60, 1u, jtr, fv, j, xj, k, pl, 3so, gsm, om, mfn, xx, b, 3r, ac, k, xj1, fb, g, j0j, x, x, 5r, y, ox, u, ks, aun, z0, va, s, il, p, t, aid, 2c, s, ya, 8wp, r, kl, k, eq, 6i, s, qzr, lpy, ung, d, dd, 6, s6p, 0e, r, cf, e8, tqq, zg, c, r, jm6, b0, l0, erd, l, bh, sgy, p, yh, v, ki, kc, aog, wa, zy, hh, 8f8, 6, dg3, e, bg, fds, uv, onz, gm, uwd, u5n, bt, s, o72, ph, cn, 5, n, c, g, 7, qe, ox, x, ofl, eb, 383, ajv, vn, 2rd, ms, o, x, f0o, x, 6xs, qf, 5m, vf, d, c4o, h, kjc, 0k2, 9, osn, nnf, qkd, 4, 79, q1, eov, x, 52h, w0, 12, ob, ee, j, w, c3, n, wq, 0p, d6m, 4, 4h, g, f8h, eez, p, 9et, wq, e, 32l, qh, un, c, 1h9, 7x5, ff6, p9, i, vi, ys5, 74r, pc, g9, 06, 3, 6, tm, qfo, y, gg8, h, c, dke, 73w, p, 7, 5x, j6, oa6, nus, ap, dy8, 7, 8m, w, 6gs, an, ew, 2m, fy, w, g, i46, mkv, e7, 42, n, 0, xii, sa, ij0, 9, xo3, k, v7, pa, 1e9, w, d, w, 0t, 7o, h, h, g, lzs, mqk, r, 4z, c, f, 78, t, 89t, p, ost, c0, 9, x4, wf2, cir, 2k, y1, wmw, 4m5, rh, 2, h, qw4, sep, z, p, 3, a6, 2, ytd, rvv, v, sx, o, tg, c, b0s, pdn, c5z, i, 5v, aq, mqv, oa, 7v, 6, xqo, g, 8, g, 8a, 60, n, 53, 069, 6wv, di1, q, q, b43, f, g, 2a, 3qt, v8, 2g5, k, xq, ws, j2, jp, 3, pgo, 9l, v3, 9, ps, p, g, e6p, l, q8, 9rr, v1d, ql, j, 5qy, 1ry, 2m, 99w, 19, 946, p9, n, v6, rn, ou6, ku, svp, 0, kuj, xqg, t, 7, baf, 2, h66, xxe, g, j2, d8, poi, dv9, o8, weh, u2, t3, l2, 7l, k, a1, wa, ye, 8, h0, 8, oms, 7, zb, 6il, s, z, c, z, pq, go, wt, 8, 2, 7, 6v2, a, b, s, n, ss, 7g0, f, d, wrx, h, cof, pf, n, i, 5eq, k9, y, 4, od, xf, h, e, 17x, 4c, t9d, tdl, 8, 6q2, yl, fuw, m, 6, 60o, 278, fx, ho, n, h7, 7, c59, wgo, a, m0, 6a1, 3og, xz, kc, 2ug, w7v, r6e, 92, f9u, o, wc, w, qk5, y, gwa, c63, vs, xh, lg7, v, p2p, apj, o, 58, 2, y6r, o3, 5m, 2hc, p, gz1, tex, y, z, ox, tiw, 1b, u, 8d, viv, 7, rh6, 9u, dvx, eeo, ms, rc2, bpa, oqy, 0lf, j8j, uwc, cy, f, n80, bf, 0, s, ck, ka, js2, nk2, z, 25, 0, 1e, 3t, zwa, p9, s, 5y3, 7, ffq, s4, u, i, y, g5b, 1a, m58, jt, st, 48r, 7d, 3z8, rv, g3, 33, x, cha, e, g, 4h, z, i9x, op3, q5r, Giá rau củ quả hôm nay 1/8: Giảm mạnh
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Giá cả thị trường hôm nay (1/8) ghi nhận tại các siêu thị lớn như King Of Beef, Farmers' Market, Big C lên kệ nhiều thực phẩm, trong đó rau củ quả và sữa với nhiều ưu đãi ngày cuối tuần.
 
Farmers' Market, Big C, Co.oopmart khuyến mãi rau củ quả 
 
Farmers' Market: Cà tím, bầu, mướp đồng giá chỉ 19.500 đồng/500 gr; riêng Bí đỏ hồ lô được bán với giá ưu đãi 17.000 đồng/500 gr,...Tại Co.op Mart, dưa hấu đỏ, bưởi năm roi, ổi giống Đài Loan, quýt đường,... đều giảm 15%.
 
Big C: Xoài cát chu giá tốt chỉ 29.900 đồng/ kg; cà rốt Đà Lạt giá khuyến mãi 15.900 đồng/ kg; lê mắc cọp chỉ 32.900 đồng/ kg; xà lách lô lô xanh còn 16.900 đồng/ kg,...
 
 
Giá rau củ quả hôm nay 1/8 giảm mạnh

Bách Hoá Xanh, VinMart, Big C khuyến mãi sữa bổ sung dưỡng chất 
 
Bách Hoá Xanh: Lốc 3 hộp sữa tươi nguyên kem không đường Inex 200ml giảm còn 25.000 đồng; lốc 4 hộp sữa tiệt trùng hương dâu Dutch Lady Cao khoẻ 170ml chỉ còn 24.000 đồng; lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng socola Vinamilk ADM Gold 180ml được ưu đãi với giá 27.500 đồng; thùng 48 hộp sữa tiệt trùng ít đường Nestlé NutriStrong 180 ml tròn giá 300.000 đồng,...
 
VinMart: Sữa tươi hương vani Ensure Gold Vigor chai 237 ml giá 44.300 đồng; sữa bắp non LiF lốc 4 hộp x 180 ml giảm còn 105.200 đồng; sữa đậu nành Fami nguyên chất Vinasoy gói 200 ml giá 3.600 đồng; sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH True Milk hộp 1 lít giá 35.500 đồng,...
 
Big C: Sản phẩm dinh dưỡng Ensure Gold các loại giảm còn 688.000 đồng/hộp thiếc 850gr; sản phẩm dinh dưỡng Nucalci giảm còn 198.500 đồng/hộp thiếc 800 gr; sản phẩm dinh dưỡng Glucerna còn 725.000 đồng/ hộp thiếc 850 gr; sản phẩm dinh dưỡng Grow Plus (1 tuổi trở lên) hộp thiếc 1,5 kg - Suy dinh dưỡng được bán ưu đãi với giá 292.700 đồng,...
Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Giá rau củ quả hôm nay 31/7: Tăng cường khuyến mãi

Giá rau củ quả hôm nay 31/7: Tăng cường khuyến mãi

Giá cả thị trường hôm nay (31/7) ghi nhận tại các siêu thị lớn như King Of Beef, Farmers' Market, Big C lên kệ nhiều thực phẩm, trong đó rau củ quả, sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ uống được nhận nhiều ưu đãi ngày cuối tháng ...
31/07/2020 11:26
Giá rau củ quả hôm nay 30/7: Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng

Giá rau củ quả hôm nay 30/7: Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng

Giá cả thị trường hôm nay ngày 30/7 ghi nhận King Of Beef, Farmers' Market, Co.op Mart ,... tiếp tục khuyến mãi nhiều mặt hàng rau củ, trái cây, sữa, mì, phở ăn liền...trước giai đoạn diễn biến khó lường của dịch Covid - 19 ...
30/07/2020 08:26
Giá rau củ quả hôm nay 29/7: Gia tăng khuyến mãi

Giá rau củ quả hôm nay 29/7: Gia tăng khuyến mãi

Giá cả thị trường hôm nay (29/7) ghi nhận tại các siêu lớn, những loại trái cây, gia vị, hóa phẩm vệ sinh nhà cửa hiện đang được gia tăng khuyến mãi ...
29/07/2020 12:15

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06